15 použití bromidu sírového: Fakta, která byste měli vědět!

SBr2 je binární plynná sloučenina složená ze síry a bromu, která se rozkládá na sirovodík a oxid siřičitý. Pojďme se naučit některá použití SBr2 v článku.

Průmyslová odvětví, která používají SBr2 jsou uvedeny níže:

 • Chemická syntéza
 • Pesticidy a herbicidy
 • Tisk
 • Halogenové deriváty
 • Polymery a maziva
 • Fotografické filmy
 • Antiseptika a dezinfekční prostředky
 • Zpomalovač hoření
 • Katalýza
 • Příchuť
 • Vlákna a plasty

Budeme diskutovat o použití SBr2 v chemickém průmyslu, pesticidech, tisku, polymerech, fotografii, katalýze a potravinářském průmyslu prostřednictvím tohoto článku.

Chemická syntéza

 • SBr2 se tvoří jako an střední při syntéze organických sloučenin a chemikálií.
 • Za použití SBr ​​se vyrábí chlorid sírový, chlorid sírový a bromid sírový2.
 • SBr2 je důležitým činidlem při alkylačních, substitučních a eliminačních reakcích.
 • Anorganické sloučeniny bromu, jako je bromovodík, bromid lithný a bromid stříbrný, jsou syntetizovány pomocí SBr2.

Pesticidy a herbicidy

Jistý pesticidy a herbicidy zahrnují SBr2 jako meziprodukt pro syntézu.

Tisk

Inkousty pro tisk se připravují pomocí SBr2.

Halogenové deriváty

SBr2 pomáhá při tvorbě halogenových sloučenin, jako jsou sloučeniny jódu, bromidu, fluoru a chloridů.

Polymery a maziva                  

Mnoho maziva a polymery se skládají z SBr2 meziprodukty při jejich syntéze.

Fotografické filmy

Fotografické filmy, které se používají ve filmech, se vyrábějí pomocí SBr2 meziprodukty.

Antiseptika a dezinfekční prostředky

Antiseptika, dezinfekční a dezinfekční prostředky se připravují za použití SBr2 meziprodukty.

Zpomalovač hoření

K použití jako zpomalovač hoření na domácí a stavební materiály, aby byly ohnivzdorné.

Katalýza

SBr2 se používá při výrobě mnoha katalyzátorů, které posouvají rychlost reakce.

Příchuť

Příchutě a vůně se vyrábějí za použití SBr2.

Vlákna a plasty

Vysoká síla polymery a vlákna jsou tvořena SBr2 které jsou dále užitečné v mnoha aplikacích.

Průmyslové využití bromidu sírového

závěr

Na závěr můžeme konstatovat, že SBr2 se používá v široké škále aplikací. Ale SBr2 má pouze specifické použití v určitých průmyslových odvětvích a nelze je nahradit jinými sloučeninami. Manipulace a skladování SBr2 je třeba provádět opatrně, protože je o něco reaktivnější.

Přejděte na začátek