15 faktů o HF + KIO3: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Chemická reakce je proces, který přeměňuje reaktanty na produkty. Pojďme se podívat, co tato reakce v tomto případě nabízí.

KIO3 (jodičnan draselný) je iontová chemická sloučenina složená z K+ ionty a IO3- ionty. To se někdy používá k jodizaci kuchyňské soli, aby se zabránilo nedostatku jódu. HF je chemická sloučenina, která obsahuje fluor. Může existovat ve formě bezbarvého plynu, dýmavé kapaliny nebo pevné látky rozpuštěné ve vodě.

Fascinující článek bude zkoumat reakci kyseliny a oxidu, stejně jako vlastnosti, jako je reakční entalpie a mezimolekulární síly.

Jaký je produkt HF a KIO3?

Reakce mezi HF a KIO3 výnosů Kyselina jodová (AHOJ3) a fluorid draselný (KF).

 • HF + KIO3 → HIO3 + KF

Jaký typ reakce je HF + KIO3?

HF + KIO3 je reakce s dvojitým vytěsněním. Tato reakce je definována obecným schématem níže:

 • AB + MD AD + BM
 • HF + KIO3 → HIO3 + KF
 • Reakční druhy (HF a HIO3) mohou tvořit iontové nebo kovalentní vazby.
 • Termín dvojitý rozklad se používá, když dochází k výměně ligandu nebo iontů v pevném stavu reaktantu (HIO3 a HF).

Jak vyvážit HF + KIO3?

Reakce HF + KIO3 je vyvážený v uvedených krocích.

 • HF + KIO3 → HIO3 + KF
 • Zvažte rovnici následující substituční reakce volných radikálů vyvážit Reakční rovnice HF + HIO3
 • Spočítejte, kolik atomů F, K, I, O a H je na každé straně chemické rovnice.
 • Pro vyvážení rovnice jednoduše změňte koeficienty nebo čísla předcházející atomům nebo sloučeninám.
 • Tato reakční rovnice má na obou stranách stejný počet atomů. Proto je tato rovnice již vyrovnaná.

HF + KIO3 síťová iontová rovnice

Žádná čistá iontová rovnice pro HF + KIO3 reakce, lze to vysvětlit těmito kroky:

 • Určete fázi každé látky (pro plyn=g, pro kapalinu=l, pro pevnou/nerozpustnou=s, pro vodnou/rozpustnou=aq).
 • HF (tady) + KIO3 (vod.)  → HIO3 (vod.)   + KF (tady)  
 • Připravte si seznam všech rozpustných iontových sloučenin a jim odpovídajících iontů.
 • H+(aq) + F-(aq) + K+(aq) + IO3-(aq) → H+(aq) + IO3-(aq) + K+(aq) + F-(aq)
 • Ionty objevující se jak na straně reaktantu, tak na straně produktu iontové rovnice musí být eliminovány.
 • Takže zde nedochází k žádné reakci, protože všechny ionty jsou ionty diváků.

HF + KIO3 párový konjugát

HF + KIO3 konjugované páry budou přidružené deprotonované a protonované formy tohoto specifického druhu v reakci, které jsou uvedeny níže -

 • F- je konjugovaná báze HF
 • KIO3 nemá konjugované páry, protože se neskládá z atomů vodíku.

HF a KIO3 mezimolekulární síly

Mezimolekulární síly v HF + KIO3 reakce jsou následující:

 • Strom mezimolekulární síly které drží molekuly HF pohromadě, jsou vodíkové vazby, interakce dipól-dipól a londýnské disperzní síly.
 • Silná elektrostatická síla, iontová interakce a coulumbická síla jsou všechny přítomny v KIO3.

Je HF + KIO3 tlumivý roztok?

HF + KIO3 neprodukuje a pufrovací roztok. Žádné dvě kombinace kyselina/báze nelze kombinovat za účelem vytvoření pufru.

Je HF + KIO3 kompletní reakce?

HF + KIO3 reakce je dokončena, protože jakmile je dosaženo rovnováhy, tvoří se všechny produkty.

Je HF + KIO3 exotermická nebo endotermická reakce?

HF + KIO3 reakce je endotermický. Když se silná kyselina kombinuje se slabou kyselinou, dochází k reakci, která má za následek tvorbu solí a neuvolňuje se žádné teplo.

logo endothermic re 1
Endotermická reakce

Je HF + KIO3 redoxní reakce?

HF + KIO3  není redoxní reakce. Protože elektrony nejsou přenášeny mezi dvěma reaktanty zapojenými do této reakce. V důsledku toho nedochází ke změně oxidačních stavů reagujících látek.

Je HF + KIO3 srážecí reakce?

HI + KIO3 není srážecí reakcí, protože se nevytváří žádná sraženina a tvoří se produkt (HIO3) je rozpustný ve vodě.

Je HF + KIO3 vratná nebo nevratná reakce?

HF + KIO3 je nevratná reakce. Protože vytvořený produkt (HIO3) je rozpustný ve vodě, nelze jej získat zpět.

Je HF + KIO3 posunová reakce?

HF + KIO3 je reakce s dvojitým vytěsněním. V těchto reakcích se radikály nebo ionty dvou reagujících sloučenin vymění za vytvoření dvou nových sloučenin.

Proč investovat do čističky vzduchu?

Výsledný HIO3 je jednou z nejstabilnějších oxokyselin a lze ji použít ke standardizaci roztoků slabých i silných zásad pomocí methylčerveně popř. methylová oranž jako indikátor.

Přejděte na začátek