CRO a digitální osciloskop: 7 odpovědí, které byste měli vědět

Digitální osciloskop, také známý jako CRO (katodový osciloskop), je všestranný elektronický nástroj slouží k vizualizaci a analýze elektrických signálů. to je nezbytný nástroj pro inženýry, techniky a fandy pracující s elektronikou. Na rozdíl od jeho analogový protějšek, používá digitální osciloskop techniky digitálního zpracování signálu k zachycení, zobrazení a analýze křivek. To umožňuje přesnější měření a poskytuje řadu pokročilých funkcí a funkcí. S schopnost zachytit a analyzovat komplexní průběhyse digitální osciloskopy staly nepostradatelnými v různých polí jako jsou telekomunikace, automobilový průmysl, lékařství a výzkum. v tento článek, prozkoumáme pracovní principy, funkce a aplikace digitálních osciloskopů, které vrhají světlo na to, proč jsou životně důležitý nástroj pro každého, kdo pracuje s elektrickými signály.

Key Takeaways

 • Digitální osciloskop je všestranný elektronický nástroj slouží k měření a analýze elektrických signálů.
 • Nabízí několik výhod přes analogové osciloskopy, počítaje v to vyšší přesnost, lepší rozlišení signálua pokročilé funkce jako např ukládání průběhu a automatická měření.
 • Použití digitálních osciloskopů analogově-digitální převodníky (ADC) převést analogové signály do digitálních dat, která lze následně zpracovat a zobrazit na obrazovce.
 • Poskytují širokou škálu funkcí, včetně analýzy průběhu, měření frekvence, měření napětía spouštěcí schopnosti.
 • Digitální osciloskopy jsou široce používány v různých průmyslových odvětvích, včetně elektroniky, telekomunikací, automobilového průmyslu a dalších výzkumné laboratoře, pro odstraňování problémů, ověření návrhua signál analytické účely.

Digitální osciloskopy

Používaný digitální osciloskop
Zdroj obrázku CC BY-SA 4.0: Radarový vektorPoužívaný digitální osciloskop

Digitální osciloskopy, také známé jako DSO, jsou mocné nástroje používané v oblasti elektroniky k měření a analýze elektrických průběhů. Stali se nezbytný nástroj pro inženýry, techniky a fandy různé aplikace jako je komunikace, analýza stability, a frekvenční analýza.

Co je digitální osciloskop (DSO)?

Digitální osciloskop je měřicí nástroj který poskytuje vizuální reprezentaci elektrických signálů v průběhu času. Na rozdíl od tradičních analogové osciloskopy digitální osciloskopy využívající k zobrazení křivek katodovou trubici (CRT) využívají pokročilé techniky digitálního zpracování signálu zachytit, uložit a analyzovat průběhy.

Nabídka digitálních osciloskopů několik výhod přes jejich analogové protějšky. Poskytují jasnější a přesnější zobrazení křivek, což umožňuje přesná měření a analýzy. Kromě toho DSO nabízejí širokou škálu vlastností a funkcí, které vylepšují jejich použitelnost a všestrannost.

Princip činnosti digitálního osciloskopu

Pracovní princip digitálního osciloskopu zahrnuje několik klíčových komponent a procesy. Pojďme vzít bližší pohled na jak tyto nástroje fungovat:

 1. Získávání signálu: Digitální osciloskop zachycuje elektrický signál pomocí sondy připojené k testovanému obvodu. Sonda převádí analogový signál do digitálního formátu, který může být zpracován osciloskopem.
 2. Analogově-digitální převod: Zachycený analogový signál se poté převede do digitálního formátu pomocí analogově-digitálního převodníku (ADC). ADC vzorkuje signál v pravidelných intervalech a přiřazuje číselnou hodnotu na každý vzorek.
 3. Zpracování signálu: Jakmile je signál digitalizován, projde různé fáze zpracování. To zahrnuje zesílení, filtrování a jiné operace pro zvýšení přesnosti a kvality tvaru vlny.
 4. Datové úložiště: Zpracovaná data průběhu Je uložen v paměť osciloskopu pro další analýzu. Digitální osciloskopy mají výhoda umět skladovat velké množství dat, což umožňuje delší dobu zachycení a podrobnější rozbor.
 5. Zobrazení průběhu: Uložená data průběhu se pak zobrazí na obrazovka osciloskopu. Digitální osciloskopy obvykle mají displeje s vysokým rozlišením které poskytují jasný a detailní pohled průběhu.
CRT

