15 faktů o H2SO3 + BaCO3: Co, jak vyvážit a často kladené otázky

H2SO3 a BaCO3 jsou obě anorganické sloučeniny. Jedna je slabá kyselina a druhá je zásada, když podstoupí chemickou reakci, která vede k tvorbě nových sloučenin, jak je uvedeno dále

H2SO3 se běžně nazývá kyselina siřičitá, působí jako dobrý dezinfekční prostředek. Uhličitan barnatý je široce používán v chemickém průmyslu pro výrobu oxidů, magnetických součástek a optických skel. H2SO3 reaguje s BaCO3 za vzniku anorganických solí, které jsou vysoce nerozpustné ve vodě, ale rozpustné v silných kyselinách.

Reakce probíhající mezi kyselinou a zásadou, jejich chemické vlastnosti a způsob, jakým reakce probíhá, jsou diskutovány v tomto článku.

Jaký typ produktu je H2SO3+ BaCO3

H2SO3 + BaCO3 podstoupit reakci za vzniku bílého pevného siřičitanu barnatého spolu s kyselinou uhličitou. H2CO3 dále se rozkládají na oxid uhličitý a vodu.

H2SO3 + BaCO3  → BaSO3 + CO2 + H2O

Jaký typ reakce je H2SO3 + BaCO3

H2SO3 + BaCO3 ukazuje reakce dvojitého přemístění. Výměna dluhopisů probíhá mezi H2SO3 a BaCO3 dává dva různé produkty jako BaSO3 a H2CO3.

Jak vyrovnat H2SO3 + BaCO3

Pro danou reakci:

H2SO3 + BaCO3 → BaSO3 + CO2 + H2O

 • Musíme přiřadit abecední koeficienty na obou stranách reakcí.
 • AH2SO3 + B BaCO3 → C BaSO3 + DH2O + E CO2
 • Vyjádřené koeficienty slouží k reprezentaci sloučenin v dané reakci
 • H = 2A + 2D, S = A+C, O = 3A+3B+3C+D+2E, C = B+E, Ba = B+C
 • Zadejte hodnoty koeficientů do eliminační metody pro odhad.
 • Získejte nejmenší celočíselné hodnoty z výsledku jeho zjednodušením.
 • A=l, B=l, C=l, D=l, E=l
 • V reakci je však přítomen stejný počet reaktantů i produktu, je již v rovnovážném stavu.
 • H2SO3 + BaCO3 → BaSO3 + H2O + CO2

H2SO3 + BaCO3 titraci

H2SO3 a BaCO3 neukáže acidobazickou titraci. H2SO3 je slabá kyselina, když se podrobí titraci slabou bází BaCO3 nebude dávat žádné prudké změny PH at bod ekvivalence. Neexistuje však indikátor, který by byl pro takové složení titrace vhodný.

H2SO3 + BaCO3 čistá iontová rovnice

Síťová iontová rovnice pro danou reakci H2SO3 a BaCO3 is,

H2SO3 + BaCO3 → BaSO3 + CO2 + H2O

 • Molekulární rovnice by měla být vyvážená, včetně fáze každé sloučeniny.
 • H2SO3 (Aq) + BaCO3 (S) → BaSO3 (S) + CO2 (g) + H2O(l)
 • Vodné soli nebo chemikálie v rovnici se musí přeměnit na ionty.
 • Pouze silné elektrolyty by měly být rozloženy, protože zcela disociují.
 • Zde v této reakci BaCO3 a BaSO3 jsou nerozpustné soli, které nepodléhají disociaci ve vodě.
 • H2SO3 je slabá kyselina, nedisociuje.
 • Čistá iontová rovnice proto zůstane tak, jak je.

H2SO3 + BaCO3 párový konjugát

H2SO3 + BaCO3 reakce má následující konjugované páry,

 • V H.2SO3po darování svého H iontu je výslednou sloučeninou HSO3- působí jako konjugovaná báze.
 • BaCO3 je sůl, nerozpouští se ve vodě. Neposkytne tedy konjugovanou kyselinu.

