3 fakta o použití slova Uvědomte si v čase (současnost, minulost a budoucnost)

Termín „realizovat“ je seskupen pod specifikacemi sloveso v anglických slovních druhech. Pojďme prozkoumat „realizaci“ v různých časových rámcích.

Podmínky "uvědomit si" a „realizuje“ se používají ke konstrukci jednoduchého přítomného způsobu času podle čísla subjektu, zatímco „realizovaný“ lze považovat za minulý termín bez ohledu na počet subjektu. Termín „uskutečňování“ lze označit za progresivní ve všech typech časů.  

Dozvíme se informace o aplikaci „realizovat“ v různých časových relacích.

„Uvědomit si“ v přítomném čase

„Uvědomit si“ je ideální skupina slov pro rozpracování významu „uvědomit si“. Podívejme se na vyhlídky „realizovat se“ v přítomný čas.

Sloveso „realizovat“ lze použít k rámování různých struktur přítomného času pomocí níže uvedených pojmů: „realizovat“, „realizovat“, „uvědomovat si“, „realizovat“, „uvědomit si“, „mít uvědomoval si“ a „uvědomoval si“.

Kdy můžeme použít „realizovat“ v přítomném čase?

Termín „realizovat“ je úplné mentální pochopení jakékoli entity. Termín „realizovat“ můžeme použít v přítomném čase, když je potřeba vykonat emoci, kterou entita cítí poté, co si ji uvědomí a procítí jakoukoli situaci, okamžik, myšlenku, emoci atd. v současné době.

Příklady s „realizovat“ v přítomném čase

Typ přítomného časuPříklady se slovesem „realizovat“Vysvětlení
1. Přítomný čas jednoduchýA. Uvědomuji si, jak mohu chránit mokřady naší lokality tím, že je budu každý týden čistit se všemi svými sousedy.  

b. Uvědomujeme si, jak můžeme chránit mokřady naší lokality tím, že je každý týden čistíme se všemi našimi sousedy.  

C. Uvědomíte si, jak můžete ochránit mokřady ve své lokalitě tím, že je budete každý týden čistit se všemi svými sousedy.  

d. Sandip si uvědomuje, jak může chránit mokřady ve své lokalitě tím, že je každý týden čistí se všemi svými sousedy.  

E. Renu si uvědomuje, jak může chránit mokřady ve své lokalitě tím, že je bude každý týden čistit se všemi svými sousedy.  

F. Uvědomují si, jak mohou chránit mokřady své lokality tím, že je každý týden uklízejí se všemi sousedy.
Jednoduchý přítomný způsob času spolu se dvěma základními pojmy „realizovat“ a „uskutečňuje“ se používají k vyjádření, že subjekt je v náladě znát konkrétní způsob, jak konat společenské dobro v danou chvíli.
2. Přítomný průběhový časA. Uvědomuji si, jak mohu chránit mokřady naší lokality tím, že je budu každý týden čistit se všemi svými sousedy.  

b. My/Vy/Oni si uvědomujeme způsob, jak chránit mokřady v lokalitě jejich týdenním čištěním se všemi sousedy.  

C. Sandip/Renu si uvědomuje způsob, jak chránit mokřady v lokalitě jejich čištěním na týdenní bázi se všemi sousedy.
Současný kontinuální způsob času spolu s progresivním pojmem „uskutečňování“ se používá k vyjádření, že subjekt si neustále uvědomuje konkrétní způsob, jak konat společenské dobro po určitou dobu v daném čase.
3. Přítomný časA. Od jednoho dne jsem si já/my/vy/oni uvědomili způsob, jak chránit místní mokřady tím, že je každý týden čistím se všemi našimi sousedy.  