Zdroj obrázku CC BY-SA 3.0: Theresa KnottováKatodová trubice

Jak používat digitální osciloskop

Používání digitálního osciloskopu se může na první pohled zdát skličující, ale přesto základní porozumění of jeho ovládání a funkcí, v nichž se rychle zdokonalíte její provoz. Tady jsou některé kroky abyste mohli začít:

 1. Připojte sondu: Připojit sonda osciloskopu k obvodu nebo zařízení, které chcete měřit. Ujistěte se, že je sonda řádně uzemněna a připojena správný vstupní kanál.
 2. Nastavte časovou základnu: Upravit časovou základnu nastavení pro určení časového měřítka zobrazení průběhu. To vám umožní ovládat horizontální osa a zobrazit konkrétní porce průběhu.
 3. Upravte stupnici napětí: Nastav stupnice napětí abyste zajistili, že se křivka zobrazí uvnitř viditelný rozsah. To vám umožní zobrazit amplituda signálu přesně.
 4. Spusťte osciloskop: Použijte spouštěcí funkce pro stabilizaci zobrazení průběhu. Spoušť pomáhá synchronizovat osciloskop se vstupním signálem a zajišťuje stabilní a konzistentní displej.
 5. Analyzujte průběh: Jakmile je křivka zobrazena, můžete analyzovat různé aspekty jako jsou úrovně napětí, frekvence, doba náběhu a další parametry. Digitální osciloskopy nabízejí řadu měřicí nástroje a funkce, které pomáhají při analýze tvaru vlny.

Digitální osciloskopy jsou všestranné nástroje které lze použít v různé aplikace, včetně odstraňování závad elektronických obvodů, testování integrita signálua projektování elektronické systémy. S praxí a obeznámeností můžete využít plný potenciál digitálního osciloskopu pro vylepšení vaše elektronické projekty a experimenty.

In další sekce, prozkoumáme ο odlišné typy digitálních osciloskopů dostupných v trh a jejich specifické vlastnosti a aplikace. Zůstaňte naladěni!

Katodový osciloskop (CRO)

Katodový osciloskop (CRO) je široce používaný elektronický testovací přístroj což umožňuje inženýrům a technikům vizualizovat a analyzovat elektrické signály. to je všestranný nástroj který poskytuje cenné poznatky o chování elektrických vln, což z něj činí základní zařízení různých polí jako je elektronika, telekomunikace a výzkum.

Co je to katodový osciloskop (CRO)?

Katodový osciloskop, často označovaný jako osciloskop, je typ of elektronický měřicí přístroj slouží k zobrazení a analýze elektrických signálů. Skládá se z katodové trubice (CRT), která je srdce osciloskopu a rozsah další komponenty které spolupracují a poskytují přesná měření a vizuální reprezentace elektrických průběhů.

Primární funkce osciloskopu je měřit a zobrazovat napětí v průběhu času. Dělá to tak, že zachytí elektrické signály a převede je do vizuální reprezentace na obrazovce CRT. To umožňuje uživatelům pozorovat tvar, amplituda, frekvence a jiné vlastnosti průběhu, poskytující cenné poznatky o chování elektrický systém testováno.

Blokové schéma a komponenty CRO

Abychom pochopili, jak funguje osciloskop s katodovým paprskem, pojďme si to vzít pohled at jeho blokové schéma a klíčové komponenty zapojeno:

 1. Vstupní fáze: Vstupní fáze osciloskopu je zodpovědný za zachycení elektrického signálu, který má být měřen. Obvykle se skládá ze sondy, která se připojuje k testovanému obvodu a atenuátor, který upravuje amplituda signálu na vhodnou úroveň pro měření.
 2. Vertikální zesilovač: Vertikální zesilovač zesiluje zachycený signál a poskytuje potřebné napěťové zesílení pro zobrazení na obrazovce CRT. Umožňuje uživatelům přizpůsobit se vertikální poloze a měřítko průběhu pro lepší viditelnost.
 3. Generátor časové základny: Projekt generátor časové základny řízení vodorovné vychýlení elektronového paprsku v CRT. Určuje časové měřítko, ve kterém je křivka zobrazena na obrazovce, což umožňuje uživatelům pozorovat časově závislé chování signálu.
 4. Horizontální zesilovač: Horizontální zesilovač zesiluje časovou základnu signál a poskytuje potřebný proud k odklonění elektronového paprsku vodorovně přes CRT obrazovku. Umožňuje uživatelům přizpůsobit se vodorovné poloze a měřítko průběhu pro přesná měření času.
 5. Katodová trubice (CRT): CRT is zobrazovací jednotce osciloskopu. Skládá se z elektronová pistole, který vyzařuje paprsek elektronů a stínítko potažené fosforem, které při zasažení elektronovým paprskem vyzařuje světlo. Elektronový paprsek je vychylován vertikálně a horizontálně, aby sledoval průběh na obrazovce a vytvořil vizuální reprezentaci elektrického signálu.

