21 Fakta o Plug Weld: Kompletní průvodce pro začátečníky

V tomto článku bude krátce pojednáno téma „Plug Weld“ s 21 fakty o Plug Weld. Zástrčkový svar je také známý jako rozetový svar.

Proces svařování zátky se provádí, když jsou dva kovy taveny oblastmi svarů v mladších kruhových otvorech. Metoda zátkového svařování se provádí překrýváním dvou kovů. Při překrytí dvou v horní části je vytvořen kovový otvor pro nanesení svaru.

Když bodový svar nemůže být proveden v kovu, v tom případě se provede zátkový svar, ke kterému může docházet v každém okamžiku.

Co je to plug weld?

Význam zátkového svaru je zátka mezery. Zástrčkové svary ve skutečnosti svar kulatého tvaru. Ve svarovém systému zátky se dva kovy navzájem překrývají a v jednom kovu je mezera. Svar je připsán v mezeře, aby se zastavil. Stěna mezer zůstává rovná, ale není to nutné. Stěnu mezer lze také ohýbat.

Symbol svaru zástrčky:

Symbol zátkového svaru je obdélník se symbolem průměru umístěným vlevo od symbolu svaru stejně jako číslo je kombinováno se symbolem průměru.

Plug Weld
Obrázek – Plug Weld

Použití zástrčkových svarů:

V moderních strojírenských oborech jsou zátkové svary široce používány v různých odvětvích. Svářeč s trochou cvičení a učení snadno zvládne zátkový svar. V automobilovém průmyslu a leteckém průmyslu se používá svarový spoj.

Automobilový průmysl: -

V automobilovém sektoru, kde je v tomto případě potřeba svařovat těžké stroje zařízení bodového sváru nelze instalovat tak, aby fungovalo pro nedostatek místa ale jako alternativa tam může být snadno instalován zásuvný svar. Mezery strojů lze snadno svařit zátkovým svarem. Pevnost zátkového svaru je silnější než bodový svar.

Letectví: -

K vyplnění poškození v mezerách na součástech letectví se používá zátkový svar. V mezerách výstupních skříní a ventilátorů se vzácně vyplní bez sešrotování celého systému.

Kdy použít zástrčkový svar?

V sektoru automobilového a leteckého průmyslu, kde je vyžadováno preciznější a čistší svařování, se v tomto případě místo bodového svařování používá spojkový svar.

V automobilovém průmyslu je potřeba svařovat na těžkých strojích, v tom případě nelze instalovat zařízení bodového svaru tak, aby fungovalo pro nedostatek místa, ale alternativně tam lze snadno instalovat zástrčkový svar.

V letectví je plnění otvorů přesnější svařovací proces je potřeba v tom případě je také použit zátkový svar. Přesnost a pevnost zátky je více než bodový svar.

Proč používat zástrčkový svar?

Zástrčkové svary jsou svary kruhového tvaru, které se používají hlavně ke spojení dvou čel kovu dohromady malým prostorem na jedné z čel. V oblasti automobilového zátkového svařování je široce používáno jako náhrada bodového svařování, když zařízení pro bodové svařování nemá dostatečný prostor pro provoz.

Pevnost přivařování zátky je více ve srovnání s bodovým svařováním.

Velikost přivařovacího otvoru:

Minimální velikost průměru otvoru zejména pro zástrčku by neměla být menší než tloušťka s ním smíchaného dílu plus 5/16 (8 mm), ideálně zaokrouhlená na následující vyšší bez doprovodu 1/16″. Nejvyšší šířka musí odpovídat minimální šířce plus 1/8″ (3 mm) nebo 2-1/4 násobku tloušťky součásti, podle toho, která hodnota je větší.

