5+ typů chromozomů: Podrobné vysvětlení

Chromozomy jsou struktury, které jsou vidět ve středu buněk, které jsou jádrem a nesou dlouhé části DNA.

Chromozomy lze na základě délky rozdělit do čtyř s ohledem na polohu centromery. Typy chromozomů na něm založené a další jsou-

V jakémkoli nalezeném typu organismu lze klasifikaci chromozomů rozpoznat podle jejich velikosti, počtu, polohy, způsobu vazby a centromery. V karyotypu člověka nebo chromozomu těla, který zahrnuje nepohlavní čípky, jsou většinou organizovány v cca. pořadí velikostí od velké po nejmenší. DNA je materiál, který obsahuje geny. Je stavebním kamenem lidského těla.

U lidí je každá z buněk normální a má 23 páry chromozomů a je jich celkem 46. Mezi těmito dvaadvaceti z nich se nazývají autosomy a je to ten, který vypadá podobně u žen i mužů. 23rd jeden se nazývá pohlavního chromozomu. Každý z chromozomů je vyroben z pevně stočené DNA.

Chromozomy jsou základní bloky který buduje život a který nese všechna data potřebná k tomu, aby pomohla buňce růst, bojovat a zůstat spolu s reprodukcí. Chromozomy se skládají z DNA. Molekula DNA je vtlačována do nití, které se nazývají tzv chromozomy. Svinutí se provádí několikrát a nazývá se histony.

Typy chromozomů jsou vždy vidět v páru. Obecně platí, že každý z lidského těla buňka má párování 23 chromozomů. Jedna polovina pochází od otce a druhá polovina je odebrána matce. Dostanou se dva z chromozomů rozhodnout o pohlaví narozeného dítěte se ženou mající 2X chromozomy a muži majícími jeden X a jeden Y z nich. Chromozomy také obsahují bílkoviny které pomáhají DNA existovat ve správné formě.

typy chromozomů
Kredit obrázku -Chromozóm-Wikipedia

Autosomy

Nejde o pohlavní chromozomy. Člen v tomto typu je diploidní typ a je 22 v páru.

Navzdory tomu, že se jedná o diploidní buňku, má podobnou morfologii na rozdíl od párování alosomů, které mají oddělené struktura. Mezi typy chromozomů je jich 22 párů v počtu. DNA se nazývá auDNA.

Všichni lidé mají diploidní genom, který má 22 párů autozomů a jeden alozom. Párování autozomů se provádí v počtu v závislosti na velikosti, zatímco alosom se provádí písmenem. Allosomové páry mají dva z nich X a Y.

Existují poruchy související s autozomy a nazývají se autozomální genetické poruchy a mohou se vyskytovat z mnoha důvodů. Některé z nich jsou nejzákladnější non-disjunkce zatímco v zárodečné buňce Medelínské dědictví může být také jedním z nich. Porucha může být recesivního typu.

Všechny autozomy u člověka lze identifikovat extrahováním chromozomů z buňky a jejich zastavením během metafáza po obarvení typem barviva. Tyto chromozomy se nazývají být karyogramy s tím, aby bylo snadné srovnávat. Je také zodpovědný za typ nazývaný Patauův syndrom, který má tři kopie chromozomu 13.

Autozomálně recesivní poruchy potřebují dvě kopie, pokud je alela pro projevující se nemoci. V případě defektní alely je možné mít jednu kopii, aniž by nějakou měl fenotyp nemoci mohou mít dva normální rodiče dítě s touto nemocí, pokud je u obou vidět, že ji nesou stejným způsobem.

Kredit obrázku -Autosomy-Wikipedia

Pohlavní chromozom

Existuje celkem 46 chromozomů v počtu, které přicházejí v páru po 23. Z toho 23. pár je pohlavní chromozom.

Existují dva typy chromozomů nazývané hlavně autozomy a pohlavní chromozomy. Ten, který kontroluje pohlaví nenarozeného dítěte, zda je muž nebo žena, se nazývá pohlavní chromozom. Samice mají dvě X a samci po jednom od každého X a Y.

Je vidět, že matka dává dítěti chromozom X, zatímco otec přispívá k vadnutí tím, že mu dává Y nebo X. Chromozomy, které dává otec, určují pohlaví narozeného dítěte. Zbytek chromozomu jsou autozomální. Pomáhá při určování pohlaví.

