3 fakta o využití hmoty v čase (současnost, minulost a budoucnost)

 Sloveso „záležet“ lze použít v přítomném, minulém nebo budoucím čase. Nechme si jasně vysvětlit použití „hmoty“ ve všech typech časů.

"s" je přidáno s kořenovým slovem "záležitost'' a tvořil „záležitosti“ v době jeho použití po předmětu jednotného čísla ve třetí osobě. Termín „záležitost“ používáme jako „záležet“ v minulém a příčestí. Přítomná forma příčestí je „záležitost“. Tvary můžeme používat ve tvarech různých časů.

Narazíme na některá zajímavá fakta související s používáním „hmoty“ v přítomném, minulém a budoucím čase s relevantními příklady a podrobnými vysvětleními.

 "Záleží" v přítomný čas.

Projekt přítomný čas je o diskusi o akcích probíhajících nyní v neurčitém období. Podívejme se na funkci „hmoty“ v přítomném čase.

Používáme sloveso „záležitost'' v přítomném čase k označení důležitosti vykonávat jakoukoli práci, která udělá dojem na ostatní, kteří jsou s námi spojeni.

Kdy můžeme použít"záležitost'' v presentní čas?

Můžeme použít sloveso „záležet“ v přítomném čase, když máme jakýkoli problém, abychom komukoli ukázali důležitost jakékoli funkce. Sloveso „záležet“ používáme v různých tvarech spolu s am/is/are, has/have, has/ have been, abychom zmínili akt placení hodnoty komukoli nebo čemukoli.

Struktura nebo vzor věty „záležitost''v přítomném čase-

Typ přítomného časuPravidlo pro vytvoření věty s „záležitost''v přítomném čase
1. Přítomný čas neurčitý/ Přítomný čas jednoduchýA. Předmět + věc/záležitosti + objekt + další část věty (popisná věta)
 b. Dělá/dělá + předmět + hmota + předmět +? (pro kladení otázek)
(iii) Hmota + předmět + zbývající část (pro vytvoření objednávky)  
2. Přítomný průběhový čas/ Přítomný progresivní časA. Předmět + „být sloveso“ přítomného času + záležitost + předmět + zbytek
b. Jsem/je/jsem + předmět + věc + předmět + zbývající část věty (pro položení otázky)
3. Předpřítomný časA. Předmět + Má/má + předmět + záleželo + předmět + zbývající část (deklarativní věta)
b. Má/má + předmět + záleželo + předmět + zbývající část (na něco se ptát)
4. Přítomný dokonalý průběhový čas/ Přítomný dokonalý postupový časA. Předmět + Má/mít + předmět + byl + sloveso + ing + předmět + zbývající část (pro vytvoření asertivní věty)
b. Has/have + předmět + been + sloveso + ing + předmět + zbývající část (otázková věta)
Struktura věty nebo vzor „hmoty“ v přítomném čase

Příklady a vysvětlení s použitím „záležitost''v přítomném čase-

Typ přítomného časuPříkladVysvětlení
1. Přítomný čas neurčitý/ Přítomný čas jednoduchýCo záleží na tom, když v soutěži neuspěji?Zde se sloveso „záleží“ ve svém základním tvaru používá k označení toho, že není příliš důležité, zda v soutěži neuspěji nebo ne.
2. Přítomný průběhový čas/ Přítomný progresivní časVýhra v soutěži o kreslení je pro mě velká.Sloveso „záleží“ nám pomáhá poznat probíhající akci, ve které zjišťujeme, že výhra v soutěži o kreslení je pro mě velmi důležitá.
3. Předpřítomný časSlabým lidem hodně záleželo na nákladu.Sloveso „záleželo“ se používá k označení akce, která se stala problematickou skutečností příliš slabé osoby.
4. Přítomný dokonalý průběhový čas/ Přítomný dokonalý postupový časNa krmení pouličních psů mi už několik let nesmírně záleží.Zde sloveso „záleželo na tom“ ukazuje, že dávat jídlo toulavým psům se již několik let stalo předmětem velkého zájmu.
Příklady a vysvětlení s použitím „hmoty“ v přítomném čase

"Záleží" v minulý čas.

A minulý čas nese děje sloves v minulosti. Nyní dostaneme podrobné vysvětlení funkce „hmoty“ v minulém čase.

Sloveso „záležet“ v jeho 2nd forma “záleželo'' se používá v minulém čase, aby ukázal akci připisování nějaké hodnoty jakékoli osobě nebo věci předtím.

Kdy používáme"záležitost''v minulém čase?

Sloveso „záleželo“ lze použít k zobrazení předchozích akcí, kdy hodnota něčeho byla lepší než dříve. Musíme použít formuláře "záležitost'' a „záleželo“ na výkladní skříni obecného významu.

