Jak resetovat snímač polohy vačkového hřídele: 7 důležitých faktů

Snímač polohy vačkového hřídele lze resetovat pomocí opatření jiného vybavení vozu.

Výkon indukčního snímače lze zkontrolovat voltmetrem a ohmmetrem. Odpor detektoru indukční fáze mezi 200 až 900 Ω

Naměřený odpor bude ověřen porovnáním se standardními údaji vozu.

Před měřením vypněte zapalování.

Vyjměte snímač indukční fáze (snímač polohy vačkového hřídele)

Propojte dvě svorky voltmetru se snímačem.

Nastartujte motor a nechte jej běžet na volnoběh

Vaše RMS hodnota by měla být vyšší než 0.75 V

Co je snímač polohy vačkového hřídele?

Snímač polohy vačkového hřídele poskytuje cenné údaje řídicímu systému motoru.

Odesílá údaje o poloze vačkového a klikového hřídele do ECU. Tyto údaje o poloze pomáhají odhadnout body zážehu a vstřikovací body.

Snímač polohy vačkového hřídele
Klikový hřídel / snímač polohy vačkového hřídele Kredit Wikipedia

Projekt Snímač polohy vačkového hřídele data se používají v řídicím systému motoru k provádění dalších kroků spalování. U každého motoru je bod zážehu nezbytný pro lepší výkon. Tyto údaje lze vypočítat polohou vačkového hřídele.

Princip snímače vačkového hřídele: Funkční princip

K definování polohy se používají dva senzory pohon klikového hřídele v motoru.

Tento senzor pracuje na hallovském principu. The senzor zaznamená věnec a podle toho změní hodnotu napětí.

Změna napětí je zaznamenána a odeslána do vysílacího zařízení. Napěťový signál je studován ve vysílacím zařízení az něj jsou vytvářena požadovaná data. Kombinace signálu z snímač vačkového hřídele a klikového hřídele signál je užitečný pro zjištění polohy prvního válce v horní úvrati.

Kde je umístěn snímač polohy vačkového hřídele?

Tento snímač je užitečný pro řídicí systém motoru pro generování požadovaných dat.

Používá se pro zjištění polohy a sledování otáčení vačkového hřídele. Umístění snímače je blízko hlavy válců. Toto místo je vhodné pro čtení rozvodového rotoru spojeného s vačkovým hřídelem.

Elektronická řídicí jednotka (ECU) dekóduje signál jako úhel vačkového hřídele. Vypočítá rozpoznání válce na základě signálu vydávaného tímto senzorem.

V moderní technologii motoru s automatickým startem a zastavením tento snímač snímá válec při expanzním zdvihu. Při akceleraci je užitečné dodávat palivo a předstihovat jiskru. Vadný snímač vačkového hřídele vás upozorní na jeho stav dříve, než bude k ničemu.

Je bezpečné řídit se špatným snímačem vačkového hřídele?

Tento snímač je užitečný pro zlepšení výkonu motoru pomocí signálů.

Nebudete čelit žádným problémům s řízením. Výkon motoru a spotřebu paliva mohou ovlivnit mizerné snímače vačkových hřídelů.

Tento snímač je nezbytný pro zlepšení výkonu a spotřeby paliva jakéhokoli motoru. Elektronická řídicí jednotka motoru řídí přívod paliva a další systémy. Tato ECU sbírá signály z různých senzorů, které se nakonec použijí pro další výpočet jiného systému.

Mizerný snímač vačkového hřídele ovlivňuje systém zapalování motoru. Nebude užitečné vypočítat informace pro předstih zážehu a dodávku paliva ve správný čas. Vždy bude doporučeno udržovat snímač vačkového hřídele v aktuálním stavu pro správné fungování vašeho vozidla.

Mohu vyměnit svůj vlastní snímač polohy vačkového hřídele?

Snímač polohy vačkového hřídele je zřídka shledán vadným, s výjimkou některých fyzických poškození.

Ano, snímač polohy vačkového hřídele můžete nahradit návodem k základní opravě (DIY) pro vaše vozidlo. Měli byste znát jeho vzhled a umístění v autě.

Snímač vačkového hřídele pracuje delší dobu, aniž by ztratil svůj výkon. Pokud jej chcete vyměnit, měli byste vědět, jak vypadá a kde je jeho umístění. I když chybná výměna snímače polohy vačkového hřídele nevede k zastavení provozu vašeho vozidla. Pokud jste při výměně udělali nějakou chybu, musíte navštívit mechanika, který vám poradí.

Co způsobuje ccamvadný snímač hřídele?

Výkon snímače polohy vačkového hřídele může ovlivnit několik aspektů

  • Škody způsobené vodou
  • Opotřebení nebo roztržení
  • Poškození v důsledku koroze kovových částí
  • Poškození v důsledku úniku motorového oleje
  • Přehřátí nebo tání
  • Poškození v důsledku zkratu
  • Poškození v důsledku požáru nebo jiskry
  • Jiná fyzická poškození

Existuje mnoho různých možných důvodů, které ovlivňují výkon snímače polohy vačkového hřídele. Snímač polohy vačkového hřídele může správně fungovat, pokud své auto pravidelně udržujete.

Což je běžný problém snímače polohy vačkového hřídele obvody?

Snímač polohy vačkového hřídele dodává signál o poloze do obvodu elektronické řídicí jednotky.

Obvody snímačů mohou selhat většinou při nehodách nebo úniku oleje z motoru. Zastaví nebo sníží kapacitu vysílání signálu senzoru.

Při nesprávném utažení nebo ztrátě součástí motoru může motorový olej způsobit únik a ovlivnit snímač. Unikající olej zastavuje přenosovou kapacitu vedení a obvodů.

Můžete vyčistit snímač polohy vačkového hřídele?

Pravidelná údržba je vyžadována pro všechna zařízení spojená s vozem.

Snímač polohy vačkového hřídele se s trochou opatrnosti snadno čistí. Přečtěte si další informace níže pro správné kroky pro čištění.

Prvním krokem je odpojení baterie s motorem tak, aby všechny elektrické a elektronické obvody zůstaly vypnuté. Najděte místo snímače polohy vačkového hřídele ve vašem vozidle.  

Odpojte tři kabely snímače a zapamatujte si to v době připojení. Nyní očistěte snímač čisticím roztokem a před připojením jej osušte.

Připojte senzor k jeho původnímu umístění tří vodičů. Znovu připojte baterii a nechte systém běžet. Vyčistili jste snímač polohy vačkového hřídele. Po určité době tento postup opakujte.

Přejděte na začátek