Jak zjistit hmotnost z krtků a molární hmotnosti: podrobné vysvětlení

V tomto článku budeme analyzovat, jak zjistit hmotnost z molů a molární hmotnosti.

Zjištění hmotnosti z molů a molární hmotnosti je velmi jednoduché. To lze provést pomocí vztahu uvedeného níže:

Kde,

jak zjistit hmotnost z molů a molární hmotnosti
jak zjistit hmotnost z molů a molární hmotnosti

n = je počet molů (mol)

m = je hmotnost v gramech (g)

M = je molární hmotnost (g/mol)

Můžeme to lépe pochopit, když vyřešíme několik příkladů:

Jak zjistit hmotnost z molů a molární hmotnosti příklady:

1.Vypočítejte hmotnost O2, který má moly rovné 10.2 mol.

Řešení:

Molární hmotnost = O2 = 16×2 = 32 g/mol

n = 10.2 mol

m = n × M = 10.2 mol × 32 g/mol = 326.4 g

Pláž 2.XYZ má ve svém písku mnoho minerálů. SiO2 byl jeden z nich, který byl odhadnut a měl 12.5 molů, takže jaká je hmotnost SiO2 ?

Řešení:

Molární hmotnost = Si2 = 28 + 16 x 2 = 60 g

n = 12.5 mol

m = n × M = 12.5 mol × 60 g/mol = 750 g

3.Vypočítejte hmotnost 7.86 molů Chlorid vápenatý?

Řešení:

Víme, že vzorec chloridu vápenatého je CaCl2.

Molární hmotnost = CaCl2 = 40 + 35.45 × 2 = 110.90 g/mol

n = 7.86 mol

m = n × M = 7.86 mol × 110.90 g/mol = 871.674 g

4.Student v laboratoři připravil 6.8 molu KNO3 a použil jej k titraci, aby bylo možné pokračovat ve výpočtech, jaká bude jeho hmotnost?

Řešení:

Molární hmotnost = KNO3 = 39 + 14 + 3×16 = 110 g/mol

n = 6.8 mol

m = n x M = 6.8 mol x 110 g/mol = 748 g

5.Vypočítejte hmotnost FeCl3, který má moly rovné 5.7 molům.

Řešení:

Molární hmotnost = FeCl3 = 55.845 + 35.453 × 3 = 162.204 g/mol

n = 5.7 mol

m = n × M = 5.7 × 162.204 = 924.562 g

6.Vypočítejte hmotnost 2.7 molu síranu barnatého.

Řešení:

Molární hmotnost = BaSO4 = 137.33 + 32.06 + 64 = 233.39 g/mol

n = 2.7 mol

m = n × M = 2.7 × 233.39 = 630.153 g

7.Vypočítejte hmotnost 3.98 molu chloridu strontnatého.

Řešení:

Molární hmotnost = SrCl2 = 87.62 + 35.453 + 35.453 = 158.52 g/mol.

n = 3.98 mol

m = n × M = 3.98 × 158.52 = 630.90 g

8.Vypočítejte hmotnost 4.32 molu fosforečnanu amonného.

Řešení:

Molární hmotnost = (NH4)3P4 = 14.01 x 3 + 12 + 30.97 + 16 = 149.12 g/mol.

n = 4.32 mol

m = n × M = 4.32 × 149.12 = 644.198 g

9.Vypočítejte hmotnost 3.7 molu dusičnanu hořečnatého.

Řešení:

Molární hmotnost = Mg(NO3)2 = 24 + 2×14 + 6×16 = 148 g/mol

n = 3.7 mol

m = n x M = 3.7 x 148 = 547.6 g

10.Vypočítejte hmotnost 4.24 molu hydroxidu hlinitého.

Řešení:

Molární hmotnost = Al(OH)3 = 27 + 16×3 + 3 = 78 g/mol

n = 4.24 mol

m = n x M = 4.24 x 78 = 330.72 g

11.Vypočítejte hmotnost 1.49 molu jodidu olovnatého

Řešení:

Molární hmotnost = PbI2 = 207.2 + 253.80 = 461 g/mol

n = 1.49 mol

m = n x M = 1.49 x 461 = 686.89 g

12.Vypočítejte hmotnost 5.34 molu uhličitanu hořečnatého.

Řešení:

Molární hmotnost = MgC3 = 24 + 12 + 16 x 3 = 84 g/mol

n = 5.34 mol

m = n x M = 5.34 + 84 = 448.56 g

13.Vypočítejte hmotnost 6.136 mol kyseliny arsenové.

Řešení:

Molární hmotnost = H3AsO4 = 3 + 74.9 + 3×16 =141.9 g/mol

n = 6.136 mol

m = n x M = 6.136 x 141.9 = 870.69 g

14.Vypočítejte hmotnost 4.59 molu uhličitanu lithného.

Molární hmotnost = Li2CO3 = 13.88 + 12 + 3×16 = 73.89 g/mol

n = 4.59 mol

m = n x M = 4.59 x 73.89 = 339.15 g

15.Vypočítejte hmotnost 4.999 molu domácího bělidla.

Řešení:

Molární hmotnost = NaOCl = 23 + 16 + 35.4 = 74.4 g/mol

n = 4.999 mol

m = n x M = 4.99 x 74.4 = 371.92 g

16.Vypočítejte hmotnost 2.156 molu dichromanu draselného.

Řešení:

Molární hmotnost = K2Cr2O7 = 78 + 104 + 112 = 294 g/mol

n = 2.156 mol

m = n x M = 2.156 x 294 = 633.96 g

Kredit: Wikipedia

Přečtěte si více o: Jak Najít molární hmotnost z molarity: podrobné vysvětlení

Jak vypočítat molární hmotnost bez hmotnosti ?

Obvykle nejběžnějším způsobem zjištění molární hmotnosti je použití vzorce M = m/n, který byl podrobně popsán v předchozí části.

Pomocí metody koligativních vlastností můžeme vypočítat molární hmotnost, aniž bychom dostali hmotnost do obrázku. Pojďme analyzovat, jak v následující části:

K rozpuštění látky (neznámé, jejíž molární hmotnost je třeba odhadnout) se použije benzen a doplní se na 1.55 % (hmot. % neznámé směsi k benzenu). Bod varu benzenu se zvýší asi o 2.3 %.

S ohledem na koligativní vlastnosti:

Skutečný bod varu benzenu = 80 stupňů Celsia.

ΔT = je změna v bod varu (1.84 stupně) 80 × 0.023

I = je van't Hoff (faktor), pro benzen je uvažován být jedním, protože to není elektrolyt.

m = je molalita

K = konstanta pro benzen (bod varu) je kolem 2.53.

Teď,

   = 1.84/ 1× 2.53

m = 0.728 molu (neznámého) / kg benzenu

Vzali jsme směs jako 1.55%

Na 1.55 g roztoku je tedy přítomno 1.55 % hmotnosti, což znamená 100 g neznámého.

Neznámá molární hmotnost tedy bude poměr:

Molární hmotnost = vypočítaná z benzenové metody/ 0.728 mol

Přejděte na začátek