Struktura věty nebo vzor s „záležitost''v minulém čase-

Typ minulého časuPravidla, která je třeba dodržovat při vytváření věty s „záležitost''v minulém čase
1. Minulý neurčitý čas/ Jednoduchý minulý časA. Předmět + minulý tvar slovesa (hmota) + předmět + zůstává
b. Bylo + předmět + látka + předmět + zbývající část +? (otázka)
2. Minulý průběhový čas/ Minulý progresivní časA. Předmět + byl/byli + sloveso + ing + předmět + zbývající část (věta oznamovací)
b. Bylo/bylo + předmět + sloveso + ing + předmět + zbývající část věty (otázková věta)
3. Minulý dokonalý časA. Předmět + měl + záleželo + předmět + zbývající část (asertivní věta)
b. Měl + předmět + věc + předmět + zbývající část (kladení otázek)
4. Minulý čas průběhový/ minulý progresivní časA. Předmět nesoucí všechny osoby a čísla + se + zlepšoval + předmět + zbytek věty (deklarativní věta)
Struktura věty nebo vzor s výrazem „hmota“ v minulém čase

Příklady a vysvětlení „záležitost''v minulém čase-

Typ minulého časuPříkladVysvětlení
1. Minulý neurčitý čas/ Jednoduchý minulý časBez ohledu na to, jak moc jste se snažili, nemohli jste to udělat lépe než váš přítel.Sloveso „záleželo“ se používá k orámování věty, která ukazuje důležitost vašeho úsilí. Vidíme, že bez ohledu na to, jak moc jste se snažili, nemohli jste to udělat lépe než váš přítel.
2. Minulý průběhový čas/ Minulý progresivní časBylo mi jedno, jestli jsi to udělal špatně.Zde se výraz „záleželo“ používá k vytvoření trvalé akce, která má hodnotu vtlačování. Zjistili jsme, že mi na tom nezáleželo, jestli jsi to udělal špatně.
3. Minulý dokonalý časNež jsem dorazil na místo, mému příteli hodně záleželo na pomoci žebrákům.Zde se sloveso „měl záleželo“ používá k vytvoření toho, že pomáhat žebrákům bylo pro mého přítele hodně důležité, než jsem dorazil na místo.
4. Předminulý průběhový čas/ Minulý progresivní časNa tom, že jsi při mně stál v nesnázích, záleželo už několik let.Tady máme představu, že na tom, že jsi při mně stál v nesnázích, nám už několik let nesmírně záleželo.
Příklady a vysvětlení „hmoty“ v minulém čase

"záležitost''v budoucím čase.

Budoucí čas je diskuse o budoucích akcích. Podívejme se na použití toho, jak „hmota“ hraje svou roli v budoucí čas.

Sloveso "záležitost'' se používá v budoucím čase k označení aktivity růstu týkající se nějaké osoby nebo předmětu.

Kdy používáme"záležitost''v budoucím čase?

Určitě můžeme použít sloveso „záležitost'' k zobrazení aktivity, když potřebujeme zmínit jakoukoli příležitost k prosperitě nějaké osoby v budoucnu.

Struktura vět "záležitost''v budoucím čase-

Typ budoucího časuJak vytvořit větu s „záležitost''v budoucím čase
1. Budoucí čas neurčitý/ Jednoduchý budoucí časA. Subject + Shall/will (pomocné sloveso) + předmět + věc + předmět + další část věty (věta oznamovací)
b. Shall/will (pomocné sloveso) + předmět + věc + předmět + další část věty (tázací věta)
2. Budoucí průběhový čas/ Budoucí progresivní časb. Shall/will be (pomocné sloveso) + předmět + záležitost + objekt + další část věty (otázka)
3. Budoucí dokonalý časA. Předmět + bude/bude(modální pomocné sloveso) + mít + hmota + předmět + další část věty (věta popisná)
b. Shall/will(pomocné sloveso) + předmět + mít + záleželo + předmět +? (otázka)
4. Budoucí dokonalý průběhový čas/ Budoucí dokonalý progresivní časA. Předmět + bude/bude(modální sloveso) + have + been + sloveso + ing+ předmět +zbytek věty (popisná věta)
b. Shall/will + předmět + have + been + sloveso + ing + objekt + další část věty (při vytváření tázací věty)
Větná struktura „hmoty“ v budoucím čase

Příklady a vysvětlení „záležitost''v budoucím čase-

Typ budoucího časuPříkladVysvětlení
1. Budoucí čas neurčitý/ Jednoduchý budoucí časPro chodce bude velmi záležet na bezpečné chůzi.Sloveso „bude záležet“ se používá k zobrazení důležité skutečnosti chodcům, kteří používají cestu při chůzi. Bude se konat v budoucnu.
2. Budoucí průběhový čas/ Budoucí progresivní časNa zradě bude velmi záležet prostým lidem.Zde vidíme, že přetrvávající důležitý problém se objeví později. Vidíme, že na zradě bude velmi záležet jednoduchým lidem.
3. Budoucí dokonalý časNa zelenině bude pro lidské bytosti hodně záležet.Zde bylo použito sloveso „bude záležet“, aby se ukázalo, že na zelenině bude pro lidské bytosti v budoucnu hodně záležet. Můžeme se dozvědět, že zelenina bude hrát důležitou roli u lidí.
4. Budoucí dokonalý průběhový čas/ Budoucí dokonalý progresivní časVoda bude pro obyvatele opuštěné země ve velkém měřítku záležet.Sloveso „bude záležet“ tvoří souvislý děj, ve kterém je vidět, že na obyvatelích opuštěné země bude voda ve velkém měřítku záležet.
Příklady a vysvětlení „hmoty“ v budoucím čase

Proč investovat do čističky vzduchu?

Slovo „záležitost“ lze ve větě použít jako podstatné jméno. S tímto termínem můžeme vytvořit frázi „na tom záleží“. Tuto frázi můžeme použít při vytváření vět pro lepší vysvětlení.

Zanechat komentář