33 Příklady nepočitatelných podstatných jmen: Věty, použití a podrobná vysvětlení

V tomto článku se podrobně seznámíme s nespočetnými příklady podstatných jmen. Projděte si níže uvedené příklady a podrobné vysvětlení, abyste věděli, co jsou nepočitatelná podstatná jména a jak a kdy se používají.

Nepočitatelná podstatná jména lze také nazvat jako nepočitatelná podstatná jména a jsou to podstatná jména, která nelze spočítat. Jsou to abstraktní ideje, substance, stavy bytí, přírodní jevy atd., které nelze spočítat v číslech. Dalším důležitým bodem, který je třeba poznamenat, je to, že nepočitatelná podstatná jména nemají tvary v množném čísle.

Pojďme se do toho ponořit hluboko tím, že si projdeme více než 30 příkladů nepočitatelných podstatných jmen.

Nespočetné Použití podstatného jména

Nepočitatelná podstatná jména se používají pro podstatná jména, která nelze spočítat.

Nespočetné podstatné jmenné věty

Nyní pojďme analyzovat každý z výše uvedených příklady nepočitatelných podstatných jmen tím, že je podrobně pochopíte.

1. Hudba léčí tělo i mysl.

Hudba je nepočitatelné podstatné jméno v této větě, protože hudbu nelze spočítat. Hudba také nemá žádný tvar množného čísla. Hudba zůstává stejná v jednotném i množném čísle.

2. Tady je nějaký cukr zůstaly ve sklenici a musíme to koupit, než to přejde.

 Cukr je a látka které lze změřit, ale nelze je spočítat. Cukr je tedy nepočitatelné podstatné jméno v této větě. Abychom vyjádřili množství, slov některé se používají k označení množství cukru který zůstává ve sklenici.

3. Cesta je pokryta hodně sněhu.

 Snow nelze spočítat a je to nepočitatelné podstatné jméno. Výraz, hodně se používá ke kvantifikaci sněhu.

4. Rád bych věděl nějaké informace ohledně tématu.

Informace je podstatné jméno, které nelze spočítat. Podstatné jméno, informace je vyčíslený určovatelem něk.

5. Jak hodně mouky je potřeba na výrobu těsta?

Mouka je látka které lze měřit v kilogramech a nelze je spočítat. Aby bylo možné odhalit množství nepočitatelného podstatného jména mouka, používá se slovo hodně v této větě.

6. Postarejte se o své zdraví.

Zdraví je abstraktní podstatné jméno, který je cítit a není vidět. Cokoli není vidět, nelze ani spočítat. Zdraví je tedy nepočitatelné podstatné jméno ve větě.

7. Viděl jsi včerejší zprávy?

Novinky je nepočitatelné podstatné jméno v této větě. Zprávy jsou v jednotném i množném čísle. Novinky jsou informace a nelze je počítat.

8. Užili jsme si dopoledne sluneční svit na pláži.

Sluneční svit je přírodní jev a počet slunečního svitu nelze spočítat, takže sluneční svit je nepočitatelné podstatné jméno ve větě.

9. Krása leží v očích těch, kteří to vidí.

Krása je abstraktní věc, která je nepočitatelná. Nelze spočítat množství krásy, a proto je to nepočitatelné podstatné jméno.

10. Můžete mi prosím předat? sklenice vody?

voda lze měřit v litrech, ale nelze je spočítat v číslech, a proto je to nepočitatelné podstatné jméno. Sklenice v této větě se používá jako determinant ke kvantifikaci.

11. Naše třídní učitelka nám dala Rada a pamatuji si to i teď.

Rada je abstraktní myšlenka které nelze spočítat. Nespočetné podstatné jméno abstrakt is předchází slovo kus pro jeho kvantifikaci.

12. Čtení zlepšuje znalost.

Čtení a vědomosti obě jsou nepočitatelná podstatná jména ve větě, protože čtení je a proces a znalosti jsou abstraktní podstatné jméno. Čtení i vědění nemají tvary množného čísla.

13. Tady je žádný velký pokrok nedávno.

Pokrok je nepočitatelné podstatné jméno ve větě a je předchází mnoho k vyjádření určitého množství množství.

14. Zlost není dobré jak pro tělo, tak pro mysl.

Hněv je pocit, emoce. Emoce nelze spočítat, a proto je hněv nepočitatelné podstatné jméno.

