5 použití jodidu hořečnatého: Fakta, která byste měli vědět!

Jodid hořečnatý je iontový halogenid tvořený mezi hořčíkem a jódem. Pojďme diskutovat o použití MgI2 v tomto článku.

Jodid hořečnatý je bílá krystalická pevná látka, která má monoklinickou krystalickou strukturu.

Různá použití MgI2 je následující,

  • Organická syntéza
  • Produkce jódu
  • Výroba oxidu hořečnatého

Organická syntéza

  • Jodid hořečnatý se používá pro přípravu určitých organických sloučenin.
  • V Baylis Hillmanově reakci je výchozím materiálem jodid hořečnatý.

Produkce jódu

Jodid hořečnatý při zahřátí na vzduchu prochází rozklad za vzniku hnědě zbarveného elementárního jódu.

Výroba MgO

Jodid hořečnatý zahřátý v přítomnosti vzduchu prochází oxidace za vzniku oxidu hořečnatého, MgO.

použití jodidu hořečnatého
Charakteristika MgI2

závěr

Jodid hořečnatý je látka bez zápachu, ve které je hořčík vázán na dva atomy jódu. Je to iontová sloučenina s hořčíkem a jódem s nábojem +2 a -1.

Přejděte na začátek