Je kotel topným systémem: 7 faktů, které by začátečník měl vědět

V tomto článku se pokusíme odpovědět na otázku „Je kotel topným systémem?“. Na začátku bychom měli vědět o topném systému.

Mechanismus, který se používá k udržování příjemné teploty pomocí tepelné energie v budově nebo doma nebo uvnitř kanceláře, se nazývá topný systém.

V současné době jsou na trhu k dispozici různé typy systémů ústředního vytápění. Ve většině případů je hlavním prvkem centrální kotel, kde se voda ohřívá, nevaří, pak se pomocí trubek rozvádí teplá voda a výměníkem nebo radiátory se teplo rozvádí do všech částí budovy.

Je kotel ústředním topením?

Systém ústředního vytápění se týká systému, který zajišťuje teplo uvnitř celé budovy z jediného zdroje vytápění nebo centrálního bodu.

V dnešní době je nejúčinnějším a nejlevnějším typem centrálního vytápění plynový kotel, napojený na plynovou síť a udržuje teplo v kancelářských budovách, nákupních centrech, obytných budovách, hotelech atd. Systém ústředního vytápění se skládá z kotle, radiátoru a propojovacích trubek, které vedou po celém objektu, aby udržovaly teplo.

Systém ústředního vytápění volitelně dodává teplou užitkovou vodu také z jednoho hlavního zdroje tepla. Pece a kotle jsou považovány za systémy ústředního vytápění, protože v obou případech je teplo generováno v nejvnitřnější nebo centrální části domu a poté distribuováno do každého rohu.

je kotel a topný systém
Teplovodní ústřední topení, palivo jako palivo; Kredit obrázku: Wikipedia

Co je považováno za topný systém?

Mechanismus, který reguluje teplotu v obytné budově, kanceláři, obchodním centru atd. na adekvátní úrovni, je známý jako topný systém. Obecně lze topné systémy považovat za odvětví HVAC a jsou k dispozici ve dvou formách centrální nebo distribuované.

Jaké jsou nejběžnější typy topných systémů?

Často vídané topné systémy jsou pece, kotle, tepelná čerpadla, plynová topidla, elektrická topidla, krby atd.

Pece

Centrální topeniště je umístěno, aby poskytovalo teplo v domě, ohřátý vzduch z pece je vháněn potrubím a teplo je dodáváno do celého domu prostřednictvím vzduchových registrů nebo grilů. Za pece lze považovat potrubní rozvody horkého vzduchu, topný olej, zemní plyn a elektřina jsou zdrojem energie pro pece.

V případě topeniště na fosilní paliva závisí účinnost přímo na účinnosti spalování paliva.

bojlery

Bojler nebo ohřívače vody přenášejí teplo v horké vodě a rozvádějí teplo prostřednictvím radiátorů nebo jiných zařízení po celém domě. Chladnější voda pravidelně cirkuluje do kotle pro dohřev. Zemní plyn a topný olej jsou běžné druhy paliv používaných v kotlích.

V případě parního kotle se voda vaří a vyrobená pára je nositelem tepla domem. Pára při ochlazování kondenzuje na vodu v chladiči.

Teplá voda je cirkulována do radiátorů pomocí čerpadla místo jakéhokoli potrubí nebo ventilátoru, plastové potrubí na podlaze se také používá k cirkulaci teplé vody v některých teplovodních systémech.

Tepelné čerpadla

Tepelná čerpadla lze využít k chlazení domu v létě a v zimě je lze využít jako zdroj tepla. Jako teplonosné médium se používá chladivo a elektřina, které jsou mnohem účinnější než jiné topné systémy, ale jsou vhodné pouze pro mírné klima.

Co je systém vytápění plynovým kotlem?

Plynový kotel udržuje náš domov v zimě v teple a pohodlí a také zajišťuje stálou dodávku teplé vody podle potřeby.

Teplá voda vyrobená plynovým kotlem je čerpána přes systém ústředního vytápění, který funguje jako okruh. Horká voda prochází potrubím a dostává se do radiátoru, aby vytápěla dům, když je topení zapnuté. Stále se používá stejná voda.

Dalším úkolem plynového kotle je ohřívat vodu, stejně jako ústřední topení pro vytápění domu, voda je čerpána tak, aby cirkulovala nad plamenem a tak se ohřívala.

Je kombinovaný kotel přímotopný systém?

Přímotopné systémy jsou průtokové ohřívače vody i přímotopné ohřívače.

Kombinovaný kotel má dva výměníky tepla, primární výměníky tepla používané pro vytápění prostor a sekundární deskový výměník tepla pro zásobování teplou vodou kohoutky. Primární výměník ohřívá přiváděnou vodu až na 60 stupňů a posílá ji potrubím do radiátoru, probíhá také recyklace vody.

Pro získání teplé pitné vody je otevřen přepínací ventil, kterým recyklovaná topná voda vstupuje do deskového výměníku tepla, ohřívají se utěsněné vodovodní potrubí a kohoutky se přivádí čistá teplá voda.

Kombinovaný kotel je okamžitým zdrojem teplé vody a může zajistit i ústřední vytápění domu. Omezení kombinovaného kotle spočívá v tom, že zajišťuje dodávku teplé vody nebo ústředního vytápění v určitou dobu, nemůže poskytovat obě služby současně. Obecně platí, že kombinovaný kotel dává přednost teplé vodě.

Kvůli chybějící akumulační nádrži zabírá kombinovaný kotel méně místa a hodí se tak do malých domů. Pro správnou funkci je nezbytný nepřerušovaný proud vody.

Je kombinovaný kotel nepřímým topným systémem?

Přestože kombinovaný kotel poskytuje jak služby dodávky teplé vody, tak vytápění, hlavní prioritou je dodávka teplé vody.

Nepřímý topných systémů jsou stanice sladké vody a teplo výměníkové systémy. V případě kombinovaného kotle není směšování vody používané pro vytápění a teplé vody pro běžné použití problém.

Závěr:

V tomto článku jsme se pokusili odpovědět na otázku „je kotel topným systémem? Před uzavřením článku můžeme dojít k závěru, že ačkoli je kotel zařízení na výrobu páry a/nebo horké vody, které může mít různé konečné využití; Primární využití horké vody/páry vyrobené v kotli je při vytápění prostor, které zahrnuje vytápění obytných domů, obchodních center a také jiných průmyslových prostor.

Přejděte na začátek