15. Policie řekla: „Sesuv nezpůsobil mnoho škod. "

Nikdo nedokáže spočítat škody způsobené sesuvem půdy. Škoda je tedy nepočitatelné podstatné jméno a je kvantifikováno pomocí slova hodně.

16. Piješ rád čaj?

Čaj je tekutina látka a tak lze pouze měřit a ne počítat. Čaj je nepočitatelné podstatné jméno ve větě.

17. Tady je už žádná voda nechal v láhvi, abych se napil.

voda opět je a tekutinaa nelze je spočítat. Aby bylo možné vyjádřit množství, více se nepoužívá před nepočitatelným podstatným jménem voda.

18. Nezahazujte místo odpadky, zbavte se odpadky.

 Odpadky je nepočitatelné podstatné jméno, protože nemůžeme a nepočítáme odpadky. Garbage se používá v jednotném i množném čísle.

19. Moje matka mi dala mnoho of kapsa peníze během prázdnin.

Můžeme počítat pouze rupie, dolary a další světové měny, ale ne peníze. Můžeme říct jednu rupii, ale nemůžeme říct jedny peníze. Proto jsou peníze nepočitatelné podstatné jméno.

20. Mít lžičku medu každý den je dobrý pro zdraví.

Miláček je tekutina a nelze je tedy počítat. Zde je nespočetné podstatné jméno med kvantifikovaný čajovou lžičkou k označení množství.

21. Obchodník má jen bochník chleba.

Chléb je nepočitatelné podstatné jméno, protože je a materiál nebo látka že se to nedá spočítat. Obvykle mu předchází slovo bochník.

22. Plánujeme nákup nového nábytek pro dům.

Nábytek je nepočitatelné podstatné jméno, protože je a materiál že se to nedá spočítat.

23. počasí je dnes velmi příjemné.

Počasí je přírodní jev která se koná. Nedá se spočítat, a tak počasí spadá pod nepočitatelné podstatné jméno.

24. Náklady na cement ohromně přibývá.

Cement je věcné podstatné jméno a nedá se spočítat. Cement je an nepočitatelné podstatné jméno , která je obvykle kvantifikováno počtem pytlů, které obsahují cement.

25. Tady je není dost místa pro nás všechny.

Podstatné jméno Pokoj v této konkrétní větě je nepočitatelné podstatné jméno. Pokoj může být také a počitatelné podstatné jméno a má také tvar množného čísla, pokoje. Ale v této větě, slovo pokoj znamená prostor a prostor nelze spočítat.

26. zavazadla Pooja nesl příliš těžký.

Zavazadla je zde nepočitatelné podstatné jméno. Počet zavazadel lze spočítat, ale zavazadla nelze započítat.

27. Naděje je nejlepší lék na zraněné srdce.

Naděje je abstraktní. Naděje není vidět a lze ji pouze cítit. Takže naděje je nepočitatelné podstatné jméno v této větě, protože ji nelze spočítat.

28. Gold je drahý kov.

Gold je materiál, který lze vážit a nepočítat. Zlato sem tedy přichází jako nepočitatelné podstatné jméno.

29. Stará paní na cestě hledala pomoc.

Nápověda je nepočitatelné podstatné jméno, protože je an abstraktní pocit nebo akce.

30. Použitím méně oleje v jídle je zdravý.

Olej je nepočitatelné podstatné jméno ve větě, protože olej je in tekutina tvaru a lze je tedy pouze měřit. Méně se zde používá k označení určitého množství množství.

31. Studenti uspěli díky motivace dává jejich učitel.

Motivace tady je nespočet podstatné jméno, jak je to an abstraktní myšlenka nebo emoce to lze pouze cítit a ne spočítat.

32. Místnost byla pokryta prach.

Prach je nepočitatelné podstatné jméno, protože nemůžeme spočítat prachové částice.

33. Papír získává se ze stromů.

Papír v této větě je nepočitatelné podstatné jméno, protože je a materiál. Ale noviny, písemky atd. se dají spočítat.

34. Bylo prudký liják minulou noc.

Liják znamená déšť. liják (déšť) je a přírodní jev a je nepočitatelné podstatné jméno. Srážky se obvykle měří v centimetrech, ale nelze je spočítat.

Čtěte více: 30+ Příklady podstatných jmen materiálu: Věty, použití a podrobná vysvětlení

Přejděte na začátek