15 Využití hydroxylaminu: Fakta, která byste měli vědět!

Hydroxylamin má vzorec NH2OH a je to anorganická sloučenina. Hydroxylamin je bílá krystalická hygroskopická sloučenina. 

Denní použití hydroxylaminu je uvedeno níže:

 • Chemický průmysl
 • Textilní a kožedělný průmysl
 • Průmysl mýdel a barev
 • Gumárenský a plastikářský průmysl

Podívejme se na širokou škálu použití NH2OH v různých odvětvích.

Chemický průmysl

 • Hydroxylamin se používá jako redukční činidlo.
 •  NH2OH se používá jako an antioxidant.
 • K zavedení nukleobáze DNA používají biologové hydroxylamin.
 • Hydroxylamin se používá v fotografování.
 • NH2OH se používá v polymer jako ukončovací agent.   
 • V chemickém meziproduktu se používá hydroxylamin. 

Textilní a kožedělný průmysl

 • Hydroxylamin se používá v textilní průmysl (jako tisk, barvení nebo konečná úprava).
 • V kožedělném průmyslu se hydroxylamin používá pro kůži opalování a zpracování.

Průmysl mýdel a barev

 • V mýdlovém průmyslu se k výrobě mýdla používá hydroxylamin.
 • Hydroxylamin (NH2OH ) se používá v malovat průmysl. 

Gumárenský a plastikářský průmysl

 • K výrobě kaučuku se používá hydroxylamin.
 • V továrnách na výrobu plastů, NH2OH se používá pro plastový kompozit výrobní.

závěr

Z tohoto článku můžeme usoudit, že hydroxylamin má mnoho využití v chemickém, textilním, gumárenském a plastikářském průmyslu.

Přejděte na začátek