b. Sandip/Renu si od posledního dne uvědomili, že čištění mokřadů v okolí na týdenní bázi se všemi sousedy je nejlepší způsob, jak je chránit.
Přítomný dokonalý způsob času spolu s výrazy „uvědomil si“ a „uvědomil“ se používá k vyjádření, že subjekt je v náladě chápání způsobu, jak konat společenské dobro z nějaké doby v minulosti, a účinek je stále v vzduch.
4. Přítomný dokonalý průběhový časA. Já/My/Vy/ Způsob, jak ochránit zdejší mokřady jejich každotýdenním čištěním se všemi obyvateli, uvědomují od prvního měsíce loňského roku až dosud.  

b. Sandip/ Renu si uvědomuje způsob, jak chránit místní mokřady tím, že je každý týden společně se všemi obyvateli čistí od prvního měsíce minulého roku až dosud.
Současný dokonalý kontinuální způsob času spolu s termíny „si uvědomovali“ a „uskutečňovali se“ se používají k vyjádření toho, že subjekt od určité doby v minulosti neustále chápal způsob, jak vykonávat sociální péči, a je stále aktivní. režim pokračování.
Příklady s „realizovat“ v přítomném čase

„Uvědomit si“ v minulém čase

Pojem „realizace“ lze považovat za formu podstatného jména slovesa „realizovat“. Prozkoumejme vyhlídky na „realizaci“. minulý čas.

Existuje několik pevných forem a souvisejících struktur, které je třeba následovat, abychom zarámovali minulý způsob času slovesem „realizovat“, jako „realizovat“, „bylo realizováno“, „bylo realizováno“, „uskutečněno“ a „byl si uvědomovat“. “ podle požadavku významu sdělit.

Kdy můžeme použít „realizovat“ v minulém čase?

Mentální charakteristiku „realizovat“ lze použít v minulém čase, když potřebujeme ukázat emoci, kterou entita cítila poté, co si ji uvědomila a procítila jakoukoli situaci, okamžik, myšlenku, emoci atd. v době, která již měla prošel.

Příklady s „realizovat“ v minulém čase

Druhy minulého časuPříklady se slovesem „realizovat“Vysvětlení
1. Prostý minulý časJá / My / Ty / On / Ona / Uvědomili si, že já/my/ty/on/ona/oni udělali špatně, když jsme nenapravili špatné chování vůči příteli, ale na nápravu bylo příliš pozdě.Jednoduchý příklad z minulosti spolu s pojmem „realizován“ se používá k vyjádření toho, že subjekt pochopil chybu v době dnů, které již byly použity.
2. Minulý průběhový časA. Já / Ty / On / Ona si uvědomoval, že jsem udělal chybu, když jsem nenapravil špatné chování vůči jejich příteli, ale na nápravu bylo příliš pozdě.  
b. Uvědomovali jsme si, že jsme udělali chybu, když jsme nenapravili špatné chování vůči jejich příteli, ale na nápravu bylo příliš pozdě.
Minulý průběhový způsob času spolu se slovesem „si uvědomoval“ a „byl si uvědomoval“ se používá k vyjádření, že subjekt neustále chápe chybu v minulých dnech.
3. Minulý dokonalý časJá / my / ty / on / ona / Oni si uvědomili, že špatné chování vůči nejlepšímu příteli nebylo správné poté, co rodiče všem jasně vysvětlili bod konfliktu.Minulý dokonalý způsob času spolu s pojmem „uvědomil si“ se používá k provedení série dvou událostí, z nichž jedna je o mentálním procítění skutečných emocí poté, co udělali chybu v minulých dnech.
4. Minulý dokonalý průběhový časVčera jsem si já / my / ty / on / ona / oni uvědomovali chybu špatného chování s nejlepším přítelem školy od dokončení vyšší střední školy až do překročení kolejí.Minulý dokonalý průběhový způsob času spolu se slovesným pojmem „byl realizing“ se používá k vyjádření, že subjekt si neustále uvědomoval skutečnou emoci týkající se chyby v minulém časovém sezení.
Příklady s „realizovat“ v minulém čase

„Uvědomit si“ v budoucím čase

„Špatně interpretovat“ a „ignorovat“ jsou dvě nejlepší antonyma výrazu „uvědomit si“. Pojďme se podívat na vyhlídky na „realizaci“. budoucí čas.