Zástrčný svar:

V průmyslové oblasti lze pomocí zátkového svaru vyrobit obecně pět typů spojů, které jsou uvedeny níže,

 • Okrajový spoj
 • Rohový spoj
 • Tupý kloub
 • Klínovitý kloub
 • Tee kloub

Okrajový spoj: -

Okrajový spoj nelze použít pro tlakové a namáhané aplikace. Okrajový spoj lze vysvětlit tak, že se spojí dva okraje dvou různých částí. Okrajový spoj je vhodný, když jsou dva plechy přilehlé a téměř zůstává na rovnoběžném povrchu v místě svaru.

Různé typy okrajových spojů jsou uvedeny níže,

 1. U drážkový svar
 2. Svar do V drážky
 3. J drážkový svar
 4. Svar zkosené drážky
 5. Rohový svar příruby
 6. náměstí drážkový svar

Rohový spoj: -

Rohový spoj lze vysvětlit jako; když jsou rohy dvou částí umístěny tak, aby tvořily spoj pod úhlem vpravo. Se dvěma částmi spojujícími tvarovaný tvar jako L.

Různé typy rohových spojů jsou uvedeny níže,

 1. Bodový svar
 2. Svar zkosené drážky
 3. U drážkový svar
 4. Svar do V drážky
 5. J drážkový svar
 6. Svar se čtvercovou drážkou
 7. Koutový svar
 8. Rohový svar příruby
 9. Okrajový svar
 10. Světlice Svar do V drážky

Zadek:-

Nejjednodušší a nejjednodušší spoj, který lze udělat zátkovým svarem, je tupý spoj. Tupý spoj je vytvořen umístěním koncové části dvou částí k sobě. Dvě části v tupém spoji jsou umístěny na stejném povrchu nebo jedna po druhé.

Různé typy tupého spoje jsou uvedeny níže,

 1. Svar zkosené drážky
 2. U drážkový svar
 3. Svar do V drážky
 4. J drážkový svar
 5. Svar se čtvercovou drážkou
 6. Svar s úkosem a drážkou
 7. Svar flare V drážka

Břišní kloub:-

Pomocí přeplátovaného spoje lze spojovat především dva různé tloušťky kovů. Přeplátovaný spoj lze definovat jako, kdy se dvě části vzájemně překrývají. Kloubový spoj může být oboustranný nebo jednostranný.

Níže jsou uvedeny různé typy přeplátovaného spoje,

 1. Svar zkosené drážky
 2. J drážkový svar
 3. Drážkový svar
 4. Koutový svar
 5. Bodový svar
 6. Svar s úkosem a drážkou
 7. Zástrčkový svar

Tee joint:-

T-kloub lze vysvětlit tak, že dvě různé části se vzájemně protínají pod úhlem vpravo a jedna část leží na druhé ve středu. Tvar T-písmene.

Různé typy T-kloubů jsou uvedeny níže,

 1. Zástrčkový svar
 2. Úkosový svar
 3. Drážkový svar
 4. Koutový svar
 5. Roztavit přes svar
 6. Lesk zkosený svar
 7. J drážkový svar

Hmoždinkové svařování tlusté oceli:

Proces prováděný s tlustým kovem při svařování zástrčky je uveden níže,

 • Čištění tlusté oceli
 • Značení na horní straně tlustá ocel
 • Na horní části tlusté oceli jsou vytvořeny otvory
 • Položte silné oceli k sobě
 • Umístěno svařování

Konstrukce a pevnost zátkových svarů:

Pevnost zátkového svaru je více než srovnatelná s bodovým svarem. Pomocí zástrčkového sváru lze pracovat s tlustými kovy. The design zátkového svaru není použitelný pro vysokou sílu a stres.

Jak vypočítat pevnost svaru zástrčky?

Projekt proces pro výpočet pevnosti zátkového svaru je uveden níže,

 • Velikost svaru a síla svaru se vzájemně násobí.
 • Nejvyšší přípustná pevnost v tahu je u výše uvedeného výrobku.
 • Výslednou hodnotu vynásobte hodnotou 0.77, abyste získali spoj délky svaru.

