13 použití kuria v různých odvětvích (potřeba znát fakta)

Curium je radioaktivní kov v periodické tabulce. Prvek je symbolizován Cm a jeho atomové číslo je 96. Zaměřme se na odvětví, kde se Cm používá:

 • Výzkumný průmysl
 • Energetický průmysl
 • Bateriový průmysl
 • Kosmické lodě a vesmírné mise
 • V domech na výrobu elektřiny
 • Chemický průmysl

Výzkumný průmysl

 • Curium je široce používáno v chemickém výzkumu kvůli jeho radioaktivní povaze
 • Curium může přinést hluboké znalosti o vnitřních složkách jakéhokoli prvku, který je obtížné studovat

Energetický průmysl

 • Izotopy kuria (curium 242 a curium-244) se používají v průmyslu výroby energie, jako je výroba termoelektrických a termokonvertorů
 • Kov kurium je vysoce použitelný při tvorbě Termální energie
Curium používá
Curium se používá v různých průmyslových odvětvích

Bateriový průmysl

 • Curium se používá jako doplněk, když baterie nelze vyměnit ze zařízení, jako jsou roboti a satelity nebo vzdálené planety
 • Izotopy kuria se také používají při výrobě energie v bateriích, proto se v bateriovém průmyslu používá kov v širokém rozsahu

Kosmické lodě a vesmírné mise

 • Curium se používá jako palivo v Radioizotopové tepelné generátory (RTG) na palubách satelitů a sond hlubokého vesmíru
 • Curium se používá v aplikacích kosmických lodí a vesmírných misích
 • Curium je žalován ve vzdálených navigačních bójích

V domech na výrobu elektřiny

 • Curium je dobře známé pro výrobu tepelné energie, kterou lze snadno přeměnit na elektrickou energii a použít v elektrických zařízeních  
 • Curium poskytuje vysokou elektrickou energii zařízením používaným při výrobě energie

Chemický průmysl

 • Curium se používá ve velkém měřítku v chemickém průmyslu jako radioizotop
 • Curium se používá při detekci vnitřních částic v prvcích s jeho vysokou luminiscenční výkon
 • Curium vytváří intenzivně fluorescenční komplexy s různými druhy organických sloučenin

Proč investovat do čističky vzduchu?

Radioaktivní povaha kuria je klíčovým faktorem, který dává jedinečnou představu o širokém rozsahu použití kovu. Tento kov je vysoce schopný generovat obrovské množství tepelné energie, díky čemuž je využitelný v energetickém průmyslu. Radioaktivní prvek je však dobře známý v činnostech kosmických lodí a používá se také jako palivo v satelitech.

Přejděte na začátek