Tázací zájmeno v jednotném čísle (11 důležitých faktů)

V tomto článku se budeme zabývat tázacími zájmeny v jednotném čísle pomocí tázacích příkladů v jednotném čísle.

Jednotná tázací zájmena v jednoduchých termínech nejsou nic jiného než tázací slova (co, kdo, kdo, čí a která), která se používají jako náhrada za podstatné jméno v jednotném čísle nebo za výrazy v jednotném čísle ve větě za účelem položení otázky o neznámém podstatné jméno.

Nyní projděte následující jednotné číslo tázací zájmeno příklady, abyste získali základní přehled.

 • 1. Kdo dal ti knihu?
 • 2. Co je Rahulovo oblíbené jídlo?
 • 3. Kdo je vedoucí třídy?
 • 4. Který vybíráte si?
 • 5. Koho mám zítra zavolat?
 • 6. Jehož je ta taška růžové barvy?

Slova uvedená kurzívou ve výše uvedených větách jsou tázací zájmena jednotného čísla v každé větě, jako když jsou položeny tyto otázky, odpověď, kterou dostáváme, je podstatné jméno v jednotném čísle nebo fráze podstatného jména. V tomto případě tedy tyto tázací zájmena jednotného čísla zaujaly místo těchto podstatných jmen a frází v jednotném čísle.

Mohou být tázací zájmena jednotné?

Ano vskutku, tázací zájmena může být jednotné.

Příklad: Kdo je ten vysoký kluk v poslední lavici?

v této větě 'SZO' je tázací zájmeno, jak se používá pro účely dotazování. 'SZO' je tázací výraz v jednotném čísle, protože se ptá nebo dotazuje na a podstatné jméno jednotného čísla (což je jméno vysokého chlapce v poslední lavici).

Příklad: To koho mával jsi rukama?

v této větě 'koho' je tázací zájmeno, jak se používá pro účely dotazování. 'Koho' je tázací výraz v jednotném čísle, protože se ptá nebo dotazuje na a podstatné jméno jednotného čísla (což je jméno osoby, které se mává rukama).

Tázací zájmena tedy rozhodně mohou být v jednotném čísle.

Když jsou tázací zájmena jednotného čísla?

tázací zájmena jsou jednotného čísla když se používají jako tázací slovo k nahrazení podstatného jména nebo fráze podstatného jména (jméno, místo, zvíře nebo věc), které jsou v jednotném čísle.

Příklad: Co jmenuje se tvůj bratr?

'Co' je tázací zájmeno v této větě, jak se používá pro účely dotazování. To je pozoruhodný jako odpověď, kterou na tuto otázku dostaneme podstatné jméno v jednotném čísle, které není nic jiného než jméno bratra.

Takže kdykoli výslech zájmeno se používá jako náhrada za podstatné jméno v jednotném čísle nebo za jmennou frázi pak v těch dobách působí jako tázací zájmeno v jednotném čísle.

Proč jsou tázací zájmena v jednotném čísle?

Tázací zájmena jsou v jednotném čísle, protože pouze tehdy mohou při dotazování zaujmout místo podstatného jména v jednotném čísle. Pokud nejsou jednotného čísla, nemohou nahradit podstatné jméno a frázi v jednotném čísle ve větě.

Příklad: Který je tvoje oblíbená barva, červená nebo černá?

'Který' je tázací zájmeno použité v této větě za účelem výslech. Tázací zájmeno 'který' zde se nahrazuje jakákoliv jedna barva z červené a černé (jednotné podstatné jméno), proto je považováno za tázací zájmeno v jednotném čísle.

jednotné číslo tázací zájmeno
Příklady tázacích zájmen v jednotném čísle

Která tázací zájmena jsou vždy jednotného čísla?

Žádná tázací zájmena nejsou vždy v jednotném čísle. Mohou být buď jednotné nebo množné na základě čísla podstatného jména nebo jmenné fráze, kterou nahrazují a nahrazují.

Příklad: Kdo ta dívka stojí na pódiu?

V této větě 'SZO' funguje jako jednotné číslo tázací zájmeno protože nahrazuje jméno jedné dívky (jednotné podstatné jméno). Odpověď, kterou na tuto otázku dostaneme, bude jméno dívky, a proto je to a jednotné číslo tázací zájmeno.

Příklad: Kdo stojí dívky na pódiu?

V této větě tázací zájmeno 'SZO' jedná jako množný jak se nahrazuje podstatné jméno, které je v množném čísle. Odpověď, kterou na tuto otázku dostaneme, bude množný, proto 'SZO' zde je tázací zájmeno v množném čísle.

Stejné tázací zájmeno 'kdo' a všechna ostatní tázací zájmena tedy mohou být v jednotném i množném čísle a ne vždy v jednotném čísle na základě počtu podstatného jména nebo jmenné fráze, kterou nahrazují.

Příklady tázacích zájmen v jednotném čísle

Následují příklady tázacích zájmen v jednotném čísle.

 • 1. Co hledáš od včerejšího večera?
 • 2. Kdo je ten muž, který na nás zírá?
 • 3. Koho plánuješ vzít s sebou na dnešní párty?
 • 4. Který chceš studenou kávu nebo ledový čaj?
 • 5. Auto tu parkuje od odpoledne. Jehož to je?

Příklady tázacích zájmen v jednotném čísle s podrobným vysvětlením

Nyní identifikujeme jednotná tázací zájmena v každé větě a podrobně je analyzujeme.

1. Co hledáš od včerejšího večera?

'Co' je tázací zájmeno v jednotném čísle použité v této větě. 'Co' zde se nahrazuje předmět, který má jednotné číslo (podstatné jméno v jednotném čísle) a používá se k účelu výslechu a proto je to tázací zájmeno v jednotném čísle.