Všichni savci a lidé mají dva pohlavní chromozomy, a to X a Y. Muži mají oba a ženy pouze X. vajíčko mají celý chromozom X, zatímco spermie mají X i Y. Toto uspořádání jasně říká, že pohlaví dítěte určuje muž po oplodnění.

U jiných savců, pokud je to stejné jako u lidí, ale mohou se lišit ve jménech. Tady je dobrý rozpor ve velikosti těchto dvou typů chromozomů s X je větší než Y. Mají také v sobě přenesené různé typy genů. Je to skutečný typ kombinace, který určuje pohlaví dítěte.

Pohlavní chromozomy ve skutečnosti jsou zajímavý. To není důvodem pro to, že mají nějakou roli nebo důležitou roli, ale pro skutečnost, že se liší od zbytku přítomných chromozomů, které doplňují lidský genom Systém. Všechny sexuální poruchy jsou často neseny chromozomem X.

Kredit za obrázek-Pohlavní chromozom-Wikipedia

Akrocentrický chromozom

U lidí se říká, že chromozom s číslem 13, 14, 15, 21 a 22 je akrocentrický a je spojen s Robertsonovou transakcí.

Tyto typy chromozomů jsou stejné v cytogenetokově kratším rameni, které je velmi chudé na svůj genový typ. Zásadním přínosem buňky je, že kratší rameno je akrocentrické a nese organizovanou oblast s jadérkem v p12.

V lidském genomickém systému je celkem šest akrocentrických chromozomů. Jedná se o typ, kdy se chromozom nachází v těsné blízkosti, kde je jeden umístěn na konci terminálu, a proto se nazývá akrocentrický chromozom. Zde je jedna paže dlouhá a druhá krátká. V době buněčného dělení ve fázi anafáze nabývají tvaru J.

Robertsonova translokace probíhá mezi dvěma akrocentrickými chromozomy, které mají centromeru v blízký konec chromozomu a výsledkem je menší délka genové oblasti patří centromera. Pod toto se řadí číslo 13, 14, 15, 21, 22 a chromozom Y. Vyskytuje se jako výsledek komplimentu genu 45 chromozomu.

Chromozomy jsou základními výrobními bloky života, včetně všech informací potřebných k tomu, aby buňka rostla, bojovala a znovu produkovala. DNA je to, co tvoří chromozomy. Molekula DNA je navlečena do vláknitých vzorů nazývaných chromozomy. Histony jsou stočení, které se provádí několikrát.

Kredit za obrázek-
Histony-Wikipedia

Klasifikace chromozomů může být rozpoznána v jakémkoli typu organismu podle jejich velikosti, počtu, polohy, závazný vzora centromera. Nesexuální kužely se obvykle objednávají v karyotyp člověka nebo chromozomu těla, v přibližném pořadí velikosti od velké po nejmenší.

Submetacentrický chromozom

Je to část, která má centromeru vidět uprostřed s nestejnou délkou paží.

Jakýkoli typ chromozomu, který má délku ramene ne rovnou bitu a může vytvořit tvar L, se nazývá sub metacentrický chromozom. V definované oblasti chromozomu má hustou centromeru.

Zahrnuje s sebou sekvenci DNA, která se opakuje a je tak vysoce účinná zabalená v heterochromatinu. Centromera slouží jako místo kinetochorové oblasti, a proto je životně důležitá pro její zarovnání s chromozomů v době buňky divize. Je to místo shromažďování kinetochorů. Je životně důležitý pro jeho zarovnání v metafázi.

Přítomnost těchto chromozomových výsledků ve znaku pozorovaném v jeho chromozomálních ramenech. Rameno je docela účinné a je malé a nazývá se p, zatímco ta, která je dlouhý se nazývá q. Na základě místa centromery lze chromozom klasifikovat do typů. Má uprostřed umístěnou centromeru.

S centromerou v Naše stránky vám umožňují poskytovat nám informace prostřednictvím screeningového formuláře (dále jen „Formulář“), který nás opravňuje získávat, vybírat a doporučovat pacienty ke klinickým studiím a specializovaným postupům (dále jen „Programy“) v nemocnicích, soukromých praxích, centrech pro výzkum rakoviny, farmaceutických společnostech, smluvních výzkumných organizacích a biotechnologických či farmaceutických společnostech (souhrnně „Výzkumní pracovníci“). Jestliže po vyplnění formuláře jste zařazení do konkrétního programu, mohou vás kontaktovat výzkumní pracovníci. Neodpovídáme za žádnou přímou komunikaci ani jakékoliv informace, které od vás tito výzkumní pracovníci mohou napřímo získat. má dvě různé úrovně ramen, kterými jsou p a q. Počet chromozomů označených jako 2, 4, 5, 6, 7,8,9,10,11,12,17,18, 2, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX a chromozomy X jsou údajně sub metacentrické. Říká se, že chromozom XNUMX je největší.

