Příklad 49+ empatie: Co, jak, kdy, kde použít, struktura, několik faktů

Příklady vět empatie a vysvětlení v tomto článku vám pomohou získat znalosti o používání 'Empathy Sentences'.

„Věta empatie“ označuje věty, ve kterých cítíte emoce slovy, činností a chováním druhých nebo jakoukoli svou vlastní činností a snažíte se tuto emoci projevit ve svém prohlášení. 

 1. Je mi líto, že slyším o vašem manželském problému.
 2. Doufám, že z této náročné situace vyjdete na výbornou.
 3. Je mi opravdu líto smrti vašeho otce.
 4. Přeji vám, abyste nemuseli procházet bolestí, ve které se nacházíte poté, co jste nezaměstnaní.
 5. Váš postoj ke mně je opravdu skličující.
 6. Trpíte, protože jste uvězněni ve svém vlastním plotě.
 7. Nesnažte se mě odradit od mého nového společného podnikání.
 8. Jsem vždy ve vaší podpoře čelit jakémukoli životnímu problému.
 9. Jsem znechucený tvým špinavým oblečením.
 10. Vaše slova o vaší chybě nedávají vůbec smysl.
 11. Jsem tiše znechucen vaším postojem.
 12. Chápu tvůj skutečný záměr za tvým falešným úsměvem.
 13. Je mi líto, že jsem vás nemohl podpořit ve vašem problému akademického života.
 14. neboj. Jsem na vaší straně této debaty.
 15. Je mi líto, že jste mi dvakrát volal, ale neodpověděl jsem vám.
 16. Úplně se dokážu ztotožnit s bezmocnou povahou vaší vdovy matky.
 17. Vnější svět se zdá být v tomto v zahraničí tak bez kořenů.
 18. Pane Bože! Tak hrozná dopravní nehoda.
 19. Cítil jsem zoufalství ohledně vašeho budoucího obchodního plánu.
 20. Cítím vaše emoce vůči vašim starým knihám.
 21. Ve své kanceláři se nacházíte v obtížné situaci.
 22. Nenuťte se cítit nad nikým nadřazení.
 23. Chápu vaši nepříjemnou situaci ve vašem novém domě tchánů.
 24. Dokážu se ztotožnit s bolestí, kterou procházíte.
 25. Musíte mít pocit, že po téhle nehodě na kole bylo všechno štěstí pryč.
 26. Dokážu plně spojit svého otce s vaším komplexem nadřazenosti.
 27. Zdá se být velkým zklamáním, že nejsem schopen dokončit úkol včas.
 28. Váš životní příběh je náročný a zároveň povzbuzující.
 29. Vždy mě povzbudí životní příběhy našich národních hrdinů.
 30. Bojím se vaší trestné činnosti.
 31. Tvůj boj o práci je docela těžké stíhat.
 32. Nebuď hrubý, protože mě tvoje slova zraňují.
 33. Tvá nesmyslná slova mě trápí.
 34. Myslím, že máte právo odejít z práce.
 35. Učit se bez přestávky je tichá nuda.
 36. Vaše slova jsou příjemná jako květiny.
 37. Je děsivé čelit pohovoru bez domácích úkolů.
 38. Absolutně nesouhlasím s tvým názorem na politiku.
 39. Po tvých ostrých slovech nemám dobrou náladu.
 40. Souhlasím s vašimi slovy o podpoře osiřelých dětí.
 41. Jsem frustrovaný neustálými falešnými telefonáty.
 42. Není divu, že si ve své profesi vedete skvěle.
 43. Je skvělé být na dlouhé dovolené.
 44. Chápu důvod vašeho šíleného chování.
 45. Nezlob mě aktivitou. Začínám se na tebe zlobit.
 46. Jsem velmi nešťastný ze zprávy o vašem praktickém úkolu.
 47. Vždy obdivuji své předky za jejich přínos naší zemi.
 48. Už mě ten monotónní film začíná nudit.
 49. Je mi líto, že za vás nejsem schopen tento matematický problém vyřešit.
 50. Děkuji vám za pochopení této zásadní situace.
 51. Vaše neustálé selhání mě frustruje.
 52. Cítím se nejistý kvůli těm novým zaměstnancům naší společnosti.

