17 použití chloridu fosforečného: Fakta, která byste měli vědět!

PCl5 (chlorid fosforečný) je jedním z důležitých chloridů fosforu, dalšími jsou PCl3 a POCI3. Pojďme se naučit některé průmyslové využití PCl5 v tomto článku.

Průmyslová odvětví, která používají PCl5 jsou uvedeny níže:

 • Chemické činidlo
 • konvertor
 • Katalýza
 • Elektronika
 • Analytická chemie
 • Zpomalovač hoření
 • voda zpracování
 • Vědy o materiálech
 • povrch zpracování
 • Agrochemické

Naučíme se klíčová použití PCl5 v chemii, katalýze, elektronice, zpracování vody, vědě o materiálech, agrochemikálie a průmysl povrchového zpracování s pomocí tohoto článku.

Chemické činidlo

 • Chlorid fosforečný (PCl5) se primárně používá jako chlorační činidlo v organické chemii.
 • PCl5 Jako dehydratátor při výrobě kyseliny fosforečné, důležitého meziproduktu.
 • PCl5 funguje dobře jako činidlo pro přípravu sloučenin obsahujících fosfor, které se používají v oblasti agrochemikálií.
 • PCl5 je tVýchozí materiál pro syntézu dalších sloučenin obsahujících chlor, jako je chlorid fosforitý (PCl3) a oxychlorid fosforečný (POCl3).
 • Iontové krystaly a katalyzátory fosfonia se připravují pomocí PCl5.
 • PCl5 produkují fosforyl, což je meziprodukt vznikající při syntéze organofosforových sloučenin.

konvertor

 • Alkeny a aromatické sloučeniny se převádějí na jejich odpovídající chlorované deriváty pomocí PCl5.

Katalýza

PCl5 is katalyzátor Lewisovy kyseliny v různých organických reakcích, jako je např Friedel-Craftsova alkylace a acylace reakcí.

Elektronika

PCl5 vyrobit polovodič materiály, jako je fosfid galia (GaP) a fosfid india (InP).

Analytická chemie

PCl5 je zdrojem iontů chlóru a používá se pro detekci různých prvků nebo jako chlorační činidlo pro přípravu vzorku.

Zpomalovač hoření

PCl5 při výrobě materiálů zpomalujících hoření, jako jsou některé plasty a další materiály.

voda zpracování

PCl5 k čištění vody, k odstranění bakterií a jiných mikroorganismů. PCl5 lze také použít pro chloraci vody, odpadních vod a splašků.

Material Science

PCl5 při leptání různých druhů polovodičů, keramiky a skla.

Povrchové zpracování

 • PCl5 k čištění a leptání kovových povrchů a dalších povrchů, jako je sklo, keramika a polovodiče.
 • PCl5 pro poskytování povrchových nátěrů, povrchových úprav a čištění povrchů v různých oborech.

Agrochemické

V agrochemickém průmyslu je PCl5 hraje důležitou roli v herbicidech, insekticidech a fungicidech.

závěr

Tento článek dochází k závěru, že PCl5 se většinou používá v chemii a chemických reakcích. Používá se však také v elektronických součástkách, jako jsou polovodičová zařízení. V budoucnu můžeme očekávat další využití PCl5.

Přejděte na začátek