Pořadí střelby 6 válcového motoru: Kompletní přehledy

Motor se skládá z několika válců. Motor se šesti válci se nazývá šestiválcový motor. Pořadí palby 6válcového motoru je podrobně diskutováno níže.

Tyto válce nelze vypalovat najednou, protože by to mělo za následek nesprávné otáčení, vysokou velikost vibrací a vysokou tvorbu tepla. Aby se předešlo těmto problémům, jsou válce jeden po druhém vypalovány. Někdo by si mohl myslet, že posloupnost střelby by byla 1,2,3,4 a tak dále. To by ale také mělo za následek vibrace a vysokou tvorbu tepla. Takže optimum palebný řád je rozhodnuto, které nepoškozuje zdraví motoru a funguje efektivně.

Typy 6válcových motorů

Válce mohou být uspořádány několika způsoby, aby se dosáhlo nejlepší účinnosti.

Podle uspořádání válců může být šestiválcový motor následujících typů-

  • Šest motorů s přímým chodem- Rovněž šest řadových motorů se označuje také jako řadový motor, ve kterých jsou válce uspořádány v přímce nebo umístěny vedle sebe. Motory mohou být v některých úhlech skloněné, pak bude toto uspořádání nazýváno šikmým šestiválcovým motorem.
  • V6- V uspořádání V6 jsou motory uspořádány ve tvaru písmene V, kde každá šikmá čára v písmenu „V“ představuje válec. Úhel mezi válci je obecně 60 stupňů.
  • Motory VR6- VR6 jsou motory V6, ve kterých je mezi bankami válců úzký úhel.
  • Plochý šestiválec- Tento typ motoru má společný klikový hřídel, na kterém jsou umístěny válce tak, že na každé straně klikového hřídele leží tři válce. Válce jsou uspořádány tak, že BDC jednoho válce má za následek TDC druhého válce.

Pořadí střelby 6válcového motoru

Potřeba vypalovacího pořádku v motorech vzniká z mnoha důvodů. Pořadí vypalování přímo ovlivňuje účinnost motoru, proto je důležité najít optimální pořadí vypalování.

1-5-3-6-2-4 a 1-4-2-6-3-5 jsou nejčastěji používanými palebnými příkazy v šestiválcových motorech. Ve čtyřtaktním cyklu jsou dva motory na volnoběh a ostatní čtyři provádějí jeden ze zdvihů produkujících energii z cyklu. Vypalování zapalovacích svíček je načasováno tak, aby válce střílely pouze při zdvihu zapalování.

Pokud není pořadí vypalování správné, motor selže dlouho před svou konstrukční životností. Nesprávné pořadí vypalování má za následek nadměrné vytváření tepla a vysokou velikost vibrací. Dokonce i řízení se stává těžkopádným kvůli hluku vytvářenému vibracemi. Aby se předešlo takovým problémům, doporučuje se použít správný způsob střelby.

Jaký je pořadí spalování motoru V6?

6válcové motory mohou pracovat jak na 2taktním, tak na 4 tah cykly. Vezmeme si příklad 4taktního 6válcového motoru v konfiguraci V6. Různé válce provádějí různé věci současně. Každá mrtvice se stane včas. Úkoly, které každý válec provádí v jednom zdvihu, jsou uvedeny v následující tabulce-

pořadí střelby 6válcového motoru
Obrázek: Číslo válce a jejich příslušné operace

Rotace kliky pro 1 střelbu je dána rovnicí- 720/n

kde n je počet válců.

Uveďme si příklad 4taktního 6válcového motoru, jehož pořadí střelby je 1-4-3-6-2-5. Následující události se odehrávají uvnitř motoru-

  • V prvních 120 stupních vypálí válec č. 1.
  • Při další rotaci klikou (poloha kliky 240 stupňů) se válec č. 1 pohybuje směrem k výfukovému zdvihu a válec č. 4 provádí zážehový zdvih.
  • Při další rotaci klikou (poloha kliky 360 stupňů) se válec č. 4 pohybuje směrem k výfukovému zdvihu a válec č. 3 provádí zážehový zdvih.
  • Při další rotaci klikou (poloha kliky 480 stupňů) se válec č. 3 pohybuje směrem k výfukovému zdvihu a válec č. 6 vystřelí.
  • Při další rotaci klikou (poloha kliky 600 stupňů) se válec č. 6 pohybuje směrem k výfukovému zdvihu a válec č. 2 provádí zážehový zdvih.
  • Při další rotaci klikou (poloha kliky 720 stupňů) se válec č. 2 pohybuje směrem k výfukovému zdvihu a válec č. 5 provádí zdvih zapalování.

Poté válec č. 1 znovu vystřelí a opakuje celý cyklus. Tento cyklus pokračuje ve výrobě mechanické energie.

Vozidla využívající 6válcové motory- příklady

Automobily obvykle používají 6válcové motory podle svých požadavků. Mnoho společností dává přednost motoru V6 pro své vozy.

Mercedes Benz M272-E35 používá pořadí střelby 1-4-3-6-2-5, které pohánělo vozidla ML350 a R350. Jiné společnosti jako Mitsubishi (motor 6G7). Nissan (motor VG) a Honda (motor C) také používají šestiválcové motory.

6válcové motory se používají také pro závodní vozy. Mezi příklady patří motory jako Alfa Romeo 155 V6 TI, Renault-Gordini CH1, Nissan GTP ZX-Turbo, Nissan NPT-90, Ferrari 126C atd.

Přejděte na začátek