Použití „empatické věty“ –

Podívejme se na vysvětlení empatie věty k pochopení použití téhož.

1. Je mi líto, že slyším o vašem manželském problému.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči oslovované osobě ohledně manželského problému.

2. Doufám, že z této náročné situace vyjdete na výbornou.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii k oslovované osobě tím, že ji povzbuzuje.

3. Je mi opravdu líto smrti vašeho otce.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči oslovované osobě projevem soustrast.

4. Přeji vám, abyste nemuseli procházet bolestí, ve které se nacházíte poté, co jste nezaměstnaní.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii k oslovované osobě přáním.

5. Váš postoj ke mně je opravdu skličující.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči oslovované osobě ohledně postoje oslovované osoby.

6. Trpíte, protože jste uvězněni ve svém plotě.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči oslovované osobě ohledně pasti, kterou vytvořila oslovovaná osoba sama.

7. Nesnažte se mě odradit od mého nového společného podnikání.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči oslovované osobě a odrazující povahu oslovované osoby.

8. Jsem vždy ve vaší podpoře čelit jakémukoli životnímu problému.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči oslovované osobě formou „podpory“.

9. Jsem znechucený tvým špinavým oblečením.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči špinavému oblečení oslovované osoby.

10. Vaše slova o vaší chybě nedávají vůbec smysl.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči slovům oslovované osoby.

11. Jsem tiše znechucen vaším postojem.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii k postoji oslovované osoby.

12. Chápu tvůj skutečný záměr za tvým falešným úsměvem.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči falešnému úsměvu oslovované osoby.

13. Je mi líto, že jsem vás nemohl podpořit ve vašem problému akademického života.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii tím, že lituje vlastní neschopnosti.

14. Nebojte se. Jsem na vaší straně této debaty.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči oslovované osobě formou „podpory“.

15. Je mi líto, že jste mi dvakrát volal, ale neodpověděl jsem vám.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii tím, že lituje vlastní neschopnosti.

16. Úplně se dokážu ztotožnit s bezmocnou povahou vaší vdovy matky.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči bezmocné matce oslovovaného.

17. Vnější svět se zdá být v tomto v zahraničí tak bez kořenů.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii k vnějšímu světu.

18. Bože! Tak hrozná dopravní nehoda.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii k dopravní nehodě.

19. Cítil jsem zoufalství ohledně vašeho budoucího obchodního plánu.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči budoucímu obchodnímu plánu oslovované osoby.

20. Cítím tvůj cit k tvým starým knihám.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči mluvčímu ohledně některých starých knih.

21. Ve své kanceláři se nacházíte v obtížné situaci.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči tvrdé pozici oslovované osoby.

22. Nenuťte se cítit nad nikým nadřazení.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči komplexu nadřazenosti oslovované osoby.

23. Chápu vaši nepříjemnou situaci ve vašem novém domě tchánů.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči nepříjemné situaci oslovované osoby.

24. Dokážu se ztotožnit s bolestí, kterou procházíte.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči oslovované osobě ohledně bolesti, kterou oslovovaná osoba prochází.

25. Musíte mít pocit, že po téhle nehodě na kole bylo všechno štěstí pryč.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči oslovované osobě ohledně nehody na kole.

26. Dokážu plně spojit svého otce s vaším komplexem nadřazenosti.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči komplexu nadřazenosti oslovované osoby.

27. Zdá se být velkým zklamáním, že nejsem schopen dokončit úkol včas.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči vlastní neschopnosti dokončit úkol včas.

28. Váš životní příběh je náročný a zároveň povzbuzující.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii k životnímu příběhu oslovované osoby.