Postup svařování zástrčky:

Proces svařování zástrčky se provádí v několika krocích. Kroky jsou popsány níže,

 • Krok – 1: Očištění kovu
 • Krok – 2: Označení na horním kovu
 • Krok – 3: Na horním kovu jsou vytvořeny otvory
 • Krok – 4: Spojte horní kov a základní kov
 • Krok – 5: Umístění sváru

Krok – 1: Čištění kovu:-

Na začátku svařování zástrčky je nejprve provedena předpříprava. V tomto kroku je potřeba očistit základní kov, takže během procesu svařování nemůže dojít k žádným nečistotám nebo nečistotám a také čištění je důležité po metodě svařování bez závady. Bezpečnost je při svařování velmi důležitá. Svářeč by měl nosit svářečské rukavice, svářečskou helmu, aby se předešlo nehodě. Nakonec není během procesu svařování zátky žádoucí spálení při svařování.

Krok – 2: Označení na horním kovu:-

V dalším kroku navařování zátky se provádí značení na horní části základního kovu. Pokud je v základním kovu přivařeno více zástrček, musí být v takovém případě rozmístěny na úrovni.

Krok – 3: Na horním kovu jsou vytvořeny otvory:-

Po označení se vytvoří otvory, ve kterých bude vytvořeno svaření zátky. Různými způsoby lze díry udělat v základním kovu, mezi nimiž je vrtání nejběžnějším procesem zvoleným svářeči k vytvoření otvorů.

Krok – 4: Umístěte horní kov a základní kov dohromady:-

Po dokončení značení by měly být kovy umístěny dohromady, aby se nemohly během procesu pohybovat. K sevření kovů na jednom místě se používá zástrčná svařovací svorka.

Krok – 5: Umístěte svářečku:-

Na konci procesu je umístěn svar. Když je svařování umístěno, nejdůležitějším kritériem je třeba pamatovat na to, že proces by měl být zahájen na vnější straně podél bodů hran, způsob opracování bude směrem ke středu. Tímto procesem se zvýší pevnost kovu a sníží se pravděpodobnost defektu a také se zvýší teplota základního kovu až na teplotu vrchního kovu.

Lze použít zátkové svary v tahu?

Ne, zátkové svary nelze použít v tahu.

Rozměry, které jsou použity pro symbol svaru zástrčky, jsou uvedeny níže,

 1. Hloubka plnění
 2. velikost
 3. Úhel protitahu
 4. Počet svarů
 5. Rozestupy svarů

Jak zapojit svařovací plech?

Proces zástrčky svařování v plechu se provádí v několika krocích. Kroky jsou popsány níže,

 • Čištění plechu
 • Označení na horní straně plechu
 • Na horní straně plechu jsou vytvořeny otvory
 • Přiložte plech k sobě
 • Umístěno svařování

Čištění plechu:-

Na začátku svařování zástrčky je nejprve provedena předpříprava. V tomto kroku je třeba plech očistit, takže během procesu svařování nemůže dojít k žádným nečistotám nebo nečistotám a také čištění je důležité před tím, než metoda svařování není přítomna.

Označení na horní straně plechu: -

V dalším kroku přivařování zátky se provádí značení na horní části plechu. Pokud se v plechu provádí svařování více zástrček, je v tomto případě nutné, aby byly rozmístěny na úrovni.

Na horní straně plechu jsou vytvořeny otvory:-

Po označení se vytvoří otvory, ve kterých bude vytvořeno svaření zátky. Různými způsoby lze díry udělat v základním kovu, mezi nimiž je vrtání nejběžnějším procesem zvoleným svářeči k vytvoření otvorů. Většinou se dělá otvor 8 mm – 10 mm. Průměr otvoru závisí na šířce příruby a vzdálenost mezi otvory je přibližně 25 mm.

Přiložte plech k sobě:-

Po dokončení značení by měly být kovy umístěny dohromady, aby se nemohly během procesu pohybovat. K sevření kovů na jednom místě se používá zástrčná svařovací svorka.

Umístění svařování: -

Na konci procesu je umístěn svar. Když je svařování umístěno, nejdůležitějším kritériem je třeba pamatovat na to, že proces by měl být zahájen na vnější straně podél bodů hran, způsob opracování bude směrem ke středu. Tímto procesem se zvýší pevnost kovu a sníží se pravděpodobnost defektu a také se zvýší teplota základního kovu až na teplotu vrchního kovu.

Svar zástrčky vs. svar drážky:

Hlavní rozdíly mezi zátkovým svarem a drážkovým svarem jsou popsány níže,

Zástrčkový svarDrážkový svar
Svar vytvořený v kruhovém otvoru v jednom členu spoje spojující tento člen s jiným členem. Otvor s koutovým svarem nelze považovat za vyhovující této definici.Drážkový svar spojuje povrch kusu materiálu s jiným kusem skrz podlouhlý otvor. Otvor může být na jednom konci otevřený a může být částečně nebo zcela vyplněn svarovým materiálem.
Tvar zátkového svaru lze identifikovat pomocí průměru.Tvar drážkového svaru lze identifikovat pomocí délky a průměru.
Aplikace zátkového svaru je,
1. Výroba karoserií automobilů 2. Opravy karoserie automobilu
3. Svařování trubek uvnitř potrubí
4. Ke spojení kovů různé tloušťky
Aplikace drážkového svaru je,
1. Přeneste smykovou sílu do přeplátovaných spojů
2. Zastavení vzpěra v překrývajících se částech.

Svar louže vs. svar zástrčky:

Hlavní rozdíly mezi zátkovým a loužovým svarem jsou popsány níže,

Zástrčkový svarPudlový svar
Proces svařování zátky se provádí, když jsou dva kovy taveny oblastmi svarů v mladších kruhových otvorech.Typ zátkových svarů pro spojování dvou plátů tenkostěnného materiálu; otvor, vypálený v horním plechu, je vyplněn kaluží svarového kovu, aby se horní plech spojil se spodním.
Silný materiál může pracovat se zátkovým svarem.Silný materiál nemohl pracovat s loužovým svarem.

Zástrčkový svar vs. bodový svar:

Hlavní rozdíly mezi zátkovým a bodovým svarem jsou popsány níže,

Zástrčkový svarBodový svar
Proces svařování zátky se provádí, když jsou dva kovy taveny oblastmi svarů v mladších kruhových otvorech. Metoda zátkového svařování se provádí překrýváním dvou kovů. Při překrytí dvou v horní části je vytvořen kovový otvor pro nanesení svaru.  Proces bodového svařování lze vysvětlit jako svaření dvou nebo více než dvou kovů pomocí tepla a tlaku do oblasti svaru z elektrického proudu.
Pevnost zátkového svaru je větší než bodový svar.Pevnost bodového svaru je srovnatelně nižší než u zátkového svaru.
Technické náklady jsou nízké.Technické náklady jsou vysoké.
Přesnost svaru zástrčky je větší.Přesnost bodového svaru je méně srovnatelná s bodovým svarem.
Pro opravu automobilového karoserie se používá zátkový svar.Pro montáž panelu karoserie automobilu se používá bodový svar.

Potřeba místa ve svaru zástrčky:

Pomocí mezery mezi dvěma deskami v zásuvkovém svaru lze snadno určit kvalitu svaru. Pokud je mezera mezi dvěma deskami, pak se to nazývá dobrý zásuvkový svar a pokud mezera mezi dvěma deskami není, nazývá se to špatný zásuvkový svar.

Prostor zásuvkového svaru se používá k minimalizaci praskání, zatímco se desky ohřívají, aby absorbovaly nadměrné množství teploty během procesu svařování.

Závěr:

Pokud zručný svářeč s trochou zaučení umí pracovat s konektorovým svařováním, pak je to velmi pokročilý a vhodný proces pro svařování. Pevnost svaru zástrčky je dostatečná pro svaření.

Přejděte na začátek