5+ Příklad reakce jedné výměny: Podrobné vysvětlení

V tomto článku „Příklad 6+reakce jednorázové substituce: Podrobné vysvětlení“ jsou stručně diskutovány různé příklady kationtových a aniontových reakcí jednorázové substituce s podrobným vysvětlením.

Chemická reakce, při které se jeden prvek nahradí jiným prvkem sloučenina se nazývá a jediná náhrada reacvání. Obecné zastoupení a jediná náhradní reakce je následující. A + BC ➝ A + BC

Podívejme se na kationtovou a aniontovou jednoduchou náhradu příklady reakcí

 1. Zn[s] + 2 HCl [aq] ➝ ZnCl2[aq] + H2 [G]
 2. 2K + 2H2O ➝ 2 KOH + H2
 3. Cu + 2 AgNO3 ➝   2 Ag + Cu [NO3]2
 4. Ca + 2H2O ➝ Ca [OH]2 + H2
 5. Cl2 + 2 NaBr ➝ 2 NaCl + Br2
 6. Br2(g) + Nal(aq) ➝ 2NaBr(aq) + I2(G)
 7. Br2 + 2 KI ➝ 2 KBr + I2

Při jediné substituční reakci jsou prvky, které tvoří kation, vždy nahrazeny kationtem a prvek, který tvoří anion, může být nahrazen aniontem.

1. Příklady kationtových jednoduchých substitučních reakcí

Obvykle je při kationtové substituční reakci kationtem kov.

 1. Zn[s] + 2 HCl [aq] ➝ ZnCl2[aq] + H2 [G]
 2. 2K + 2H2O ➝ 2 KOH + H2
 3. Cu + 2 AgNO3 ➝   2 Ag + Cu [NO3]2
 4. Ca + 2H2O ➝ Ca [OH]2 + H2

2. Příklady jediné náhrady aniontů

V aniontové 6+ substituční reakci se obecně používají halogeny (chlór, brom, jód)

 1. Cl2 + 2 NaBr ➝ 2 NaCl + Br2
 2. Br2(g) + Nal(aq) ➝ 2NaBr(aq) + I2(G)
 3. Br2 + 2 KI ➝ 2 KBr + I2

Příklady kationtových jednoduchých substitučních reakcí 

Při této reakci je zinek vysoce reaktivním kovem, ze kterého nahrazuje vodík kyselina chlorovodíková samotnou oxidací a redukuje vodíkový kation za vzniku chloridu zinečnatého.

 • Zn(s) + 2HCl(aq) ➝ ZnCl2 + H2
 • Zn + HCl ➝ Zn+Cl + H0
 • Zn+Cl + HCl + H0 ➝ ZnCl2 + H2(G)

V níže uvedené reakci je vápník vysoce reaktivní než vodík. Nahrazuje vodík z vody samotnou oxidací za vzniku hydroxidu vápenatého

 • Ca(y) + H2O ➝ Ca (ACH)2 + H2(G)
 • Ca + H2O ➝ Ca+(OH) + H0
 • Ca+(OH) + H0 + H2O ➝ Ca (OH)2 + H2

Při této reakci je železo vysoce reaktivní než měď. Nahrazuje měď ze síranu měďnatého a podléhá samooxidaci a redukuje kationt mědi za vzniku síranu železnatého.

 •  Fe(y) + CuSO4(aq) ➝ FeSO4 + Cu(y)

V níže uvedené reakci je zinek reaktivnější než stříbro, proto zinek nahrazuje stříbro z dusičnanu stříbrného samooxidací a kation stříbra se redukuje na dusičnan zinečnatý.

 • Zn(y) + AgNO3(aq) ➝ 2 Ag(s) + Zn (NO3)2(tady)          
 • Zn + AgNO3 ➝ Zn+NE3 + Ag0
 • Zn+NE3 + Ag0 + AgNO3 ➝ Zn (NO3)2+ 2 Ag0

Příklady aniontových jednoduchých substitučních reakcí

V níže uvedené reakci je chlor reaktivnější, nahrazuje brom z bromidu sodného a podléhá redukci také bromidový ion oxiduje za vzniku chloridu sodného

 • Cl2(g) + NaBr(aq) - 2NaCl(aq) + Br2(G)
 • Cl2 + NaBr ➝ NaCl + Br- +Cl0
 • NaCl + Br- +Cl0 + NaBr ➝ 2NaCl + Br2

V níže uvedené reakci je brom vysoce reaktivní, nahrazuje jod z jodidu sodného redukcí a podléhá oxidaci jodidového aniontu za vzniku bromidu sodného

 • Br2 + NaI ➝ NaBr + Br- + I0
 • NaBr + Br- + I0 + NaI ➝ 2NaBr+ I2

Při této reakci je brom reaktivnější než jód, proto nahrazuje jód z jodidu draselného redukcí a podléhá oxidaci jodidového aniontu za vzniku bromidu draselného.

 • Br2(g) + 2KI (aq) ➝ 2KBr (aq) + I2(G)
 • Br2 + KI ➝ KBr + Br- + I0
 • KBr + Br- + I0 + KI ➝ 2KBr+ I2

Pro náhradu aniontů je řada reaktivity pro halogeny F2 > Cl2 > Br2 > Já2. Prvky s vyšší reaktivitou nahrazují prvky s nižší reaktivitou v jediné substituční reakci. Prvky s nižší reaktivitou se nenahrazují prvkem s vyšší reaktivitou, takže nedochází k žádné reakci.

Příklad jediné substituční reakce
Řada reaktivity kovů

Často kladené otázky-

Jak určíte reakci jediného přemístění?

Odpověď :V produktu 6+ jediná náhrada reakce je-li v reaktantu čistý prvek je halogen, který ve sloučenině nahradí jiným halogenem. Také, pokud je kation přítomen v reaktantu, nahradí se kationtem ve sloučenině.

Jaké jsou dva typy reakcí jedné náhrady?

Odpověď: Dva typy 6+ jednoduchých náhradových reakcí jsou, 1. Kationtová náhrada Obvykle je při kationtové náhradě 6+ kationt kov, který se nahrazuje jiným kovem. 2. Aniontová náhrada Při aniontové N+ substituční reakci se obecně používají halogeny, které jsou nahrazeny jiným halogenem.

Jak určit produkty jednorázové substituční reakce Příklady

Ans: Pokud je v produktu reakce jednoduchého nahrazení čistým prvkem halogen, nahradí se ve sloučenině jiným halogenem. Oxidační stav halogenů je přibližně stejný, takže jde o jednoduchou náhradní reakci. Pokud je kation přítomen v reaktantu, nahradí se kationtem ve sloučenině.

Co je reakce jediné náhrady s příkladem?

Odpověď : Chemická reakce, při které jeden prvek ve sloučenině nahradí jiný prvek, se nazývá jednoduchá substituční reakce. Obecná reprezentace jediné substituční reakce je následující. A+BC ➝ AC + B

Příklad 

 1. Zn[s] + 2 HCl [aq] ➝ ZnCl2[aq] + H2 [G]
 2. Cl2 + 2 NaBr ➝ 2 NaCl + Br2

            

Přejděte na začátek