3 Příklad destruktivní interference vln: Podrobná fakta

Destruktivní interference vlnového příkladu je přímější způsob, jak porozumět konceptu snadnějším možným způsobem.

Když vezmeme v úvahu určité skutečné životní události, nakonec se tento koncept naučíme jednoduchým způsobem. Destruktivní interference vlnových příkladů má přímý vliv na proces učení takových pojmů.

Gravitační vlna

Gravitační vlny mají dva různé druhy a jsou to gravitační pevné slabé gravitační vlny.

Zde v tomto stavu bude za vzájemné interakce vln považována pouze slabá gravitační síla. Když se dvě vlny mísí nebo jdou spolu ruku v ruce, pak dojde ke specifickému procesu.

Proces závisí především na tom, jak se obě vlny vzájemně ovlivňují. Pokud se amplituda vlny zdá být stejná, pak je výsledná vlna považována za destruktivní rušenou vlnu.

Když se hřeben jedné vlny setká s horním uzlem, který je hřebenem jiné vlny, dostaneme výslednou vlnu. To se stane, když vlny se navzájem setkávají v přesném místě. Když je koncová vlna větší než jednotlivá vlna, nazýváme to destruktivní interference.

Existuje také další otázka, která říká, co když se vyšší vlna setká se slabší vlnou? Obecně se mechanicky chovají jako vodní vlna. Když víme, že se dvě vlny vzájemně ruší, dojde určitě k destrukci.

Slabší vlna gravitační síla je v podstatě jako jedna ze světelných a zvukových vln. V této vlně je přítomna energie, protože ve vlně bude také hmota, takže když jedna silná vlna přitáhne druhou slabou vlnu, existuje šance na scénář černé díry.

Gravitační vlna spočívá v tom, že budou cestovat různé rychlosti a různá umístění. Takže hledání rámu je trochu složitější. To je způsob, jakým destruktivní interference vstupuje do činnosti.

Když se dvě různé vlny pohybují a když se navzájem ruší kvůli hodnotám amplitudy, vzájemně se zruší. To je důvodem destruktivní interference, ke které dochází při vzájemném kontaktu vln.

Rádiová vlna

Rádiové vlny patří mezi elektromagnetické vlny, které mají nižší frekvenci. Rádiová vlna se dostane pod destruktivní rušení příklad vlny. Uvnitř dojde k destruktivnímu rušení.

Rádiové vlny se obecně používají pro přenos a především pro zvukové vlny. Ve specifických zařízeních se používají rádiové vlny, protože jsou nejlehčími vlnami a lze je rychle přijímat. Radary jsou zařízení, která používají hlavně rádiové vlny k vysílání a příjmu signálů.

Když byly signály přenášeny ve formě vln, existuje možnost, že se budou navzájem rušit. Když se taková věc stane, vlny se spojí a jsou velké nebo se spojí a budou malé, v závislosti na tom amplituda jednotlivých vln.

Rádiové vlny mají vlnovou délku, která je dostupná v elektromagnetickém spektru. Tyto vlny se používají v rádiích, protože vlny pomáhají při přenosu a přijímání signálů snadným způsobem, takže vlny lze okamžitě detekovat.

Zatímco se vlny přenášejí, nepochybně se budou navzájem rušit. Když vlny interferují s hřebenem vlny a korytem jiné vlny, pak se říká, že dochází k destruktivní interferenci.

Výsledná vlna je významnější, pokud je pouze interference konstruktivní, ale pokud je vlna ve srovnání s individuální vlnou minimální, pak se říká, že jde o destruktivní interferenci. Takže rádiové vlny padnou destruktivní interference vlnění příklad.

Automobilový tlumič výfuku

Automobilový tlumič výfuku je připevněn k jakémukoli vozidlu, protože se ve vozidlech nazývá tlumič hluku.

Tlumiče jsou provozovány na principu destruktivní interference. Vlny, které se pohybují ve stejném médiu a v přesném umístění, se budou navzájem rušit kvůli různým amplitudám.

Tlumič není nic jiného než tlumič zvaný místním termínem. V tlumiči se děje to, že plyny vypouštěné vozidlem budou vnitřně spáleny pomocí mechanismu vnitřního spalování.

Hluk vzduchu a kostí ve vozidle je obvykle snížen o způsob spalovánía tlumič se používá ke zmírnění procesu. Vlny přítomné v procesu se navzájem zruší.

Zrušení vln je způsobeno především vzájemným setkáním konců protilehlých stran. Hřeben jedné vlny, to jest horní uzel vlny, se setkává s korytem další vlny, která je spodním uzlem vlny.

Takže hřeben a koryto dvou vln, které se vzájemně setkávají, se nakonec navzájem zruší. Výsledná vlna bude vlna s menší amplitudou. Tlumič je v podstatě jednou ze zvuk destruktivní interference vlnových příkladů.

Vlny reproduktorů

Řekněme, že v rozlehlé hale jsou umístěny dva reproduktory, takže když je zapnutá hudba, pokud se zvuky vycházející z reproduktorů neshodují, nazýváme to jako příklad destruktivní interference vln. Reproduktory se zabývají především zvukovými vlnami obecně.

Vlny v reproduktoru se šíří jako zvuk, a když se navzájem vyruší, nazývá se to destruktivní interference. Zesilovač také určitým způsobem přispívá ke zrušení vlny. Zvuk je zesílen, a když se dostane do reproduktoru, zvukové vlny hrají významnou roli při předávání hudby posluchačům.

Destruktivní interference je ta, kdy se vlny s různými fázovými rozdíly navzájem negují. Získáme tedy vlnu, jejíž amplituda je mnohem menší než individuální.

Pro lepší výsledek musí být reproduktor připojen k zesilovačům, protože bude poskytovat mnohem lepší zvuk hudby. Takže destruktivní interference vln bude v reproduktorech, které vydávají různé zvuky s různými frekvencemi.

4 6
"Kreativní mluvčí" by DeclanTM je licencován pod CC BY 2.0

Hudební nástroje

Kytara spadá do kategorie hudebních nástrojů, která má mezi sebou propojené především zvukové vlny.

Převážně flétna si se zvukovými vlnami poradí sama bez pomoci sekundárního nástroje. Takže všechny druhy hudebních nástrojů se dostávají pod destruktivní interferenci příkladů vln. Vlny mají často tendenci se vzájemně rušit v procesu přenosu zvukového signálu do okolí.

V kytarách se vlny šíří tak, že často ruší a jsou destruktivní nebo konstruktivní. Naladění kytar je tedy zásadní, aby při jejich slyšení z reproduktoru byly zvuky ve fázi navzájem.

Destruktivní interference je způsobena negací dvou vln, když se setkají ve stejném médiu a na přesném místě. V takových případech je tedy normální, že jsou vlny rušeny.

Také čtení: