Osobní rodová zájmena: 9 faktů, které byste měli vědět

V tomto článku se podrobně seznámíme s tím, co jsou osobní rodová zájmena. Pomocí příkladů osobních rodových zájmen se seznámíme s tím, jak se rodová rodová zájmena zařazují.

Osobní rodová zájmena jsou zájmena, která se používají místo podstatného jména, aby reprezentovala pohlaví osoby. Tato osobní rodová zájmena nám pomáhají identifikovat rod podstatného jména, které nahrazuje nebo nahrazuje.

Nyní si projděte osobní rodová zájmena použitá v níže uvedených větách.

 • 1. Ona úklid zahrady a výsadba nových stromků.
 • 2. Kniha na stole patří do ho.
 • 3. We příští týden plánují vyrazit na turné.
 • 4. Ona sebe zítra zavolá manažerovi.
 • 5. Oni bude tu v brzké době.

Slova psaná kurzívou ve výše uvedených větách jsou osobní rodová zájmena což nám pomůže určit rod podstatných jmen, která nahradili.

Mohou být osobní zájmena genderově specifická?

Ano, samozřejmě, osobní zájmena mohou být genderově specifická.

Příklad: Sonali miluje ji kočka moc moc.

'Její' je osobní rodové zájmeno použité v této větě. 'Její' je ženské osobní zájmeno jako it nahrazení dívčího jména – Sonali (podstatné jméno).

Osobní zájmena tedy určují rod podstatného jména, které nahrazují.

Proč jsou osobní zájmena specifická pro pohlaví?

Osobní zájmena jsou specifická pro rod, protože by měla reprezentovat rod podstatného jména, které nahrazují. Teprve poté se čtenáři dozví, které podstatné jméno (jméno osoby) nahradili.

Příklad: He je národní fotbalový hráč.

v této větě 'on' je osobní rodové zájmeno používané k reprezentaci mužský rod. 'On' pomáhá nám poznat podstatné jméno, které má nahrazeno je jméno muže nebo chlapce.

Osobní zájmena jsou rodově specifická, jen aby nám odhalila rod podstatných jmen, která nahrazují.

Jaká jsou osobní rodová zájmena?

Různá osobní rodová zájmena jsou já, můj, můj, já, my, náš, náš, my, sami, vy, váš, váš, vy, on, jeho, on, on, ona, její, její, ona, ono, jeho, oni, oni, jejich, jejich a oni sami.

Příklad: Ona má každý večer kurzy malování.

'Ona' je osobní rodové zájmeno použité v této větě k reprezentaci ženský rod. 'Ona' zde nám pomáhá poznat, že podstatné jméno to má nahrazeno je jméno ženy nebo dívky.

Příklad: Vy musí dokončit veškerou práci do dnešního večera.

'Vy' je osobní rodové zájmeno použité v této větě k reprezentaci genderově neutrální. 'Vy' zde nebere žádné konkrétní pohlaví. Může se vztahovat na podstatná jména mužského i ženského rodu.

osobní rodová zájmena
Příklady osobních rodových zájmen

Typy osobních rodových zájmen

1. Zájmena mužského rodu nebo zájmena mužského rodu

2. Zájmena ženského rodu nebo zájmena ženského rodu

3. Neutrální rodová zájmena (epicénní nebo rodově neutrální)

Příklad: Ram udělá jeho domácí úkol podle sám.

'Jeho' a 'sám' jsou osobní rodová zájmena použitá v této větě k reprezentaci mužského nebo mužského rodu. 'Jeho' a 'sám' zde nám pomozte poznat, že podstatné jméno mají nahrazeno je jméno muže nebo chlapce.

Osobní rodově neutrální zájmena

Osobní rodově neutrální zájmena jsou zájmena, která zůstávají stejná pro mužský i ženský rod. Běžně se používají s nespecifikovaným nebo nezmíněným předchůdcem. Všechna zájmena první a druhé osoby jsou osobní rodově neutrální zájmena. Zájmena třetí osoby v množném čísle jsou také rodově neutrální, protože se mohou skládat jak z ženské, tak mužské. Různá osobní rodově neutrální zájmena jsou já, já, můj, můj, já, my, náš, náš, my, sami, vy, váš, váš, vy, oni, oni, jejich, jejich a oni sami.

Příklady: We muset se vrátit jejich dnešní notebook.

'My' a 'jejich' jsou osobní rodově neutrální zájmena použitá v této větě. 'My' a „jejich“ nepředstavují žádné konkrétní pohlaví (mužský nebo ženský rod), protože jejich předchůdce je neznámý a budou zůstat stejný bez ohledu na to, zda nahrazují ženské nebo mužské podstatné jméno.

Osobní rod ženská zájmena

Osobní rodová ženská zájmena jsou zájmena, která výlučně zaujímají místo ženských podstatných jmen. Osobní rodová ženská zájmena jsou ona, její, její a sama.

Příklad: Ona je student, který prohrál ji peněženka.

'Ona' a 'její' jsou osobní rodová zájmena použitá v této větě k reprezentaci ženský rod. Osobní pohlaví ženské zájmeno 'ona' a 'její' zde nám pomáhá poznat že podstatná jména mají nahrazeno je ženské nebo dívčí jméno.