K použití slovesa „realizovat“ v budoucím způsobu času je zapotřebí nejen přidání „bude“ a „bude“, ale i některé další termíny, jako „bude si uvědomovat“, „bude si uvědomovat“, „bude si uvědomit“. “ a „bude si uvědomovat“.

Kdy můžeme použít „realizovat“ v budoucím čase?

Účelem použití slova „realizovat“ k vytvoření tématu budoucího způsobu věty je ukázat, že entita si bude vědoma nebo bude vědoma skutečného významu jakékoli myšlenky, chyby, chyby, situace atd. v následujících dnech.

Příklady s „realizovat“ v budoucím čase

Typy budoucího časuPříklady se slovesem „realizovat“Vysvětlení
1. Jednoduchý budoucí časA. Uvědomím si chybu, kterou jsem udělal, když jsem pokácel stromy na své zahradě, protože to budu já, kdo bude trpět během spalujícího léta.  

b. Uvědomíme si chybu, kterou jsme udělali tím, že jsme pokáceli stromy na naší zahradě, protože to budeme my, kdo bude trpět během parného léta.  

C. Uvědomíte si chybu, kterou jste udělali kácením stromů na vaší zahradě, protože to budete vy, kdo bude trpět během parného léta.  

d. Uvědomí si chybu, které se dopustil kácením stromů na své zahradě, protože to bude on, kdo bude trpět během spalujícího léta.  

E. Uvědomí si chybu, které se dopustila kácením stromů na své zahradě, protože to bude ona, kdo bude trpět během spalujícího léta.  

F. Ona / Oni si uvědomí chybu, kterou udělali tím, že pokáceli stromy na své zahradě, protože to budou oni, kdo bude trpět během spalujícího léta.  
Jednoduchý budoucí způsob příkladu s pojmem „bude si uvědomovat“ se používá k vyjádření, že subjekt pocítí chybu a důsledky této chyby v nadcházejících dnech.
2. Budoucí průběhový časJá / My / Ty / On / Ona / Oni si uvědomí chybu, kterou já/my/ty/on/ona/ udělali kácením stromů v zahradě, protože při spalování budou trpět obyvatelé léto.Budoucí kontinuální režim příkladu s pojmem „budu si uvědomovat“ se používá k vyjádření, že subjekt bude v nadcházejících dnech neustále pociťovat chybu a důsledky této chyby.  
3. Budoucí dokonalý časJá / My / Ty / On / Ona / Uvědomí si chybu, kterou já/my/ty/on/ona/ udělali tím, že před koncem nadcházejícího léta pokáceli stromy na zahradě, protože obyvatelé budou kteří trpí během spalujícího léta.    Budoucí dokonalý způsob příkladu s pojmem „bude si uvědomovat“ se používá k vyjádření, že subjekt jistě pocítí chybu a související důsledky před určitou dobou v nadcházejících dnech. 
4. Budoucí dokonalý spojitý časJá / My / Ty / On / Ona / Oni si budou uvědomovat chybu, kterou já/my/ty/on/ona/ udělali tím, že od nadcházejícího léta do příštích deseti let káceli stromy na zahradě. obyvatelé budou těmi, kdo budou během spalujícího léta trpět.Budoucí dokonalý kontinuální režim příkladu s termínem „budu si uvědomovat“ se používá k vyjádření, že subjekt bude neustále pociťovat pocit viny kvůli chybě, ale ne po určitou dobu, ale po souvislou budoucí časovou relaci.
Příklady s „realizovat“ v budoucím čase

Závěr:

Výraz „realizoval“ není pouze minulý čas slovesa „realizovat“, ale plní také roli přídavného jména. Osoba, která má všechny představy o postavě „realizace“, může být označena přídavným jménem „realizovaná“.

Přejděte na začátek