29. Vždy se cítím povzbuzeny životními příběhy našich národních hrdinů.

Vysvětlení – Řečník zde projevuje empatii vůči životnímu příběhu našich národních hrdinů.

30. Bojím se vaší trestné činnosti.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči trestné činnosti oslovované osoby.

31. Tvůj boj o práci je docela těžké stíhat.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči problematickému životu oslovované osoby.

32. Nebuď hrubý, protože mě tvoje slova zraňují.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči slovům oslovované osoby.

33. Tvá nesmyslná slova mě obtěžují.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii nesmyslnými slovy oslovované osoby.

34. Myslím, že máte právo odejít z práce.

Vysvětlení – Mluvčí zde podporuje oslovenou osobu pomocí empatie.

35. Učit se bez přestávky je tichá nuda.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči nudnému studiu bez jakékoli přestávky mezi tím.

36. Vaše slova jsou příjemná jako květiny.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči příjemným slovům oslovované osoby.

37. Je děsivé čelit pohovoru bez domácího úkolu.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii ohledně toho, že čelí pohovoru bez jakýchkoli domácích úkolů.

38. Absolutně nesouhlasím s tvým názorem na politiku.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii k politickému názoru oslovované osoby.

39. Po tvých ostrých slovech nemám dobrou náladu.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči drsným slovům oslovované osoby.

40. Souhlasím s vašimi slovy o podpoře osiřelých dětí.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatické rozhodnutí oslovené osoby podpořit osiřelé děti.

41. Jsem frustrovaný neustálými falešnými telefonáty.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii ohledně neustálých falešných telefonních hovorů.

42. Není divu, že si ve své profesi vedete skvěle.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči dobrému výkonu oslovované osoby.

43. Je skvělé být na dlouhé dovolené.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii ke štěstí, které můžete cítit na dlouhé dovolené.

44. Chápu důvod vašeho šíleného chování.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči hloupé povaze oslovované osoby.

45. Nezlob mě aktivitou. Začínám se na tebe zlobit.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii k aktivitě oslovované osoby.

46. ​​Jsem docela nešťastný ze zprávy o vašem praktickém úkolu.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči zprávě o praktickém úkolu oslovené osoby.

47. Vždy obdivuji své předky za jejich přínos naší zemi.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči svému předkovi za jeho přínos.

48. Tento monotónní film mě začíná nudit.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči monotónnímu filmu.

49. Je mi líto, že za vás nejsem schopen tento matematický problém vyřešit.

Vysvětlení – Zde mluvčí lituje, že není schopen vyřešit matematický problém pro oslovenou osobu.

50. Děkuji vám za pochopení této zásadní situace.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči oslovované osobě pro její porozumění.

51. Vaše neustálé selhání mě frustruje.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii vůči selhání oslovované osoby.

52. Cítím se nejistý kvůli těm novým zaměstnancům naší společnosti.

Vysvětlení – Mluvčí zde projevuje empatii kvůli některým novým zaměstnancům.

Příklad 51+ empatie: Co, Jak, Kdy, Kde použít, Struktura, Několik faktů Často kladené otázky (FAQ)

Definice 'empatické věty' –

„Věta o empatii“ označuje konkrétní typ věty, kdy nazouváme nohy jiné osobě. Znamená to, že se cítíme a vztahujeme se k emocím, pocitům, psychickému stavu jiné osoby nebo k jakékoli činnosti.

Příklad - I cítím se pozitivně kvůli tvým povzbudivým slovům.

Cítím se nejistý kvůli těm novým zaměstnancům naší společnosti.

Vysvětlení – V těchto dvou příkladech můžeme mezi mluvčím nalézt dva typy empatie. V prvním příkladu je mluvčí kladný a ve druhém příkladu záporný. Ale v obou směrech je mluvčí empatický.

