Opakovaně použitelný test od SANDIP

Toto je testovací blog.

HCl + FeCl2 je zápis chemické reakce probíhající mezi HCl a FeCl2 který také poskytuje některé konkrétní produkty. Zaměřme se zde na fakta o reakci.

Nejdůležitější fakt o reakci ukazuje, že kyselina chlorovodíková (HCl) je silná kyselina a chlorid železitý (FeCl2) je neutrální chemická sloučenina. Jsou mezi sebou reaktivní. FeCl2 se nachází jako paramagnetická sloučenina, která ovlivňuje změnu barvy v přítomnosti zředěné HCl.

Přejděte na začátek