DSO

Funkce Aquadag v CRO

eq1

Jedna důležitá součást nalezený v katodovém osciloskopu je Aquadag. Aquadag je vodivý povlak aplikováno na vnitřní povrch CRT. Slouží dvě primární funkce:

 1. Elektrostatické stínění: Aquadag působí jako elektrostatický štít, prevence externí elektrická pole před rušením elektronového paprsku uvnitř CRT. Toto stínění pomáhá udržovat přesnost a stabilitu zobrazeného průběhu minimalizací vnější poruchy.
 2. Zaostřování paprsku: Aquadag také pomáhá při zaostřování elektronového paprsku na fosforem potažená obrazovka. Poskytnutím rovnoměrné elektrostatické polezajišťuje, že elektronový paprsek zůstane pevně zaostřený, což má za následek ostré a jasné zobrazení průběhu.

Stručně řečeno, katodový osciloskop (CRO) je všestranný elektronický testovací přístroj což umožňuje inženýrům a technikům vizualizovat a analyzovat elektrické signály. Jeho blokové schéma skládá se ze různé komponenty, počítaje v to vstupní fázi, vertikální a horizontální zesilovače, generátor časové základny, a katodovou trubici (CRT). Aquadag, vodivý povlak uvnitř CRT, poskytuje elektrostatické stínění a zaostření paprsku k zajištění přesné a stabilní zobrazení průběhu, S jeho schopnost poskytovat v reálném čase vizuální reprezentace elektrických křivek, CRO is nepostradatelným nástrojem v oblasti elektroniky i mimo ni.

Digitální paměťový osciloskop (DSO)

Digitální paměťový osciloskop (DSO) je výkonný elektronický nástroj slouží k měření a analýze elektrických signálů. to je moderní verze of tradiční katodový osciloskop (CRO), nabídka rozšířené funkce a schopnosti. v v této části, prozkoumáme co digitální paměťový osciloskop je, jak to funguje, a jeho různé aplikace.

Co je digitální paměťový osciloskop (DSO)?

Digitální paměťový osciloskop, také známý jako DSO, je sofistikovaný nástroj pro měření slouží k vizualizaci a analýze elektrických průběhů. Na rozdíl od jeho analogový protějšek, DSO převádí příchozí analogový signál do digitálních dat, která pak lze ukládat, zpracovávat a zobrazovat na nich digitální obrazovka.

Primární funkce DSO je poskytovat vizuální reprezentaci elektrických signálů v průběhu času. Umožňuje uživatelům pozorovat a analyzovat průběhy, měřit úrovně napětía zachycují přechodné události, ke kterým dochází uvnitř systém, S jeho pokročilé digitální schopnosti, DSO nabízí řadu vlastností a funkcí, které jej umožňují nepostradatelným nástrojem pro inženýry, techniky a fandy v oblasti elektroniky.

Jak funguje digitální paměťový osciloskop?

Digitální paměťový osciloskop pracuje na principu vzorkování příchozí analogový signál v pravidelných intervalech a převádí se na série of digitální hodnoty. Tyto hodnoty se pak ukládají do paměti, tvoří se digitální reprezentace of původní tvar vlny. Uložená data lze zpracovat a manipulovat tak, aby poskytovaly různá měření a analýza.

Klíčové komponenty DSO zahrnuje analogově-digitální převodník (ADC), paměť, mikroprocesor, a displej. ADC je zodpovědný za převod analogového signálu na digitální data vzpomínka obchody zachycený průběh. Mikroprocesor řízení celkový provoz osciloskopu včetně zpracování signálu a generování zobrazení. Displej, obvykle LCD nebo LED obrazovka, představuje průběh k uživatel in vizuální formát.

