3 Využití Nitrylchloridu: Fakta, která byste měli vědět!

Těkavá anorganická chemikálie se vzorcem ClNO2 je nitrilchlorid. V této sloučenině je chlor navázán na dusík nitroskupiny. Pojďme si přečíst několik použití nitrylchloridu.

Oblasti, kde se používá nitrylchlorid, jsou uvedeny níže –

  • Oxidační činidlo v chemii atmosféry
  • Nitrační činidlo v organické syntéze
  • Chlorační činidlo v organické syntéze

V tomto článku se budeme více zabývat úlohou nitrylchloridu ve výše uvedených oblastech.

Oxidační činidlo v chemii atmosféry

  • Nitrylchlorid (ClNO2) hraje zásadní roli ve schopnosti oxidace troposféry.
  • Nitrylchlorid (ClNO2) on fotolýza uvolňuje extrémně reaktivní atomy chloru, který zase vytváří ozón v troposféře v důsledku oxidace těkavých organických látek.

Nitrační činidlo v organické syntéze

Nitrylchlorid interaguje s řadou organických sloučenin za vzniku jejich nitroderivátů. Takový nitrační reakce (příklad; benzen na nitrobenzen) se nazývají Friedel-Craftsovy reakce a jsou katalyzovány Lewisovou kyselinou, jako je AlCl3.

Chlorační činidlo v organické syntéze

Acetylchlorid a acetylnitrát se syntetizují, když se nitrylchlorid (ClNO2) kombinuje s acetanhydridem.

Použití nitrilchloridu

závěr

Nitrylchlorid je bezbarvý plyn a má pronikavý zápach jako chlór. Jeho průměrná hmotnost je 81.458 u. Nakonec docházíme k závěru, že nitrylchlorid má konečný počet aplikací.

Přejděte na začátek