17 použití fluoridu draselného: Fakta, která byste měli vědět!

KF je bílá iontová pevná látka mající K+ a F- ionty s hustotou 2.48 g/cm³, vroucí při 1,505 °C. V přírodě existuje jako karobbit a je rozpustný v H2O. Podívejme se zde na jeho použití.

KF je zásaditá sůl, protože vzniká reakcí „silné zásady“ se „slabou kyselinou“. Jeho dobré fyzikálně-chemické vlastnosti z něj činí potenciálního kandidáta v následujících oblastech:

 • Hutnictví
 • Organická syntéza
 • Výhody zdraví
 • Zemědělství

KF (fluorid draselný) je primární zdroj fluoridu a existuje ve 3 bezvodých formách, dihydrátu a trihydrátu s teplotou tání 858 °C, 41 °C a 19.3 °C. KF je také známý jako fluoridová sůl a draselná sůl. Tento článek se podrobně zaměřuje na aplikace kyselin mravenčí v různých oblastech.

Hutnictví

 • KF působí jako tavidlo v metalurgickém průmyslu, protože se používá k přípravě stříbro pájecí tavidla.
 • KF se používá při výrobě skla k výrobě optických skel (leptání skla).
 • Modifikátor růstu krystalů se dnes připravuje za použití fluoridu draselného.
 • povrch úpravy kovů a svařování elektrod se provádějí pomocí KF.
 • Speciální druh kovu draslíku se připravuje pomocí KF, ve kterém se draslík vkládá do oktaedrické kovové dutiny.
 • Při chemickém čištění a galvanickém pokovování, KF se používá ve velkém měřítku.

Organická syntéza

 • KF se používá pro přeměna chlorovaných uhlovodíků na fluorované uhlovodíky pomocí Finkelsteinovy ​​(alkylhalogenidy) a Halexovy reakce (arylchloridy).
 • KF je primárním zdrojem pro výrobu fluoridových iontů pro aplikace ve výrobě a v chemii.
 • KF působí jako fluoridační činidlo pro organické sloučeniny při jejich srážení.
 • KF je potenciální surovina pro přípravu fluorovodíku draselného.

Výhody zdraví

 • KF se přidává k jodizované soli, dokud koncentrace fluoridu nedosáhne 250 mg/kg.
 • KF působí jako konzervační látka pro zubní pastu který pomáhá předcházet zubním kazům aa citlivost zubů.
 • Konzervace potravin se provádí pomocí KF v potravinářských výrobcích, které pomáhají navodit trvanlivost výrobků.
 • Pro snížení tvrdosti těžké vody se někdy přidává do vody z vodovodu.

Zemědělství

 • KF je široce používán jako pesticidní insekticid, respektive fungicid v zemědělství, protože má schopnost omezit široké spektrum škůdců, hmyz a houby.
 • KF funguje jako absorbent (absorbující HF a vlhkost) a udržuje půdu zvlhčující pro zemědělství.
Použití fluoridu draselného v různých oblastech

závěr

KF vykazuje různé průmyslové aplikace díky své zásadité povaze soli a polární kovalentní povaze. KF je rozpustný v H2O a HF jsou nerozpustné v alkoholu. Krystalizuje v krychli NaCl crystalová struktura s mřížkovým parametrem KF na 25 až 27 OC je 0.266 nm. KF se rozdělí na K+ a F- ionty při reakci s H2O.

Přejděte na začátek