2. Kdo je ten muž, který na nás zírá?

'SZO' je tázací zájmeno v jednotném čísle použité v této větě. 'SZO' zde se nahrazuje jméno muže (jednotné podstatné jméno) a používá se k účelu výslechu a proto je to tázací zájmeno v jednotném čísle.

3. Koho plánuješ vzít s sebou na dnešní párty?

'Koho' je tázací zájmeno v jednotném čísle použité v této větě. 'Koho' tady zabírá místo jméno osoby (jednotné podstatné jméno) a používá se k účelu výslech a proto je to tázací zájmeno v jednotném čísle.

4. Který chceš studenou kávu nebo ledový čaj?

'Který' je tázací zájmeno v jednotném čísle použité v této větě. 'Který' zde se nahrazuje kterýkoli z těchto dvou – studená káva nebo ledový čaj (jednotné podstatné jméno) a používá se k účelu výslech. Odpověď na tuto otázku je buď studenou kávu nebo ledový čaj a tudíž 'který' zde je tázací zájmeno v jednotném čísle.

5. Auto tu parkuje od odpoledne. Jehož to je?

'Jehož' je tázací zájmeno v jednotném čísle použité v této větě. 'Jehož' zde se nahrazuje jméno majitele vozu (jednotné podstatné jméno) a používá se k účelu výslech a proto je to tázací zájmeno v jednotném čísle.

Mohou být tázací zájmena v množném čísle?

Ano, tázací zájmena mohou být skutečně v množném čísle, když nahrazují podstatné jméno nebo slovní spojení, které je v množném čísle. Aby bylo možné v otázce nahradit podstatné jméno v množném čísle nebo frázi v množném čísle, měla by být použita tázací zájmena v množném čísle.

Příklad: Kdo jsou vaši přátelé?

v této větě 'kdo je tázací zájmeno v množném čísle nahrazující the jména přátel (podstatné jméno v množném čísle). Odpověď, kterou na tuto otázku dostaneme, je více než jedno jméno, proto 'SZO' zde působí jako tázací zájmeno v množném čísle.

Příklady tázacích zájmen v množném čísle

Projděte si následující příklady tázacích zájmen v množném čísle, abyste získali základní představu o tázacích zájmenech v množném čísle.

 • 1. Co máš plány na tento víkend?
 • 2. Kdo jsou ti, kteří stále nedokončili úkoly?
 • 3. Který jsou knihy, které jste již četli?
 • 4. Kdo všichni se dnes večer zúčastní galavečera?
 • 5. Co jsou jídla, která jste si objednali?

Příklady tázacích zájmen v množném čísle s podrobným vysvětlením

Níže v každé větě identifikujeme tázací zájmena v množném čísle a zcela jim porozumíme.

1. Co máš plány na tento víkend?

'Co' je tázací zájmeno v množném čísle ve výše uvedené větě. 'Co' zde nahrazuje podstatné jméno v množném čísle – seznam plánů na víkend a používá se pro výslechu a proto je to tázací zájmeno v množném čísle.

2. Kdo jsou ti, kteří stále nedokončili úkoly?

'SZO' je tázací zájmeno v množném čísle ve výše uvedené větě. 'SZO' v této větě nahrazuje podstatné jméno v množném čísle – jména lidí, kteří nedokončili své úkoly a používá se pro výslechu a proto je to tázací zájmeno v množném čísle.

3. Který jsou knihy, které jste již četli?

Projekt množné číslo tázací zájmeno zde v této větě je 'který'. 'Který', zde nahrazuje Podstatné jméno v množném čísle - názvy již přečtených knih. Odpověď, kterou na tuto otázku dostáváme, je množný a tudíž 'který' zde je tázací zájmeno v množném čísle.

4. Kdo všichni se dnes večer zúčastní galavečera?

Tázací zájmeno v množném čísle zde v této větě je 'SZO'. 'SZO', zde nahrazuje Podstatné jméno v množném čísle - jména lidí, kteří se večer zúčastní galavečera. Odpověď, kterou na tuto otázku dostáváme, je množný a tudíž 'SZO' zde je tázací zájmeno v množném čísle.

5. Co jsou jídla, která jste si objednali?

 'Co' je tázací zájmeno v množném čísle ve výše uvedené větě. 'Co' v této větě nahrazuje podstatné jméno v množném čísle – názvy objednaných jídel a používá se pro výslechu a proto je to tázací zájmeno v množném čísle.

Která tázací zájmena mohou být v jednotném nebo množném čísle?

Všechna tázací zájmena – co, kdo, který, čí, kdo může být v jednotném nebo množném čísle v závislosti na gramatickém čísle podstatné jméno nebo jmenná fráze že nahrazují nebo nahrazují.

Příklad: Kdo účastníte se příští týden debatní soutěže?

V této větě tázací zájmeno 'SZO' is jednotného čísla, protože nahrazuje podstatné jméno že je v jednotném čísle. Odpověď, kterou na tuto otázku dostaneme, je jméno jedné osoby a tudíž 'SZO' v této větě působí jako tázací zájmeno v jednotném čísle.

Příklad: Kdo účastníte se příští týden debatní soutěže?

V této větě však tázací zájmeno 'SZO' je množné číslo, protože nahrazuje podstatné jméno that je množné číslo. Odpověď, kterou na tuto otázku dostaneme, je jméno více než jedné osoby a tudíž 'SZO' v této větě působí jako tázací zájmeno v množném čísle.

závěr

Tedy z výše uvedeného příklady a vysvětlení, které jsme poznali jak, kdy a proč se tázací zájmena používají k dotazování na podstatné jméno, které je neznámé, a tím je nahrazují.

Přejděte na začátek