Aplikace digitálního paměťového osciloskopu

Digitální paměťové osciloskopy najdou uplatnění v celé řadě oblastí, včetně elektroniky, telekomunikací, automobilového průmyslu, lékařství a výzkumu. Tady jsou některé běžné aplikace DSO:

 1. Analýza signálu: DSO se používají k analýze a odstraňování problémů s elektrickými signály v různé systémy. Oni mohou měřit úrovně napětífrekvence, amplituda a další parametry k posouzení výkon a stabilitu signálu.
 2. Ladění obvodu: DSO jsou neocenitelné nástroje pro ladění elektronických obvodů. Umožňují inženýrům vizualizovat a analyzovat průběhy různé body in obvod, pomáhání identifikovat závady, závady a problémy s načasováním.
 3. Zachycení průběhu: DSO mohou zachytit a uložit průběhy pro další analýzu. Tato funkce je užitečná zejména pro zachycení přechodných událostí resp přerušované signály které se mohou vyskytovat sporadicky.
 4. Frekvenční analýza: DSO mohou provádět frekvenční analýza na signálech, což uživatelům umožňuje identifikovat a měřit frekvenční složky předložit tvar vlny. To je užitečné pro analýzu spektrální obsah signálu a identifikace harmonických nebo šumu.
 5. Komunikační analýza: DSO se používají v oblasti telekomunikací k analýze a odstraňování problémů s komunikačními signály. Mohou měřit parametry, jako je doba náběhu, podzim, a šířka pulzu, pomáhá zajistit integritu a kvalitu komunikačních signálů.

Závěrem lze říci, digitální paměťový osciloskop (DSO) je všestranný a výkonný nástroj slouží k měření, analýze a vizualizaci elektrických signálů. Jeho digitální schopnosti a pokročilé funkce to umožňují nezbytný nástroj pro inženýry, techniky a fandy v různých průmyslových odvětvích. Ať už je ladění obvodu, analýza signálunebo měření frekvence, DSO poskytuje cenné poznatky o chování elektrických systémů.

Výuka osciloskopu

Osciloskop vysvětlen

Osciloskop is mocný nástroj používané v oblasti elektroniky k měření a analýze elektrických signálů. Poskytuje vizuální reprezentaci tyto signály in formulář křivek zapnuto displej obrazovka. To umožňuje inženýrům a technikům sledovat chování elektrických signálů v průběhu času.

Na rozdíl od multimetr, která stanoví numerická měření napětí, proudu a odporu nabízí osciloskop dynamičtější a podrobnější pohled signálu. Zachycuje a zobrazuje průběh, což umožňuje uživatelům analyzovat různé parametry jako je amplituda, frekvence a fáze.

Přicházejí osciloskopy odlišné typys katodový osciloskop (CRO) je jedním z prvních a nejrozšířenějších. S pokrokem v technologii se však digitální osciloskopy stávají stále populárnějšími jejich vylepšené vlastnosti a schopnosti.

Rozdíly mezi Dual Time CRO a Dual Beam CRO

In svět osciloskopů, existuje různé variace k dispozici na míru specifické aplikace. Dva běžné typy jsou duální čas CRO a ο dvoupaprskový CRO. I když mohou znít podobně, mají zřetelné rozdíly z hlediska funkčnosti a použití.

Duální CRO, Jako název navrhuje, má dvě samostatné časové základny. To umožňuje uživatelům současně prohlížet dva různé signály s různá časová měřítka on stejný displej. Tato funkce je užitečná zejména při porovnávání křivek nebo analýze vztah mezi dva signály.

On druhá ruka, a dvoupaprskový CROdva samostatné elektronové paprsky které lze ovládat nezávisle. To umožňuje uživatelům pozorovat dva různé průběhy zároveň. Tenhle typ osciloskopu se běžně používá v aplikacích, kde srovnání of dva signály je zásadní, jako např. v komunikační systémy or analýza stability.

Faktor průhybu a citlivost průhybu

Při použití osciloskopu pochopení faktor průhybu a citlivost na vychýlení je nezbytný pro přesné měření. Tyto podmínky viz vztah mezi vstupním signálem a ο vertikální vychýlení křivky na displeji.

Projekt faktor průhybu určuje částka of vertikální vychýlení pro dané vstupní napětí. Obvykle se vyjadřuje ve voltech na dílek (V/dílek) a lze jej upravit tak, aby se křivka na displeji vertikálně škálovala. Změnou faktor průhybu, uživatelé mohou přiblížit nebo oddálit průběh, na který se mohou zaměřit konkrétní detaily nebo dostat širší pohled.

