Příklady 19+ rotačních pohybů: Podrobné vysvětlení

Rotační pohyb z několika zařízení je rozhodující pro širokou škálu aplikací. Tento článek poskytuje podrobné vysvětlení příkladů rotačního pohybu.

Některé z běžně pozorovaných příkladů rotačního pohybu jsou následující:

Projekt podrobné vysvětlení výše uvedených příkladů budou uvedeny níže.

Příklady rotačních pohybů

Rotační pohyb Země kolem vlastní osy

Víme, že Země obíhá kolem Slunce a současně se otáčí kolem své vlastní osy. Toto je příklad rotačního pohybu. Tento pohyb Země kolem vlastní osy je důvodem vzniku dnů a nocí.

Pohyb kol jedoucího vozidla

Jakékoli jedoucí vozidlo, ať už je to motocykl, auto, autobus, auto rikša, nebo cokoli jiného, ​​má otočná kola. Tato kola se otáčejí kolem své vlastní osy, a proto tvoří nejlepší příklad rotačního pohybu. Rotace kol řídí pohyb vozidel vpřed nebo vzad.

Pohyb lopatek ventilátoru

Téměř ve všech domácnostech se pro chlazení v létě používá elektrický ventilátor. Po zapnutí napájení elektrického ventilátoru se lopatky začnou otáčet. Rotace je kolem osy, a proto je rotační pohyb. Stropní ventilátory i stojanové ventilátory jsou dokonalými příklady pro rotační pohyb.

Rotační Pohyb Stropního Ventilátoru
Obrazový kredit: Pixabay

Pohyb hodinové, minutové a vteřinové ručičky hodin

Ručičky hodin se stále točí kolem osy a to je to, co se nazývá tikání. Bod uprostřed hodin je osa otáčení. Tyto ručičky hodin tedy vykazují rotační pohyb.

Pohyb ozubených kol

Ozubená kola mají širokou škálu aplikací v mechanických a automobilových strojích, jako jsou auta, jízdní kola a dokonce i hodiny. Ozubené kolo lze popsat jako mechanický nástroj, který má na svém vnějším povrchu řezané zuby. Gear pomáhá při otáčení a překládání pohybu z jedné formy do druhé. Otáčení ozubených kol je an příklad rotačního pohybu.

Káča

Kolovrat je běžně sledovaná hračka používaná dětmi. Vršek je omotaný nití a obsahuje špičatý hrot. Tvoří dokonalý příklad rotačního pohybu. Kolovrat se položí na plochu na jeho špičatém konci a poté se zatáhne nit, což způsobí rotační pohyb vršku.

Kolovrat – rotační pohyb
Obrazový kredit: Pixabay

Listy rotoru vrtulníku

Rotační listy vrtulníku jsou dalším příkladem rotačního pohybu. Lopatky se otáčejí kolem centrální osy a tento pohyb pomáhá vrtulníku generovat aerodynamickou vztlakovou sílu, která vyrovnává jeho vlastní hmotnost, překonává odporovou sílu ve vzduchu a také se zvedá ve vzduchu.

Mixér

Mixér je nejběžnějším projevem rotačního pohybu, který se nachází téměř ve všech domácích kuchyních. Když je mixér napájen proudem, motor umístěný uvnitř spotřebiče pomáhá otáčet nožem a tím mixovat potraviny.

Ruské kolo

Karnevaly nebo lunaparky předvádějí několik zábavných jízd, z nichž hlavní atrakcí je ruské kolo. Ruské kolo se skládá z obrovského kovového kola a jeho ráfek obsahuje kabiny k sezení lidí. Když je motor připojený ke kolu napájen, kolo se otáčí kolem středového bodu, a proto je nejlepším vizuálním příkladem rotačního pohybu.

Rotační Pohyb V Ruském Kole
Kredity obrázků: Wikimedia Commons

Vrtačka

Dalším příkladem rotačního pohybu je pohyb vrtačky ve vrtačce. Vrták se otáčí v kruhovém směru kolem osy a vytváří na povrchu díry.

Rotační pohyb kolotoče

Kolotoč je další zábavní jízda, kterou najdete v parcích a na karnevalech. Lidé sedí na okraji okraje kolotoče a při napájení se otáčí kolem středové osy. Tento pohyb je tedy jedním z příkladů rotačního pohybu.

Pohyb hrnčířského kruhu

Rotační pohyb je pohyb tělesa po kruhové dráze kolem pevné osy. Příkladem takového pohybu je Potterovo kolo. Používá se k výrobě keramického zboží, jako jsou hrnce, hrnky a další nádobí. Pro generování rotačního pohybu v hrnčířském kruhu se používá setrvačník.

Tornádo

Tornádo je jedním z dokonalých příkladů rotačního pohybu vyskytujícího se v přírodě. Je schopen produkovat vysokorychlostní vítr a může vyhodit domy, stromy a dokonce i těžší věci. Tornáda vznikají z bouřky a tvoří sloupec vzduchu rotující kolem vodorovné osy. Ve spodní části je poloměr otáčení menší a zvyšuje se při pohybu nahoru.

Lopatky větrného mlýna

Větrný mlýn je zdrojem výroby elektrické energie elektrická energie se vyrábí z větrné energie. Lopatky větrného mlýna jsou umístěny tak, aby čelily vysokorychlostním větrům, které zrychlují pohyb lopatek a tím generují energii. Lopatky větrného mlýna se otáčejí kolem osy a takový pohyb je rotační pohyb.

Bruslař rotující na kluzišti

Bruslař rotující na ledové ploše se točí kolem osy, která prochází jeho vlastním tělem. Může zvýšit nebo snížit rychlost otáčení pomocí držení těla. Toto je příklad rotačního pohybu.

Turbíny

Turbína je mechanické zařízení, které dokáže využít kinetickou energii a přeměnit ji na rotační energii. Turbíny se specificky používají ve vodních elektrárnách, kde se kinetická energie vody využívá k výrobě elektřiny. Turbína obsahuje řadu lopatek, které se mohou otáčet kolem osy.

Turbíny se vyskytují v několika velikostech a používají se hlavně ve větrných, vodních a tepelných motorech.

Rotační pohyb planet

Planety jsou nebeské objekty obíhající kolem Slunce podobné Zemi. Planety se také otáčejí kolem své vlastní osy, stejně jako Země. Tento pohyb planet je tedy rotační pohyb.

Fidget spinner

Fidget spinner je hračka podobná káči. Ale místo toho, aby se točilo na podlaze jako nahoře, točí se na rukou. Lopatkové výstupky se otáčí nebo otáčí kolem středového bodu a tím vykazují rotační pohyb.

Otočné stoly poháněné řemenem

Řemenem poháněné rotační nože se používají v několika průmyslových zařízeních pro usnadnění rotačního pohybu a zvýšení výhod při nízkých nákladech. Jsou schopny poskytovat vysokorychlostní rotace a jsou nasazeny v automatizačních zařízeních, obráběcích strojích, robotice, letectví atd.

Kliknutím se dozvíte o 15+ Příklady absorpce energie.

Přejděte na začátek