21 využití chloridu vodíku: Fakta, která byste měli vědět!

Chlorovodík (HCl) je anorganická kyselina. Jeho vodný roztok je známý jako kyselina muriatová. Podívejme se na různá použití chlorovodíku (HCl).

Podívejme se na různá použití chlorovodíku (HCl).

 • Laboratorní syntéza a procesy
 • Průmyslové zpracování
 • Metalurgické procesy
 • Čištění odpadních vod
 • Zpracování potravin
 • Organická syntéza
 • Purifikační procesy

V tomto článku podrobně probereme aplikaci chloridu vodíku v celé řadě odvětví.

Laboratorní syntéza a procesy

 • Chlorovodík je důležité laboratorní činidlo, které se používá pro syntézu mnoha chemikálií. Je to důležité činidlo pro přípravu kyseliny sírové.
 • Jedním z důležitých použití chlorovodík je při přípravě chlóru, chloridů a aqua-regia Aqua regia se připravuje smícháním koncentrovaného roztoku kyseliny dusičné a koncentrované kyseliny chlorovodíkové v poměru 1:3. Lučavka královská používá se k čištění a výrobě šperků.
 • Kyselina chlorovodíková se používá při syntéze bělícího prášku, protože bělicí prášek je směsná sůl kyseliny chlorovodíkové a kyseliny chlorné.
 • HCl se používá při acidobazických titracích ke stanovení počtu zásad.
 • Při výrobě glukózy, kukuřičného cukru ze škrobu a při rafinaci cukru hraje HCl důležitou roli.

Průmyslové zpracování

 • HCl se široce používá pro výrobu hnojiv a barviv. Používá se také ve fotografii, galvanizace a v galvanické pokovování také v gumárenském a textilním průmyslu.
 • Chlorovodík se používá při pocínování pro čištění železných plechů.
 • Vzhledem k tomu, že HCl je ve své podstatě vysoce korozivní, používá se k odstranění rzi nebo skvrn z kovů, jako je železo, měď a další korozivní kovy.
 • Zředěná forma kyseliny chlorovodíkové se široce používá k čištění obkladů v kuchyních a koupelnách a používá se také jako dezinfekční prostředek.
 • Používá se jako Tuberkulocid, dezinfekční prostředek, virucid, mikrobicid a fungicid.
 • Jedním z důležitých použití kyseliny chlorovodíkové je odstraňování vodního kamene z kotlíků a čištění malty ze zdiva
 • V bateriích: Kyselina chlorovodíková je silná kyselina, která se disociuje na ionty za vzniku vodíkových iontů, které v baterii působí jako nosiče náboje.
 • Pro výrobu fotobleskových žárovek a ohňostrojů, Používá se HCl.

Metalurgické procesy

 • Chlorovodík nachází uplatnění při extrakci lepidla ze zvířecích tkání a kostí.
 • Používá se při těžbě ropy k odstranění matice a okyselit studnu k odstranění uhličitanu nebo vápence z hornin. Když se kombinuje s jinými chemikáliemi, pak se používá k rozpouštění písku, křemen a hlína ze skal.

Čištění odpadních vod

 • Při regeneraci se používá vysoce kvalitní kyselina chlorovodíková (HCl). iontoměničové pryskyřice tj. k odstranění trvalé tvrdosti vody a také ke kontrole pH zpracovávaných vodních toků.
 • Chemikálie jako chlorid železitý, polyaluminiumchlorid (PAC) a uhlohydrát hliníku se používají jako chemikálie pro úpravu vody, které se připravují pomocí HCl. 

Zpracování potravin

Při výrobě se používají některé chemické produkty kyseliny chlorovodíkové přísady do jídlav potravinových složkách a v potravinách.

Organická syntéza

 • Zředěná HCl se používá jako katalyzátor v organické syntéze a při výrobě skel.
 • Důležitá aplikace HCl je při výrobě vinylchloridu, PVC a dichlormethan pro plasty nebo bisfenol A.

Purifikační procesy

Kyselina chlorovodíková se používá při čištění stolních solí. HCl se přidává do chloridu sodného, ​​spouští proces čištění, jehož výsledkem je bezpečná, použitelná kuchyňská sůl.

závěr

Kyselina chlorovodíková ve zředěné a koncentrované formě se široce používá k mnoha účelům. Nejčastější použití koncentrované HCl při rozpouštění geologických vzorků. Zředěná HCl působí jako slabé redukční činidlo. Používá se při konzervaci ryb, tj. k zabránění procesu hniloby.

Přejděte na začátek