Citlivost na vychýlení, O druhá ruka, odkazuje na nejmenší vstupní napětí které mohou produkovat viditelný průhyb na displeji. Obvykle se měří v milivoltech na dílek (mV/div) a určuje citlivost osciloskopu. A vyšší citlivost na vychýlení povoleno pro měření of menší signály, Zatímco nižší citlivost je vhodný pro větší signály.

Porozumění tyto pojmy je rozhodující pro přesná analýza tvaru vlny a měření na osciloskopu. Úpravou faktor průhybu a citlivost, uživatelé mohou optimalizovat displej pro efektivní zachycení a analýzu signálů, které je zajímají.

Závěrem, osciloskopy jsou mocné nástroje používá se v elektronice k měření a analýze elektrických signálů. Poskytují vizuální reprezentaci křivek, což umožňuje inženýrům a technikům pozorovat a analyzovat různé parametry. Odlišné typy osciloskopů, jako např duální čas CRO a dvoupaprskový CRO, nabídka jedinečné vlastnosti pro specifické aplikace. Porozumění faktor průhybu a citlivost na vychýlení je nezbytný pro přesná měření a analýzu tvaru vlny.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Na závěr digitální osciloskop, známý také jako CRO (katodový osciloskop), je výkonný elektronický nástroj slouží k vizualizaci a analýze elektrických signálů. Nabízí řadu funkcí a výhod, které jej činí nezbytný nástroj pro inženýry, techniky a fandy pracující s elektronickými obvody. S jeho schopnost zobrazovat průběhy v reálném čase, měřit napětí a časové intervalyDigitální osciloskop umožňuje zachycovat a analyzovat data a poskytuje cenné poznatky o chování a charakteristikách elektrických signálů. Jeho digitální povaha povoleno pro pokročilé funkce jako ukládání signálu, analýza tvaru vlny a dálkové ovládání, což z něj činí všestranný a nepostradatelný nástroj v různých průmyslových odvětvích včetně telekomunikací, automobilového průmyslu, letectví a výzkumu a vývoje. Ať už řešíte problémy vadný obvod, navrhování nový elektronický systémnebo provádění experimentů v laboratoř, digitální osciloskop je neocenitelný nástroj který vám pomůže porozumět elektrickým signálům a manipulovat s nimi s přesností a přesností. Pokud to tedy s elektronikou myslíte vážně, investice do digitálního osciloskopu ano moudré rozhodnutí což značně posílí vaši schopnost pracovat s elektronickými obvody a rozumět jim.

Často kladené otázky

Co je CRO v elektronice?

CRO (Katodový osciloskop) v elektronice je zařízení slouží k vizualizaci a analýze elektrických průběhů. Zobrazí se napěťové signály na obrazovce pomocí katodové trubice.

Jak CRO funguje?

CRO funguje generováním elektronový paprsek která je odkloněna elektrická pole. Tento paprsek skenuje přes fosforem potaženou obrazovku a vytváří vizuální reprezentaci vstupní průběh.

Co jsou nastavení CRO?

Nastavení CRO viz různé ovládací prvky a úpravy dostupné na CRO. Tato nastavení umožňují uživatelům upravit zobrazení, podmínky spouštění, časovou základnu, stupnice napětía další parametry pro přesná analýza tvaru vlny.

Co je digitální CRO (osciloskop)?

Digitální CRO, také známý jako digitální osciloskop, je pokročilou verzi of tradiční CRO. Používá to techniky digitálního zpracování signálu k zachycení, zpracování a zobrazení křivek pomocí vyšší přesnost a další funkce.

Jak funguje digitální CRO (osciloskop)?

Digitální CRO funguje tak, že vzorkuje vstupní signál a převádí jej do digitálního formátu. Následně zpracovává a ukládá digitální vzorky, což umožňuje pokročilá analýza, spouštění a manipulace s průběhem.

Jak používat digitální osciloskop?

Chcete-li použít digitální osciloskop, připojte sondu k zdroj signálu, upravit časovou základnu a stupnice napětí nastavení a spusťte osciloskop pro zachycení tvaru vlny. Analyzujte zobrazený průběh pomocí dostupné měření a analytické funkce.

Co je CRO?

CRO znamená Katodový osciloskop. Je elektronický nástroj slouží k pozorování a analýze elektrických vln.

Co je to katodový osciloskop (CRO)?

Katodový osciloskop (CRO) je elektronický nástroj který zobrazuje elektrické průběhy na obrazovce. Pro generování a zobrazení tvaru vlny používá katodovou trubici.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

Přejděte na začátek