35+ příklady paradoxních vět: co, jak, kdy, kde použít, struktura, několik faktů

V tomto článku se dozvíme o příklady paradoxních vět. Pomocí příkladů a dalších často kladených otázek to důkladně pochopíme.

Paradoxní věty se týkají vět, které poskytují protichůdný nebo opačný význam.

1. Umím všechno kromě vaření jídla. 

Tento věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

2. Lidé jdou po těch, kteří od nich utíkají. 

Tento věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

3. To, čemu celý život utíkáme, přijde nakonec po nás. 

Tato věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

4. Nebojí se ničeho kromě Boha. 

Tato věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

5. Radujte se z utrpení, protože přináší moudrost. 

Tato věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

6. Buďte klidní v bolesti a snášejte ji silou. 

Tato věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

7. "Bázeň před Hospodinem je počátkem poznání." (Přísloví 9:10)

Tato věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

8. Neúspěchy jsou cestou k úspěchu. 

  Tato věta spadá pod příklady paradoxních vět. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

9. Válka přináší mír. 

  Tato věta spadá pod příklady paradoxních vět. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

10. Prohlásit válečné ruiny za mírové dědictví

V této větě jsou válka a mír dvě protikladné věci. Je to paradoxní věta, protože v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

11. V nevědomosti je blaženost. 

V této větě jsou nevědomost a blaženost protichůdné věci. Je to příklad paradoxní věty, protože mluví o dvou protichůdných věcech v jedné větě.

12. Ostrá slova často mluví lidé s čistým srdcem. 

Je to paradoxní věta, protože v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

13. I když vyhrajete, zápas stále prohrajete.

Přítomnost dvou slov s opačným významem v jedné větě z ní dělá příklad paradoxní věty.

14. Existuje život po smrti a smrt po životě.  

Je to příklad paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

15. Bohatý člověk není vždy bohatý v jádru.

Tato věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

16. Chudý člověk je bohatý v srdci.

Tato věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

17. Mé srdce bylo tak plné, že se začalo vznášet a cítil se prázdné. 

V této větě jsou „plné“ a „prázdné“ dvě protikladné věci umístěné dohromady. Je to paradoxní věta, protože v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

18. Extrémní štěstí vede ke smutku. 

V této větě jsou „štěstí“ a „smutek“ dvě protikladné věci. Je to paradoxní věta, protože v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

19. Každý neúspěch má v sobě skrytý úspěch. 

V této větě jsou „selhání“ a „úspěch“ dvě slova s ​​opačným významem. Je proto považován za příklad paradoxní věty, protože mluví o dvou protichůdných věcech v jedné větě.

20. Vyprahlý je promočený člověk, který chce od života víc a víc

Slova „vyprahlý“ a „promočený“ znamenají dvě opačné věci. Jsou umístěny společně v jedné větě, což z ní dělá příklad paradoxní věty.

21. Když spadneš, získáš sílu znovu vstát. 

Výše uvedená věta je příkladem paradoxní věty, protože mluví o dvou protichůdných věcech v jedné větě.

22. Většina lidí umírá během života. 

 Význam slov „umřít“ a „žít“ jsou protichůdné. Jejich umístěním do jedné věty je příkladem paradoxní věty.

23. Ticho mluví za tisíc slov. 

 Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

24. Ticho řve a duní bez jakéhokoli pronesení. 

Tato věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

25. Milujte své nepřátele více než své přátele. 

Tato věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

26. Modlete se za své nepřátele, i když je to těžké

     Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

 27. Laskavost by se měla praktikovat i u těch nejkrutějších lidí.

     Tato věta přináší paradoxní význam. Proto se nazývá příkladem paradoxní věty, protože mluví o dvou protichůdných věcech v jedné větě.

 28. Bolest je pro některé lidi vzrušující a lákavá. 

   Význam této věty se zdá krajně protichůdný a neuvěřitelný. Je tomu tak proto, že mluví o dvou protichůdných věcech v jedné větě, což z ní činí příklad paradoxní věty.

29. Člověk je často nakloněn najít utrpení, aby se cítil naživu. 