Jak popsat „empatickou větu“ –

Nejprve potřebujeme znát význam pojmu „empatie“. Pojem „empatie“ má svůj původ v německém slově, které znamená „cítit se jako jeden s“. „Věta o empatii“ tedy znamená, že potřebujeme cítit, abychom nedávali najevo pocity, emoce nebo psychický stav jiné osoby nebo jakoukoli činnost.

Příklad - Jsem rád, že jsi mi tentokrát neukázal, že se mýlím.

Dokážu si představit, jak si užíváte po vítězství v závodě na pytle.

Vysvětlení – Na těchto dvou příkladech můžeme vidět, že mluvčí je empatický k aktivitě oslovované osoby. V obou případech má mluvčí z aktivity oslovované osoby radost.

Kdy použít „empatickou větu“ –

Větu empatie můžeme použít, když potřebujeme oslovované osobě ukázat, že jsme stejně šťastní, smutní, nešťastní, frustrovaní nebo jakýkoli jiný situaci, ve které se oslovená osoba nachází. NapříkladPokud člověk prochází nějakou těžkou situací, nemusíme dávat najevo, že toho člověka litujeme, ale ukázat, že jsme stejně nešťastní za nehodu s oslovenou osobou.

Příklad – Je děsivé být sám s noční můrou, jako jste vy.

Tvůj špatný taneční výkon tiše odrazuje od sledování.

Vysvětlení – V obou výše uvedených větách mluvčí projevuje empatii vůči oslovované osobě.

Proč používat „empatickou větu“ –

„Větu empatie“ musíme použít k tomu, abychom uklidnili člověka v jeho zoufalé situaci, abychom ho učinili šťastnějším nebo abychom vyjádřili své vlastní emoce empatickými slovy.

Příklad – Zní to docela frustrující být na stejné pracovní pozici déle než deset let.

Je v pořádku, že se cítíte šťastně v nejpodivnějších životních situacích.

Vysvětlení – Zde můžeme vidět dva typy empatické věty. V první větě mluvčí projevuje emoce ohledně konkrétní situace, ve které se nachází. Ve druhé větě mluvčí projevuje oslovované osobě soucit.

Jak používat „empatickou větu“ –

Empatickou větu můžeme použít tak, že si sami sebe představíme tu konkrétní empatickou osobu, které se chystáme větu adresovat. Nemusíme procházet stejnou situací, ale v duchu cítit, jaký vliv má oslovovaná osoba.

Příklad -

Příklad – rád se dozvím o narození vaší neteře.

       Jsem rád, že jste se rozhodli přidat se k našemu kuchyňskému týmu.

Vysvětlení – V obou příkladech je mluvčí stejně šťastný jako oslovená osoba. „Věta empatie“ je tedy nejlepší způsob, jak posílit vztah, přátelství nebo jakýkoli druh vazby.

Kde použít „empatickou větu“ –

Empatické věty můžeme použít k posílení našeho pouta, vztahu nebo porozumění s oslovovanou osobou. Oslovované osobě nesmíme projevovat sympatie, ale chápat psychický stav oslovované osoby z pohledu nikoli vlastní, ale oslovované osoby.

Příklad – Vyjádřete mou soustrast, abyste překonali tíseň, ve které se nacházíte.

Nedokážu si ani představit důsledky problému, kterému čelíte.

Vysvětlení – V obou výše uvedených větách mluvčí projevuje empatii vůči úzkosti oslovované osoby.

Struktura „empatické věty“ –

Věta empatie se může řídit normálním rámcem Předmět + Sloveso + Objekt. Většinou se používají slova wh k označení situace oslovované osoby, ale to není povinné.

Příklad – Jsem povinen být s vaší rodinou, která je známá svým přínosem pro svobodu Indie.

Nechal jsi mě v nesnázích kvůli svému náročnému chování.

Vysvětlení – Zde vidíme, že obě věty sledují stejnou strukturu Předmět + Sloveso + Objekt. V první větě můžeme vidět použití wh slova, zatímco ve druhé větě, jaké slovo bylo vynecháno.

Přejděte na začátek