15 Příklady dvourozměrného pohybu: Podrobné vysvětlení

Pokud je pohyb objektu ve dvou rozměrech, pak se říká, že je to dvourozměrný pohyb.

Rychlost pohybu objektů při dvourozměrných pohybech se měří ve dvou různých složkách výpočtem rychlosti změny polohy ve dvou rozměrech. Zde je seznam příkladů dvourozměrného pohybu, o kterých budeme diskutovat níže: -

Fotbal ve vzduchu

Při kopnutí do fotbalového míče se v pohybu projektilu vznáší vysoko ve vzduchu.

Pohyb koule je svislý i vodorovný, což je ve dvou rozměrech. Míč urazí maximální vzdálenost, pokud je kopnut pod úhlem 45 stupňů.

Houpat se

Houpačka kmitá sem a tam. Houpačka je v maximální výšce nad zemí, když dosáhne dvou koncových bodů z bodu klidové polohy.

Pohyb houpačky je tedy v horizontálním i vertikálním pohybu.

Vodopád

Objem vody se pohybuje lineárním pohybem, dokud nedosáhne útesu a poté přejde do paraboly křivočarý pohyb přičemž mění směr svého pohybu a padá svisle dolů.

Zde se voda pohybuje ve dvou dimenzích, aby spadla do pánve.

Posuvník

Při klouzání na kluzáku je pohyb těla ve směru dopředu i dolů, čímž se snižuje výška těla nad zemí.

Potenciální energie získaná tělesem zvednutým ve výšce se přemění na kinetickou energii. Tělo má tendenci setrvávat v stav pohybu dokud na těleso nepůsobí opačná síla od země.

Letadlo při letu

Letoun se zpočátku pohybuje se zemí pod úhlem 45 stupňů při letu ve vzduchu.

Pohyb letadla je ve směru dopředu i svisle ve vzduchu. Na zemi se vytvoří dostatečná důvěra, aby zvedla váhu letadla do vzduchu.

Předávání míče

Při předávání míče druhému hráči řídíte míč parabolickým pohybem ve vzduchu.

Míč se pohybuje, aby přeměnil svou kinetickou energii na potenciální energii a dosáhne maximální potenciální energie při dosažení nejvyššího bodu ve vzduchu. Od tohoto bodu se koule pohybuje horizontální rychlostí na určitou vzdálenost a poté zrychluje dolů přeměnou potenciální energie na kinetickou energii.

Objekt v kruhovém pohybu

Jakýkoli předmět zrychlování v kruhovém pohybu působí dostředivě síla, která táhne předmět dovnitř. Naopak odstředivá síla působící na předmět tlačí předmět směrem ven. Obě tyto síly pomáhají objektu pohybovat se po kruhové dráze.

Zrychlení koule je v dopředném směru, ale síla tahající kouli směrem dovnitř vytváří dráhu kruhové dráhy koule, a proto je pohyb předmětu pohybujícího se po kruhové dráze dvourozměrný pohyb.

Skok do dálky

Hráč uběhne na určitou vzdálenost a udělá vysoký skok ve vzduchu použitím síly na zem pomocí nohou.

Ekvivalentní síla působící na její tělo jí pomáhá udělat skok daleký pohybující se po parabolické dráze a překonat skokem maximální možnou vzdálenost.

Raketomet

Jak je střela zapálena z odpalovacího zařízení, pohybuje se po parabolické dráze směrem k cíli.

Vzdálenost, na kterou musí střela dopadnout, se nastavuje měřením úhlu, po jehož vypuštění pod odpovídajícím úhlem dojde k hodu na správnou cílovou oblast. 

Auto lezení na kopci

Automobil zrychlující v kopci se pohybuje jak vpřed, tak se vzrůstající výškou vozu nad rovinou ve vertikálním směru. Pohyb vozu je ve dvou směrech.

Předmět spadl z běžícího vozidla

Když shodíte jakýkoli lehký předmět z běžícího vozidla, proud vzduchu jej potáhne trochu dozadu, než se usadí na povrchu země. Pokud by byla hmota objektu těžká, pak by se přímo vysypal na povrch, ale pro pozorovatele v autě by se zdálo, že se objekt posunul dozadu.

Skok v bazénu

Plavec potápějící se do vody v bazénu udělá skok z výšky.

Při skoku se tělo plavce posune trochu dopředu, než jeho tělo zrychlí svisle dolů kvůli gravitační síle.

Horkovzdušný balón klesá

Jak horkovzdušný balón sestupuje ze svého letu dolů k zemi, pohybuje se ve vzduchu po nakloněné dráze.

Pohyb horkovzdušného balónu je tedy dvourozměrným příkladem pohybu.

volejbal

Když hráč hodí míček, pohybuje se po parabolické dráze.

Míč je zrychlen směrem nahoru a také se pohybuje směrem vpřed.

Skokem překročit bariéru

Při skoku vyvíjíte tlak na chodidla, abyste vytvořili reakční sílu ze země, abyste vytlačili své tělo nahoru, abyste mohli udělat nejdelší skok k překonání bariéry.

Často kladené otázky

Plavec, který skáče v bazénu ve výšce 5 metrů nad zemí a rychlost těla byla 4 m/s, jak daleko urazí vzdálenost od základny?

Zadáno: v=4 m/s

h=5m

x=ut+1/2at2

Protože zrychlení a posunutí tělesa je v záporné ose y,

x= -5m

a= -9.8 m/s2

u = 0

Horizontální posun je tedy

x=vt=4*1.009=4.04 m/s2

Jaké typy pohybu jsou dvourozměrné pohyby?

Pokud je pohyb objektu ve dvou směrech, říká se, že se pohybuje ve dvou rozměrech.

Objekt pohybující se projektilovým pohybem, dostředivým pohybem nebo na nakloněné rovině, objekt má dvourozměrný pohyb.

Klikněte prosím a přečtěte si více 20+ jednorozměrných příkladů pohybu.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

Přejděte na začátek