H2SO3a BaCO3 mezimolekulární síly

H2SO3 + BaCO3 reakce má následující mezimolekulární síly,

 • H2SO3 je kovalentní sloučenina a vykazuje van der Waalsovy síly kvůli slabým elektrostatickým přitažlivým silám v molekule.
 • BaCO3 je iontové povahy, takže má mezimolekulární přitažlivé síly.

H2SO3 + BaCO3 reakční entalpie

H2SO3 + BaCO3 reakční entalpie je -1362.12 KJ/mol. Entalpie každé sloučeniny, která je reaktantem nebo produktem v reakci, jsou následující.

Sériové čísloSloučeninaΔH KJ/Mol
1H2SO3-814.4 KJ/mol
2BaCO3-1214.8 KJ/mol
3BaSO37.12 KJ/mol
4H2O-280.7 KJ/mol
5CO2-393.5 KJ/mol
Formační entalpie každé sloučeniny

Změna entalpie pro reakci mezi H2SO3+ BaCO3, Vypočteno podle těchto vzorců.

Změna entalpie = sčítání entalpií tvorby produktu – sčítání entalpií tvorby reaktantu.

Změna entalpie = [(7.12) + ( -280.7) + (- 393.5)] – [( -814.4) + ( -1214.8)]

                            = -2029.2 – (-667.08)

                            = -2029.2 + 667.08

                            = -1362.12 KJ/mol

je H2SO3 + BaCO3 tlumivý roztok

H2SO3 + BaCO3 je tlumivý roztok. V důsledku reakce mezi slabou kyselinou a silnou bází vzniká siřičitan barnatý, což má za následek kyselý pufr.

je H2SO3 + BaCO3 kompletní reakce

H2SO3 + BaCO3 není úplná reakce. Tvorba soli siřičitanu barnatého činí reakci v přírodě nevratnou. Nicméně, H2SO3 jako slabá kyselina nemůže podstoupit 100% disociaci.

je H2SO3a BaCO3 exotermická nebo endotermická reakce

Reakce mezi H2SO3 a BaCO3 je exotermní povahy, protože během reakce se uvolňuje teplo. Aby reakce proběhla, musí se absorbovat více energie, než se uvolní při tvorbě soli.

                   Exotermický graf znázorňující uvolněné teplo.

je H2SO3 + BaCO3redoxní reakce

H2SO3 + BaCO3  není redoxní reakce. Nedochází ke změně oxidačního stavu žádného prvku (H, S, Ba, O a C). Oxidační stav byl udržován v průběhu reakce.

Sériové čísloPrvekOxidační stav reaktantůOxidační stav produktů
1H+1+1
2S+4+4
3Ba+2+2
4O-2-2
5C+4+4
Oxidační stav prvků na obou stranách reakce

je H2SO3+ BaCO3srážecí reakce

H2SO3 + BaCO3 je srážecí reakce, kvůli tvorbě bílé sraženiny siřičitanu barnatého, který je nerozpustný ve vodě, alkoholu ani v kyselině siřičité.

je H2SO3+ BaCO3nevratná reakce

H2SO3 + BaCO3 je nevratná reakce. Tvorba siřičitanové soli barnatého vede k bílé sraženině, takže reakci nelze vrátit zpět za vzniku reaktantu.

je H2SO3 + BaCO3vytěsňovací reakce

H2SO3 + BaCO3 je reakce dvojitého přemístění. Ionty obou reaktantů se navzájem vytěsňují za vzniku nového siřičitanu barnatého, oxidu uhličitého a vody.

závěr

Reakce mezi slabou kyselinou a zásadou vede k tvorbě soli. Je to dobrý příklad roztoku kyselého pufru. Tvorba sraženiny v průběhu reakce má různá použití, například je dobrým zdrojem činidel ACS, vojenských, potravinářských, farmaceutických a mnoha dalších. Reakce probíhá za uvolňování tepla.

Přejděte na začátek