Je vápník tvárný? Potřebujete znát fakta!

Vápník je chemický prvek patřící mezi kovy alkalických zemin s atomovým číslem 20. V tomto článku podrobně probereme fakta o vápníku.

Vápník je tvárný, protože je to kov vykazující extrémní měkkost a na vzduchu vytváří tmavou oxidonitridovou vrstvu a je vysoce reaktivní s kyselinami. Pevnost v tahu vápníku je 110MPa a tvrdost je 17 Lze jej na rozdíl od jiných vytlouct do tenkých plátů alkalické kovy protože nezpůsobuje popáleniny kůže.

Vápník je trimorfní kov, je měkčí než hliník. Vápník se obvykle vyskytuje jako chemikálie, které se používají k deoxidaci vysokoteplotních slitin. Plášte ve sloupcích a mřížkách bateriových zásobníků jsou vyrobeny z kombinace vápníku a olova. Pojďme se nyní dozvědět nějaké informace o tažnosti a křehkosti vápníku.

Je vápník křehký?

Podle mechaniků se říká, že kov je křehký, když se rozpadne, aniž by zažil vysoké úrovně napětí nebo deformace. Pojďme zkontrolovat, zda je vápník křehký.

Vápník je křehký díky své velké měkkosti a lesku ve srovnání s jinými kovy. Vápník ztrácí svůj lesk, když je vystaven vzduchu a vodě, proto se používá jako a redukční činidlo k vytvoření dalších radioaktivních kovů, jako je uran a thorium.

Vzhledem k tomu, že voda má významný obsah minerálních látek, množství vápenatých iontů přítomných ve vodě se používá k určení tvrdosti vápníku. Vzhledem k tomu, že kov vápníku lze snadno řezat, je snadné jej tvarovat do libovolných tvarů.

Kredit: Krystaly vápníku by Jurii (CC BY 3.0)

Je vápník tažný?

Tažnost se týká schopnosti kovu odolávat plastické deformaci bez ztráty tvrdosti. Podívejme se, zda je vápník v současnosti tažný nebo ne.

Vápník je a duktilní kov, protože někdy je popsán ve světle žluté formě. Vápník ve své nejčistší formě je extra jasný a tvárný. Když je čistý vápník vystaven vzduchu, vytvoří tmavé oxidové vrstvy. Vlastnosti vápníku jsou velmi podobné těžším kovům v jeho skupině.

Alkalické kovy jsou podle periodické tabulky extrémně tažné a kujné je i malý počet prvků radioaktivní kovy. Vápník se díky své povaze používá jako legovací činidlo při přípravě jiných kovů včetně berylia, hliníku, mědi a tak dále.

závěr

Atmosféra planety obsahuje velké množství vápníku, reaktivního kovu. Nejtěžší kovy ve skupině, jako je baryum a stroncium, jsou zastoupeny vápníkem, který má podobné fyzikální a chemické vlastnosti. Vápník se nejčastěji používá v ocelářském průmyslu.

Přečtěte si více o Je zlato tvárné?

Přejděte na začátek