Přivlastňovací tázací zájmena: 7 faktů, které byste měli vědět

Prostřednictvím tohoto článku se seznámíme s tématem „Přivlastňovací tázací zájmena“, která jsou nejdůležitější pro získání nápadů pro lepší porozumění a větší srozumitelnost zájmen.

Tázací zájmeno je zájmeno, které se používá k položení otázky. Když položíme otázku podmětu věty pomocí tázacího zájmena, odpovědí bude zájmeno přivlastňovací.

Příklad- Amitův otec sedí pod stromem. Kdo sedí pod stromečkem?

Vysvětlení- Zde je nezávislé přivlastňovací zájmeno 'Amitův otec' a tázací přivlastňovací zájmeno je 'Kdo' jsou oba nahrazeny jako otázka a odpověď.

Příklad- V knihovně je mnoho knih, líbí se mi Rabindranathův román. Jakou knihu máte nejraději?

Vysvětlení - zde přivlastňovací zájmeno je 'Rabindranath's Gitanjali' a tázací přivlastňovací zájmeno je 'Které' se obě nahrazují jako otázka a odpověď.

Když jsou přivlastňovací zájmena tázacími zájmeny?

Tázací přivlastňovací zájmena se používají k získání odpovědi na otázku. Pokud odpověď přijde přivlastňovací zájmeno, pak to může být přivlastňovací zájmeno tázací.

Příklad- Toto je Rabiho deštník. Čí deštník jsi nesl?

Vysvětlení- Zde je přivlastňovací zájmeno 'Rabi's umbrella' and

tázací přivlastňovací zájmeno je 'čího' se oba nahrazují jako otázka a odpověď.

Příklad- Včera jsem na cestě potkal její dceru. Koho jsi včera potkal na cestě?

Vysvětlení - zde přivlastňovací zájmeno je 'Její dcera' a tázací přivlastňovací zájmeno je 'Komu' se oba nahrazují jako otázka a odpověď.

Proč jsou přivlastňovací zájmena tázacími zájmeny?

Přivlastňovací zájmena označují vlastnictví věci. Pokud tázací zájmeno nahrazuje vlastnictví, které je také samostatným přivlastňovacím zájmenem.

Příklad – Toto zelené auto je její a jejího manžela. Čí je to auto?

Vysvětlení- Zde je přivlastňovací zájmeno 'Její a její manžel' a tázací přivlastňovací zájmeno je 'Čí' jsou oba nahrazeny jako otázka a odpověď.

Příklad - Kabita a tvůj bratr brzy přijdou. Čí bratr brzy přijde?

Vysvětlení- Zde je přivlastňovací zájmeno 'Kabita's and your brother' a tázací přivlastňovací zájmeno je 'Čí' jsou oba nahrazeny jako otázka a odpověď.

Je přivlastňovací zájmeno vždy tázací zájmeno?

Přivlastňovací zájmena jsou zájmena, která označují vlastnictví. Příklady přivlastňovacích zájmen – můj, tvůj, jeho, její, jeho, náš, tvůj a jejich. Používáme je k rozhovoru o osobě, místě nebo věci, která již byla vysvětlena. Tázací přivlastňovací zájmeno nahrazuje, aby zprostředkovalo odpověď přivlastňovacího zájmena. Proto je přivlastňovací zájmeno vždy tázacím zájmenem.

Příklad- Tyto anglické učebnice jsou vaše a moje na stole. Čí učebnice angličtiny je na stole?

Vysvětlení- Zde je přivlastňovací zájmeno 'vaše a moje' a tázací přivlastňovací zájmeno je 'Čí' jsou oba nahrazeny jako otázka a odpověď.

Příklad- Narazil jsem na Rabin a její sestru v ulicích vysoké školy. Na koho jsi narazil v ulicích školy?

Vysvětlení- Zde je přivlastňovací zájmeno 'Rabin's and její sestra' a tázací přivlastňovací zájmeno je 'Čí' jsou oba nahrazeny jako otázka a odpověď.

Může být tázací zájmeno přivlastňovacím zájmenem?

Ano, tázací přivlastňovací zájmeno může být přivlastňovací zájmeno, tj. „Čí“ označuje vlastnictví věci nebo více ve větě.

Příklad – koupil jsem pro vás košili z trhu. Pro koho jste koupili košili z trhu?

Vysvětlení- Zde je přivlastňovací zájmeno 'Tvoje' a tázací přivlastňovací zájmeno je 'Pro koho' jsou obě nahrazeny jako otázka a odpověď.

Příklad- Toto ocenění je vaše a jeho bratra, který se zúčastnil kvízové ​​soutěže. Čí bratr je oceněn?

Vysvětlení - Zde je přivlastňovací zájmeno 'tvůj a jeho bratr“ a tázací přivlastňovací zájmeno je „jehož“ se oba nahrazují jako otázka a odpověď.

Může být přivlastňovací zájmeno tázacím zájmenem?

