15 faktů o H2SO4 + Al2O3: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Kyselina sírová (H2SO4) je králem kyselin a oxidu hlinitého (Al2O3) je amfoterní oxid. Pojďme si upřesnit reakci mezi H2SO4 a Al2O3 dále v tomto článku.

Al2O3 má různé běžné názvy, jako je oxid hlinitý a rubín. Hlavní použití Al2O3 je připravit hliníkový kov, který má velmi vysokou tepelnou vodivost. Naproti tomu H2SO4 se připravuje reakcí SO3 s vodou a je hustý a bezbarvý.

Pomocí zcela vyvážené rovnice probereme některé další vlastnosti, jako je srážecí reakce, redoxní reakce atd.

Jaký je produkt H2SO4 a Al2O3?

Když H2SO4 reaguje s Al2O3vytvořené produkty jsou Al2(TAK4)3 (síran hlinitý) a H2O (voda).

Al2O3 + H2SO4 →Al2(TAK4)3 + H2O

Jaký typ reakce je H2SO4 + Al2O3?

Reakce mezi H2SO4 a Al2O3 je dvojitý posun typ reakce, při které ionty H2SO4 a Al2O3 vzájemně si vyměňují své pozice a vytvářejí produkty.

Jak vyvážit H2SO4 + Al2O3?

 • Napište základní rovnici pro tuto reakci pomocí symbolů a vzorců.
  Al2O3 + H2SO4 → Al2(TAK4)3 + H2O
 • Napište počet atomů každého prvku na obě strany šipky do výše uvedené rovnice takto:
PrvkyPočet atomů na straně reaktantuPočet atomů na straně produktu
Al22
O713
H22
S11
Počet atomů každého prvku
 • Zjistěte počet atomů na obou stranách rovnice. 
 • Vyrovnejte počet atomů H a O
 • Úplná vyvážená rovnice je,
  Al2O3 + 3H2SO4 →Al2(TAK4)3 + 3H2O

H2SO4 + AL2O3 titraci

Projekt titraci H2SO4 + Al2O3 nedává žádné výsledky, protože H2SO4 nepůsobí jako správný roztok pro kombinaci s Al2O3.

H2SO4 + Al2O3 čistá iontová rovnice

Čistá iontová rovnice pro reakci H2SO4 s Al2O3 je,

2Al(aq)+6H+(aq) ->2Al3+ (aq) +3H2(G)

Abychom odvodili čistou iontovou rovnici,

 • Napište kompletní vyváženou rovnici.
 • Al2O3 + 3H2SO4 →Al2(TAK4)3 + 3H2O
 • Spolu s nimi přidejte fyzikální stavy sloučeniny.
 • Al2O3 (s) + 3H2SO4(aq) ->Al2(TAK4)3(aq) + 3H2O (l)
 • Rozbijte všechny sloučeniny, které jsou rozpustné ve vodě, na příslušné ionty.
 • 2 Al + 6 H+ +3SO42- → 2Al3+ + 3 SO42-
 • Vyškrtněte ionty, které jsou podobné na straně reaktantu i produktu.
 • Rovnice vlevo je čistá iontová rovnice. 

H2SO4 + Al2O3 párový konjugát

H2SO4 je velmi silná kyselina, proto má HSO4 - jako jeho pár bází, zatímco Al2O3 Má- konjugovaná báze což je [Al(OH)4]

H2SO4 a Al2O3 mezimolekulární síly

 • H2SO4 má mezi svými molekulami tři hlavní síly: londýnské disperzní síly, dipól-dipólovou interakci a vodíkové vazby.
 • Al2O3 sestává z iontové vazby mezi jeho molekulami, ve které Al je kov a O je nekov.

H2SO4 + Al2O3 reakční entalpie

Změna entalpie mezi H2SO4 a Al2O3 is,
 ΔH = -184.7kJ.

je H2SO4 + Al2O3 tlumivý roztok?

H2SO4 + Al2O3 není pufrovací roztok protože H2SO4 je velmi silná kyselina; proto se rozpadne na ionty, takže nebude schopen pufrovacího roztoku.

je H2SO4 + Al2O3 kompletní reakce?

Reakce mezi H2SO4 a Al2O3 je úplná reakce, protože tyto dva produkty se spojí a vytvoří dva další produkty.

je H2SO4 + Al2O3 exotermická nebo endotermická reakce?

Al2O3 + H2SO4 → Al2(TAK4)3 + H2O je vysoce exotermní protože se uvolňuje teplo a reakční entalpie je kladná.

je H2SO4 + Al2O3 redoxní reakce?

H2SO4 + Al2O3 není redoxní reakce protože oxidační čísla se v průběhu reakce nemění.

je H2SO4 + Al2O3 srážecí reakce?

H2SO4 + Al2O3 není precipitační reakce, protože produkt tvořený Al2(TAK4)3 je zcela rozpustný. Tato reakce tedy nezanechává žádné zbytky.

je H2SO4 + Al2O3 vratná nebo nevratná reakce?

H2SO4 + Al2O3 je nevratná, protože když dojde k reakci, dojde k vzájemné výměně iontů a my tyto ionty nemůžeme získat zpět, takže tato reakce je nevratná.

je H2SO4 + Al2O3 posunová reakce?

H2SO4+ Al2O3 je reakce s dvojitým vytěsňováním jako ionty SO4 a Al2 vzájemně si vyměňují své ionty.

závěr

Produkt tvoří Al2(TAK4)3 je rozpustná sůl ve formě bílé krystalické pevné látky a je hygroskopická. Hlavní využití má při čištění vody. Al2(TAK4)3 je také koagulační činidlo a je někdy běžně známé jako kamenec nebo papíren kamenec.

Přejděte na začátek