Osobní rod mužská zájmena

Osobní rodová ženská zájmena jsou zájmena, která se používají jako náhrada podstatných jmen, která mají mužský rod. Osobní rodová mužská zájmena jsou on, on, jeho a sám.

Příklad: He miluje cyklus, který byl nadán ho on jeho narozeniny.

'On jemu' a 'jeho' jsou osobní rodová zájmena použitá v této větě k reprezentaci mužské pohlaví. Osobní rod mužský zájmena 'on', 'on', a 'jeho' zde nám pomáhá poznat, že podstatná jména mají nahrazeno je jméno chlapce nebo muže.

Příklady zájmen osobního rodu

Přečtěte si následující příklady znát různá osobní rodová zájmena.

 • 1. He je jedním z velmi dobrých umělců I kdy viděl.
 • 2. Ona hledal ji záznamový zápisník od odpoledne.
 • 3. Ona se chystá jejich dům na přenocování.
 • 4. We musí být trpělivý až do he dokončí vše jeho práce.
 • 5. I Viděl vy hrát si s ho poslední večer.
 • 6. Rajesh bolí sám pádem při jízdě jeho jízdní kolo.
 • 7. Priya sebe souhlasil s tím ona je odpovědný za zpoždění.

Příklady osobních rodových zájmen s podrobným vysvětlením

1. He je jedním z velmi dobrých umělců I kdy viděl.

'On' a „Já“ jsou osobní rodová zájmena použitá ve výše uvedené větě. 'On ' je osobní rod mužské zájmeno protože nahrazuje jméno chlapce nebo muže (mužské podstatné jméno). 'já' je osobní rodově neutrální zájmeno jako je pohlaví neznámá a pro oba to zůstává stejné mužský a ženský.

2. Ona hledal ji záznamový zápisník od odpoledne.

Osobní rodová zájmena použitá v této větě jsou 'ona' a 'její'. 'Ona' a 'její' jsou osobní rod ženská zájmena. "Ona" a "ona" zde nám pomozte dostat se vědět, že podstatná jména mají nahrazují se jméno ženy nebo dívky (ženská podstatná jména).

3. Ona se chystá jejich dům na přenocování.

'Ona' a 'jejich' jsou osobní rodová zájmena použitá ve výše uvedené větě. 'Ona ' je osobní rod ženské zájmeno protože zaujímá místo toho jméno dívky nebo ženy (ženské podstatné jméno). 'Jejich' je osobní rodově neutrální zájmeno jako je pohlaví neznámý a je v množném čísle a mohou obsahovat obojí podstatná jména mužského a ženského rodu.

4. We musí být trpělivý až do he dokončí vše jeho práce.

'My' a 'on' jsou osobní rodová zájmena použitá ve výše uvedené větě. 'My' je osobní genderově neutrální zájmeno jako je pohlaví neznámý a je v množném čísle a mohou obsahovat obojí jména mužského a ženského rodu.  "On ' je osobní rod mužské zájmeno protože nahrazuje jméno muže nebo chlapce (mužské podstatné jméno).

5. I Viděl vy hrát si s ho poslední večer.

Osobní rodová zájmena použitá ve výše uvedené větě jsou „já', 'ty' a 'mu'. „Já“ a 'vy' jsou osobní rodově neutrální zájmena jako je jejich pohlaví neznámá a zůstává tím stejné pro mužská i ženská podstatná jména.  "Mu' je osobní rod mužské zájmeno protože nahrazuje jméno muže nebo chlapce (mužské podstatné jméno).

6. Rajesh bolí sám pádem při jízdě jeho jízdní kolo.

Osobní rodová zájmena použitá v této větě jsou 'sám' a 'jeho'. 'Sám' a 'jeho' jsou osobní rod mužská zájmena. 'Sám' a 'jeho' zde nám pomozte dostat se vědět, že podstatná jména mají nahrazují se jméno chlapce (mužská podstatná jména).

7. Priya sebe souhlasil s tím ona je odpovědný za zpoždění.

Osobní rodová zájmena použitá v této větě jsou 'sebe' a 'ona'. 'Sebe' a 'ona' jsou osobní rod ženská zájmena jak se používají na místě podstatného jména 'Priya' který je jméno ženy.

Mohou být zvratná zájmena rodově specifická?

Ano, zvratná zájmena jsou také rodově specifická, protože nám říkají rod předmětu (podstatného jména).

Příklad: Rashi celou večeři uvařil sebe.

'Sebe' je zvratné zájmeno v této větě. Zvratné zájmeno 'sebe' nám říká pohlaví jako ženský. Tedy zvratné zájmeno 'sebe' je osobní rod ženské zájmeno.

závěr

Z výše uvedených příkladů a vysvětlení jsme dospěli vědět, že osobní rodová zájmena jsou zájmena, která nám odhalují rod podstatných jmen, která nahrazují, a tím nám pomáhají identifikovat rod podstatných jmen, která nahrazují.

Přejděte na začátek