Ano, podle definice přivlastňovacího zájmena je zájmeno, které se používá k označení vztahu vlastnictví v deskovém smyslu. Nahrazují podstatná jména ve větě. Pomáhá nám ukázat vlastnictví nebo vlastnictví podstatného jména. Pokud se dotazujeme na větu pomocí tázacího zájmena a odpověď dotazu nahradíme přivlastňovacím zájmenem, může takovou větou být přivlastňovací zájmeno tázací.

Příklad- Toto je hřeben je její. Čí je to hřeben?

Vysvětlení- Zde je přivlastňovací zájmeno 'Hers' a tázací přivlastňovací zájmeno je 'Čí' jsou oba nahrazeny jako otázka a odpověď.

Příklad – můžete říct cokoliv jiného, ​​co je vaše. Co můžeš říct?

Vysvětlení- Zde přivlastňovací zájmeno je 'Tvoje' a tázací přivlastňovací zájmeno je 'Cokoliv' se oba nahrazují jako otázka a odpověď.

přivlastňovací tázací zájmena
Příklady přivlastňovacích tázacích zájmen

Přivlastňovací tázací zájmena Příklad

  1. Tvůj otec jde na trh. Čí otec jde na trh?
  2. Ankita darovala jeho bratrovi na narozeninové oslavě panenku. Komu Ankita na narozeninové oslavě darovala panenku?
  3. Mohou říct cokoli jiného ze svého. Cokoli mohou říct?
  4. Strávili jsme deset let na našem oblíbeném místě. Kde jsi strávil deset let?
  5. Tyto pera jsou moje. Nejvíc se mi líbí ta červená. Čí jsou to pera?
  6. Znám tvou matku, která tě přišla přijmout do školy. koho znáš?
  7. Rabi potkala svou sestru v parku poblíž autobusové zastávky. Koho potkal Rabi v parku poblíž autobusové zastávky?
  8. Toto je naše univerzita v tomto městě Midnapore. Čí je univerzita v tomto městě Midnapore?
  9. Sanu a její bratr je Animesh. Čí bratr je Animesh?

Přivlastňovací tázací zájmena Vysvětlení

1. Tvůj otec jde na trh. Čí otec jde na trh?

Vysvětlení- Zde odpověď tázacího zájmeno je „Tvůj otec“ je přivlastňovací zájmeno. Příkladem tázacího přivlastňovacího zájmena je „čí“.

2. Ankita darovala jeho bratrovi na narozeninové oslavě panenku. Komu Ankita na narozeninové oslavě darovala panenku?

Vysvětlení- Zde je odpověď na tázací zájmeno „Jeho bratr“ je přivlastňovací zájmeno. Příkladem tázacího přivlastňovacího zájmena je „Kdo“.

3. Mohou říct cokoli jiného ze svého. Cokoli mohou říct?

Vysvětlení- Zde je odpověď na tázací zájmeno „Cokoli jiného jejich“ je přivlastňovací zájmeno. Příkladem tázacího přivlastňovacího zájmena je „cokoli“.

4. Strávili jsme deset let na našem oblíbeném místě. Kde jsi strávil deset let?

Vysvětlení- Zde je odpověď na tázací zájmeno „Naše oblíbené místo“ je přivlastňovací zájmeno. Příkladem tázacího přivlastňovacího zájmena je „Kde“.

5. Tato pera jsou moje. Nejvíc se mi líbí ta červená. Čí jsou to pera?

Vysvětlení- Zde je odpověď na tázací zájmeno „Můj“ je přivlastňovací zájmeno. Příkladem tázacího přivlastňovacího zájmena je „čí“.

6. Znám tvou matku, která tě přišla přijmout do školy. koho znáš?

Vysvětlení- Zde je odpověď na tázací zájmeno „Vaše matka“ je přivlastňovací zájmeno. Příkladem tázacího přivlastňovacího zájmena je „Kdo“.

7. Rabi potkala svou sestru v parku poblíž autobusové zastávky. Koho potkal Rabi v parku poblíž autobusové zastávky?

Vysvětlení- Zde je odpověď na tázací zájmeno „Její sestra“ je přivlastňovací zájmeno. Příkladem tázacího přivlastňovacího zájmena je „Kdo“.

8. Toto je naše univerzita v tomto městě Midnapore. Čí je univerzita v tomto městě Midnapore?

Vysvětlení- Zde je odpověď na tázací zájmeno „Naše univerzita“ je přivlastňovací zájmeno. Příkladem tázacího přivlastňovacího zájmena je „čí“.

9. Sanu a její bratr je Animesh. Čí bratr je Animesh?

Vysvětlení- Zde je odpověď na tázací zájmeno „Sanu a její bratr“ je přivlastňovací zájmeno. Příkladem tázacího přivlastňovacího zájmena je „čí“.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Tázací přivlastňovací zájmena se používají k nahrazení přivlastňovacího zájmena, které je odpovědí na otázky.

Přejděte na začátek