17 využití jódu v různých odvětvích (potřeba znát fakta)

Jód je stabilní halogen který má pololesklý vzhled s atomovým číslem 53. V tomto článku si přečteme některá průmyslová použití jódu.

Průmyslová odvětví, která používají jód, jsou popsána níže:

 • Chemický rozbor
 • Molekulární spektroskopie
 • Propelent
 • Organická chemie
 • Fotografování
 • Jídlo a sklizeň

Prostřednictvím článku níže budeme diskutovat o klíčových použitích jódu v pohonných hmotách, chemii, fotografii a potravinářském průmyslu.

Chemický rozbor

 • Jód slouží jako indikátor pro kontrolu přítomnosti škrobu během jodometrie.
 • Detekce padělaných bankovek se provádí pomocí jódu.
 • Počet nenasycených vazeb ve sloučenině lze spočítat pomocí jódu.
 • Jód činidla testuje přítomnost amoniaku, methylketonů a alkaloidů.

Molekulární spektroskopie

 • Jako referenční látka pro vlnovou délku jako jód je ostrý a jasný spektrální čáry v širokém rozsahu vlnových délek.
 • Krystal scintilátory pro detekci gama záření jsou vyrobeny z jodidu vápenatého a jodidu sodného. Spektroskopie je vysoce účinná a energeticky disperzní, ale kvalita je spíše špatná než jiné dostupné metody.

Propelent

 • Mřížkové iontové trysky jsou nyní nahrazovány pohonnými systémy obsahujícími jód.
 • Mise DART NASA používala jód jako pohonnou hmotu, protože je levnější a má vyšší účinnost.
 • Ionizační energie a atomová hmotnost jódu je mnohem menší než xenon, což z něj činí slibnou náhradu.
 • Jód v technologii iontového tahu pomáhá stavět mechanické části kosmických lodí, které se samy zničí, když nejsou k ničemu.

Organická chemie

 • Jód jako katalyzátor produkce kyseliny octové během Cativa a Proces Monsanto.
 • Výsev mraků využívá tisíce kilogramů jódu k vyvolání deště.
 • Jód se spotřebovává ve velkých porcích, přičemž vzniká ethylendiamindihydrojodid.
 • Oscilační reakce jsou demonstrovány pomocí reakcí jodových hodin.
 • Jód se používá v radioaktivních značkách pro zkoumání ligandů přítomných v PRR (receptory pro rozpoznávání rostlinných vzorů).

Fotografování

Fotografické filmy se tradičně skládají z jódu stříbrného.

Jídlo a sklizeň

Jód se mísí s fungicidy, aby byla plodina chráněna před hmyzem, aniž by došlo ke kontaminaci plodin.

Průmyslové využití jódu

závěr

Nakonec můžeme konstatovat, že jód má široké uplatnění v organické syntéze a reakcích. Paliva moderních kosmických lodí se skládají z jódu kvůli jeho chemickým vlastnostem, které poskytují výhody, jako je účinnost a menší objem. Zemědělský průmysl začal používat jód častěji v kontrolovaném prostředí a omezoval zbytečné účinky.

Přejděte na začátek