29 použití formaldehydu: Fakta, která byste měli vědět!

Formaldehyd je prakticky jediným materiálem obsahujícím aldehyd používaný při syntéze průmyslových fenolických pryskyřic. Proberme některá použití formaldehydu.

Použití formaldehydu v různých oblastech je diskutováno níže -

 • Průmyslové aplikace
 • Dezinfekční a biocidní prostředek
 • Přípravek pro fixaci tkání a balzamování
 • Identifikace alkaloidů
 • Fotografování
 • Potravinářský a další průmysl

Molekulární formaldehyd. Bezbarvý plyn s charakteristickým štiplavým, dráždivým zápachem. Je stabilní při asi 150 °C, ale při kondenzaci na kapalinu polymeruje. Nyní diskutujte o použití formaldehydu v následující části článku.

Průmyslové aplikace

 • Produkty generované z formaldehydu zahrnují močovinoformaldehydová pryskyřicemelaminová pryskyřicefenolformaldehydové pryskyřicepolyoxymethylenové plastya 1,4-butandiol.
 • Textilní průmysl používá pryskyřice na bázi formaldehydu jako finišery, aby byly tkaniny odolné proti mačkavosti.
 • Formaldehydové polymery se používají jako permanentní lepidla používaná v překližka a koberce.
 • Formaldehyd se také napěňuje při výrobě izolace nebo se odlévá do lisovaných výrobků. 
 • Polyfunkční pentaerythritol, který se používá k výrobě barev, je také prekurzorem formaldehydu.
 • Mezi deriváty formaldehydu patří methylendifenyldiisokyanát, důležitou součástí v polyuretan barvy a pěny.
 • Pryskyřice vyrobené z výbušného fenolformaldehydu používaného k výrobě RDX.
 • Pentaerythritol se vyrábí kondenzací s acetaldehydem a aldehyd je chemická látka potřebná pro syntézu PETN.
 • Formaldehyd je základní složkou používanou při výrobě automobilových dílů, počítačových čipů, překližky, dekorativních povrchů, nábytku, rádií a televizorů.
 • Močovino-formaldehydová pryskyřice je jedním z hlavních pilířů ve stavebnictví.
 • Formaldehydové pryskyřice se používají jako pojivo nebo lepidlo v dřevotřískových deskách a dřevovláknitých deskách střední hustoty pro kompozitní panely.
 • Melaminformaldehydová pryskyřice se používá ve formě laminátů a povrchových nátěrů.
 • Fenolformaldehydová pryskyřice se používá pro aplikace, jako jsou izolační pojiva, výrobky ze dřeva a lamináty.
 • Při přípravě se používá určité množství formaldehydu Methylendifenyldiisokyanát, který se používá při výrobě tuhých polyuretanových pěn.
 • Aplikace formaldehydové pěny zahrnují spotřebiče (např. chladničky, mrazničky a klimatizace), obaly pro špičkovou elektroniku a přepravu.

Dezinfekční a biocidní prostředek

 • Vodný roztok formaldehydu může být užitečný jako dezinfekční prostředek, protože zabíjí houby. 
 • Formaldehyd se používá jako přísada při výrobě vakcín k inaktivaci patogenů.
 • Uvolňovače formaldehydu se používají jako biocidy v produktech osobní péče, jako je kosmetika.
 • Akvaristé používají formaldehyd jako lék na parazity Ichthyophthirius multifiliis  a  Cryptocaryon irritans.
 • Formaldehyd je antimikrobiální látka používaná k udržení kompletních krmiv pro zvířata nebo přísad do krmiv.
 • Formalín ve složení formaldehydu se používá jako dezinfekční prostředek v průmyslu.

Přípravek pro fixaci tkání a balzamování

 • Zesíťování na bázi formaldehydu se využívá v Chip-on-chip or ChIP-sekvenování genomické experimenty.
 • Formaldehyd se také používá jako denaturační činidlo při elektroforéze RNA gelu, které brání RNA ve vytváření sekundárních struktur.
 • Roztok 4% formaldehydu používaný pro fixaci vzorků patologické tkáně rychlostí asi XNUMX mm za hodinu při pokojové teplotě.

Identifikace alkaloidů

 • Formaldehyd a 18M (koncentrovaná) kyselina sírová Marquisovo činidlo— který dokáže identifikovat alkaloidy a další sloučeniny.

Fotografování

 • Ve fotografii se pro tento proces používá formaldehyd v nízkých koncentracích C-41 (barevný negativní film) stabilizátor v konečném kroku praní.
 • Kromě toho se ve fázi předbělení E-6, aby se vyloučila z konečného praní, použije formaldehyd.
Použití formaldehydu v různých oblastech

závěr

Formaldehyd je prakticky jediný materiál obsahující aldehyd používaný při syntéze průmyslových fenolických pryskyřic. Speciální pryskyřice se vyrábějí s jinými aldehydy, například acetaldehydem, butyraldehydem, furfuralem, glyoxalem nebo benzaldehydem, ale tyto nedosáhly velkého komerčního významu.

Přejděte na začátek