17 použití chloridu selenitého: Fakta, která byste měli vědět!

Chlorid selenitý (SeCl4) je žluto-bílá těkavá látka anorganický pevná látka používaná k syntéze dalších sloučenin selenu. Přečtěte si o průmyslovém využití SeCl4 v tomto článku.

Průmyslová odvětví, která používají SeCl4 jsou uvedeny níže:

 • Optika
 • Chemické činidlo
 • Elektronika
 • Galvanizérství
 • Chemické zobrazování
 • Maziva
 • Tisk
 • Polymerace
 • Jídlo

Naučíme se použití SeCl4 v optice, chemických činidlech, elektronice, galvanickém pokovování, chemickém zobrazování, mazivech, tiskařském a polymerizačním průmyslu v článku níže.

Optika

 • SeCl4 se nachází při výrobě skla s vyšší index lomu.
 • SeCl4 přispívá k optickým zařízením a televizním trubicím k poskytování barev.

Chemické činidlo

 • Meziprodukty selenu jako selenany, selenidy a oxid seleničitý se syntetizují pomocí SeCl4.
 • SeCl4 působí jako katalytické činidlo při syntéze organických sloučenin.
 • Kovovýroba wolframu, molybdenu a dalších houževnatých kovů se zpracovává v přítomnosti SeCl4.
 • SeCl4 funguje jako testovací činidlo pro detekci určitých sloučenin při laboratorní práci.
 • SeCl4 odstraňuje nečistoty z kovu a polovodič povrchy působí jako čisticí prostředek.
 • soli selenu, nanočástice a slitiny se vyrábějí za použití SeCl4.
 • SeCl4 funguje jako katalyzátor v organických sloučeninách.

Elektronika

 • Fotovoltaické články obsahují SeCl4 k přeměně slunečního záření na spotřebovatelnou energii.
 • SeCl4 tvoří součást tranzistory a další moderní elektronické součástky.

Galvanizérství

SeCl4 se používá při galvanickém pokovování kovů, jako je měď, nikl a zinek.

Chemické zobrazování

Biologické zobrazování chemických vzorků se provádí pomocí SeCl4 skvrna.

Maziva

SeCl4 a relativní sloučeniny se používají v ropném a mazacím průmyslu, aby poskytovaly vysoký výkon.

Tisk

 • Inkousty a tonery pro elektrostatický tisk jsou vyráběny pomocí SeCl4.
 • SeCl4 Bylo zjištěno, že působí jako oxidační činidlo při různých chemických reakcích.

Polymerace

Pokročilé polymery, lepidla a vysoce výkonné povlaky se vyrábějí pomocí SeCl4.

Jídlo

SeCl4 je přítomen v potravinářském průmyslu jako doplněk stopových prvků do krmiva pro zvířata.

Průmyslové využití chloridu selenového

závěr

Závěrem lze říci, že chlorid selenitý je všestranná a široce používaná průmyslová chemikálie s využitím v metalurgii, elektronice, optice a dalších průmyslových odvětvích díky svým jedinečným a cenným chemickým vlastnostem.

Přejděte na začátek