13 faktů o H2SO3 + CuO: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

Oxid měďnatý (CuO) je organická sloučenina běžně získávaná při těžbě mědi. Podívejme se, jak H2SO3 a CuO na sebe v tomto článku reagují.

H2SO3 a CuO reagují za vzniku soli a vody. Kyselina sírová (H2SO3) je kyselá chemická látka, která se obecně vyskytuje jako an střední při kyselých deštích. Je o něco méně kyselý než H2SO4 a ne silný elektrolyt. CuO je minerál s běžným názvem tenorit.

Probereme některá užitečná fakta o H2SO3 + CuO reakce, jako je typ reakce, vyvážená chemická rovnice a reakční entalpie prostřednictvím tohoto článku.

Co je produktem H2SO3 a CuO

Siřičitan měďnatý (II) a voda (H2O) jsou produkty H2SO3 a CuO. chemická rovnice pro tuto reakci je,

H2SO3 + CuO = CuSO3 + H2O

Jaký je typ reakce H2SO3 + CuO

H2SO3 + Reakce CuO je a neutralizace reakce. H2SO3 je slabá kyselina a CuO je slabá zásada, když se spojí, vzniká CuSO3 sůl a H2O. 

Jak vyvážit H2SO3 + CuO

Vyvážená chemická rovnice pro H2SO3 + reakce CuO je,

H2SO3 + CuO = CuSO3 + H2O

 • Nevyvážená rovnice pro H2SO3 + reakce CuO je, 
 • H2SO3 + CuO = CuSO3 + H2O
 • Chcete-li zkontrolovat, zda je počet atomů přítomných na obou stranách rovnice stejný nebo ne.
 • V našem případě jsou atomy na obou stranách stejné: reakce je tedy již vyrovnaná.
 • Vyvážená chemická rovnice je tedy
 • H2SO3 + CuO = CuSO3 + H2O

H2SO3 + CuO titrace

Projekt titraci mezi H2SO3 a CuO nelze zpracovat, protože obě sloučeniny jsou slabé elektrolyty a neionizují se úplně. Není tedy k dispozici žádný vhodný indikátor pro stanovení koncového bodu titrace.

H2SO3 + CuO net iontová rovnice

Síť iontová rovnice pro H2SO3 + reakce CuO je,

H2SO3 (aq.) + CuO (aq.) = CuSO3 (s) + H2O(l)

 • Napište obecnou vyváženou rovnici.
 • H2SO3 + CuO = CuSO3 + H2O
 • Uveďte chemické stavy sloučenin zapojených do reakce, abyste získali celkovou iontovou rovnici.
 • H2SO3 (aq.) + CuO (aq.) = CuSO3 (s) + H2O(l)
 • Rozdělte silné elektrolyty na příslušné ionty. Zde žádná molekula není silným elektrolytem; takže čistá iontová rovnice je,
 • H2SO3 (aq.) + CuO (aq.) = CuSO3 (s) + H2O(l)

H2SO3 + CuO konjugované páry

H2SO3 + CuO reakce má následující konjugované páry,

 • Konjugovaný pár H2O je jeho konjugovaná báze OH-.
 • Konjugovaný pár H2SO3 je jeho konjugovaná báze HSO3-.

H2SO3 a mezimolekulární síly CuO

H2SO3 + CuO reakce má následující mezimolekulární síly,

 • H2Molekuly O obsahují interakci dipól-dipól a vodíkové vazby.

Is H2SO3 + CuO tlumivý roztok

H2SO3 + CuO není a pufrovací roztok protože pro kyselinu sírovou neexistuje žádná konjugovaná kyselina.

Is H2SO3 + CuO úplná reakce

H2SO3 + Reakce CuO je úplná reakce a v reakci nejsou ponechány žádné další kroky.

Is H2SO3 + CuO redoxní reakce

H2SO3 + CuO reakce není a redox reakce, protože oxidační stavy atomů přítomných v chemické rovnici se nemění.

Is H2SO3 + CuO srážecí reakce

H2SO3 + Reakce CuO je a srážecí reakce a bílé sraženiny CuSO3 jsou získány.

Is H2SO3 + CuO vratná nebo nevratná reakce

H2SO3 + Reakce CuO je nevratná reakce, protože CuSO3 sraženiny se nerozpouštějí zpět, aby se získaly zpět reaktanty.

Is H2SO3 + reakce vytěsňování CuO

H2SO3 + CuO je reakce s dvojitým vytěsňováním, ve které jsou Cu a H2 vzájemně se vytěsňují ze svých příslušných molekul za vzniku nových produktů.

závěr

Tento článek uzavírá, že oxid měďnatý (CuO) reaguje s kyselinami za vzniku odpovídajících solí. Používá se také k poskytování barev v keramice. H2SO3 je pouze střední a snaží se být stabilní další reakcí.

Přejděte na začátek