Tato věta je příkladem paradoxní věty. Je tomu tak proto, že v jedné větě hovoří o dvou protichůdných věcech.

30. Ve zmrzlině byla špetka hořkosti. 

Význam věty je protichůdný kvůli přítomnosti dvou slov s opačným významem umístěných vedle sebe.

31. Svět pro něj skončil, když právě začal. 

Slova „skončil“ a „začal“ jsou dvě protichůdné věci spojené dohromady. Jejich umístěním k sobě je příkladem paradoxní věty.

32. Sklenice je naplněná, ale poloprázdná

V této větě slova „naplněný“ a „prázdný“ znamenají dvě opačné věci. Jejich umístěním do jedné věty z toho vznikne příklad paradoxní věty.

33. Optimismus přichází, když jste pesimisté.

Význam odvozený z této věty se zdá být paradoxní nebo opačný.

34. Člověk pravděpodobně cítí vše v nicotě

Dvě slova „vše“ a „nicota“ jsou protikladná slova umístěná dohromady. Dělá to tedy příklad paradoxní věty.

35. Byl utěšován v bolestech neustálými modlitbami. 

Tato věta je an příklad paradoxní věty kvůli umístění dvou slov s opačným významem dohromady.

Definice Paradox Sentence

Popisuje definici nebo význam paradoxní věty.

Paradoxní věty jsou věty, které zobrazují kontrastní význam. Prostřednictvím významu slov, která tvoří paradoxní větu, se zdá význam zcela opačný. Navzdory protichůdnému významu věta platí podle odvozeného významu.

Jak popsat Paradox Sentence?

Jednoduše řečeno, paradoxní věta je typ věty, která dává protichůdný nebo opačný význam, ale platí.

Například-

 I ve tmě je světlo.

Význam, který je z této věty odvozen, se zdá být značně rozporuplný a protichůdný, přesto je pravdivý ve všech smyslech. Zdá se to také docela neuvěřitelné, ale je to fakt.

Kdy použít Paradox Sentence?

V této větě se diskutuje o správném použití paradoxní věty.

Paradoxní věty často používají autoři a skvělí spisovatelé, aby jim nepřímými prostředky dodali hluboký význam. Jsou to často věty moudrosti, které nám dávají znalosti na celý život, a proto by se měly používat moudře.

Proč používat Paradox Sentence?

V této části je diskutována potřeba použít paradoxní větu.

Paradoxní věty jsou nabité významem a moudrými slovy, a proto se dají použít k tomu, abyste někoho naučili něco cenného. Použitím nepřímé metody může být někomu doručeno něco každodenní hodnoty nebo významu. Jsou protichůdné povahy, a proto působí vtipně. Může být použit jako zábavný prvek v každodenním životě.

Jak používat Paradox Sentence?

V této části je popsán způsob použití paradoxní věty.

Může být použit k brainstormingu někoho s moudrostí a znalostmi. Může být také použit k vyjádření hlubokého významu mezi rozhovory a projevy. Může být použit k pobavení někoho vypuštěním paradoxních vět, aby se nálada zlepšila.

Kde použít Paradox Sentence?

V této části článku je popsáno správné místo použití.

Může být použit v projevech, debatách, porozumění konceptu nebo nápadu. Může být také použit v každodenních konverzacích a chatech pro zpříjemnění nálady a pobavení někoho. Většinou se používá v knihách a literatuře nebo filozofii k dodání hlubokých smysluplných vět nebo prohlášení o životě.

Struktura věty paradoxu

V této části článku je popsána struktura paradoxní věty.

Struktura paradoxní věty je jednoduchá. Obsahuje dvě slova nebo fráze, které zobrazují kontrastní nebo protichůdný význam. Tyto různé nebo protichůdné pojmy jsou umístěny v jedné větě.

Použití Paradox Sentence

Používá se k přednesení hluboké a smysluplné věty.

Používá se jako slovní hříčka nebo zábavný prvek v konverzacích nebo jiných oblastech.

Mluví o životě a jeho pravdě a může být obohacující ke čtení a porozumění.

Může být použit jako přestávka od monotónnosti každodenní řeči a dodat něco z krabice nebo hodnotný obsah.

Přejděte na začátek