V lidském genomovém systému je celkem šest akrocentrických chromozomů. Akrocentrický chromozom je typ, ve kterém se chromozom nachází v blízkou oblast kde jeden je umístěn na konci terminálu. Jedna paže je dlouhá, zatímco druhá je krátká. Existuje asi 242 miliardy páry chromozomu 2.

Telocentrický chromozom

Centromera telocentrického chromozomu je umístěna na jednom konci chromozomu, u kterého nejsou vidět ramena p.

Tcentromera je tak blízko konce chromozomu, že ramena p nejsou viditelná nebo jsou sotva viditelná. Subtelocentrické chromozomy mají centromery, které jsou blíže ke konci než ke středu. Centromera je tak blízko konce chromozomu, že ramena p jsou zakrytá nebo sotva viditelná.

Nepárové chromozomy se občas špatně dělí během meiózylámání v centromeře nebo v její blízkosti za vzniku telocentrických chromozomů nebo izochromozomů. Většina, ale ne všechny, monotelosomické potenciálně číslo 42 a ditelosomické rostliny pšenice jsou normální a dostatečně úrodné, aby mohly být uchovávány jako samostatné genetické zásoby. Protože telocentrické chromozomy lze cytologicky identifikovat, mají speciální použití v lokalizace genu do chromozomu zbraně.

Také za tímto účelem při kontrole identit monosomických chromozomů testovacím křížením a při rekombinaci a mapování chromozomů. Telocentrické mapování využívá použití telosomů jako a centromerový marker. Centromera slouží jako místo pro sestava kinetochoru a proto je nezbytný při zarovnání chromozomů na metafázi a následné segregaci chromozomů během buněčného dělení.

Kredit za obrázek-
Sestavení kinetochoru-Wikipedia

Přítomnost centromery vede k charakterizaci chromozomální ramena. Rameno, které je relativně kratší, se nazývá p, zatímco rameno, které je delší se nazývá q. Na základě polohy centromery se chromozóm mohou být popsány jako metacentrické, submetacentrické, akrocentrické, telocentrické, subtelocentrické a holocentrické. Telocentrické ani subtelocentrické chromozomy nebyly u lidí pozorovány.

Metacentrický chromozom

Metacentrický chromozom je chromozom s centrálně umístěnou centromerou. V důsledku toho jsou délky chromozomálních ramen, kterými jsou ramena p a q, téměř stejné.

U lidí chromozomy, které jsou metacentrické, zahrnují chromozom 1, chromozom 3, chromozom 16, chromozom 19 a chromozom 20. Každý chromozom má jednu centromeru. Jeho umístění na chromozomu se může změnit. Každý normální chromozom má jednu centromeru.

Centromera metacentrického chromozomu se nachází uprostřed mezi konci chromozomu a odděluje dvě ramena chromozomu. Submetacentrické chromozomy mají centromery, které jsou viditelně mimo střed. Centromery na akrocentrických a telocentrických chromozomech jsou umístěny velmi blízko a na konci chromozomu.

Centromera je v případě telocentriků umístěna na konci chromozomu, sousedícím s telomerou. Během metafáze v mnoha organismech, kdy jsou chromozomy na svém maximu kondenzovanéCentromera může být viděna jako zúžení, kde jsou chromatidy replikovaného chromozomu drženy pohromadě. Zdá se, že metacentrické chromozomy jsou Ve tvaru písmene V. Metacentrický chromozom může mít také tvar X.

Metacentrické chromozomy jsou chromozomy ve tvaru X s centromerou uprostřed, což umožňuje, aby si obě ramena byla rovna. Objeví se tyto chromozomy Ve tvaru písmene V během anafáze, protože se chromozomy rozdělí a dceřiné chromatidy se přesunou do opačné póly z buňka. V důsledku toho je správná odpověď „ve tvaru V“. Metacentrické chromozomy mají centromeru umístěnou uprostřed mezi konci chromozomu, oddělující dvě ramena chromozomu 

Přejděte na začátek