Cr2o3 Lewis struktura, charakteristika: 21 faktů, které byste měli vědět

V tomto článku chceme diskutovat o cr2o3 Lewisově struktuře, charakteristikách a 21 nejdůležitějších charakteristikách týkajících se tohoto tématu.

Cr2o3 se používá hlavně v barevném průmyslu, kde působí jako pigment. Je obecně nerozpustný ve vodě a je to amfoterní oxid. Přirozeně se vyskytuje jako tmavě zelená a hexagonální krystalická pevná látka. Pro přípravu kovového chromu, pro leštění nerezové oceli se ve velké míře používá cr2o3.

Cr2o3 Lewis Structure Drawing

V cr2o3 je ze 3 o atomů 1 o atom sdílen jak atomy cr kovalentními sigma vazbami. 2 atomy cr tvoří 1 sigma a 1 pí vazby s o atomy.

Celá molekula je uspořádána tetraedrickým způsobem, kdy centrální atom o tvoří 2 vazby se 2 atomy cr a obsahuje 2 osamocené páry a ve všech aspektech jsou všechny tyto vazby čistě kovalentní a vznikají sdílením elektronů. V cr2o3 obsahuje koncových o atomů každý 2 osamocené páry.

Cr2o3 Lewis Structure Shape

V cr2o3 Lewisova struktura, centrální atom o je hybridizován sp3. Je to z toho důvodu, že obsahuje 2 sigma vazby se dvěma atomy cr a zbývající hybridní orbital obsahuje 2 páry. Podle sp3 hybridizace by měla být struktura čtyřstěnná, ale skutečný tvar je ohnutý / ve tvaru V.

Cr2o3 Lewisova struktura Formální poplatky

Formální náboj na centrálním atomu o v cr2o3=6-4/2-4=0.

Formální náboj na koncovém atomu kyslíku v cr2o3=6-4/2-4=0.

Formální náboj na 2 atomech cr v cr2o3=6-6/2-3=0.

Formální náboj na centrálním atomu o v cr2o3 je tedy 0 a také dva atomy o koncových, dva atomy cr také obsahují o formální náboj. Tato sloučenina je tedy celkově elektricky neutrální.

Cr2o3 Lewis Structure Lone Pairs

Osamělé páry znamenají, kolik nesdílených elektronů přítomných v cr2o3, které se neúčastní vazby. To lze vypočítat následujícím způsobem -

Osamělý pár přítomný na centrálním atomu o v cr2o3=6-4=2 osamocené páry.

Osamělý pár přítomný na terminálním atomu cr v cr2o3=6-6=0, tj. 0 osamocený pár elektronů.

Osamělý pár přítomný na koncových o atomech v cr2o3=6-4=2 osamocené páry.

Ve sloučenině cr2o3 jsou tyto nevazebné elektronové páry znázorněny na výše uvedených atomech jako elektronové tečky.

Cr2O3 hybridizace

Během hybridizace znamená, že během tvorby vazby centrální atom o využívá hybridní orbital sp3 k vytvoření sloučeniny cr2o3. Centrální atom o má 6 valenčních elektronů, z nichž 2 nepárové elektrony slouží k vytvoření 2 sigma vazeb se dvěma atomy cr. Dva atomy cr mají 6 valenčních elektronů, z nichž 2 jsou použity ve vazbě se 2 koncovými atomy o.

2 koncových atomů o tvoří 1 sigma a 1 pí vazby s atomy cr pomocí svých 2 nepárových elektronů a zbývajících 4 elektronů, které se neúčastní vazby s atomy cr přítomnými jako osamocený elektronový pár. V cr2o3 tedy centrální atom o používá hybridní orbital sp3 k vytvoření sloučeniny cr2o3. podle sp3 hybridizace je jeho struktura pyramidální, nikoli tetraedrická, díky přítomnosti 2 osamocených párů.

Rozpustnost Cr2O3

Cr2o3 je nerozpustný ve vodě, ethanolu a dokonce i v acetonu a také kyselinách. S přihlédnutím k výše uvedené skutečnosti se dochází k závěru, že cr2o3 je nepolární sloučenina. Protože je ve své podstatě nepolární, je rozpustný v nepolárních rozpouštědlech, jako je tetrachlormethan, sirouhlík atd.

Valenční elektrony Cr2O3

Celkový počet valenčních elektronů v cr2o3 se rovná počtu valenčních elektronů přítomných v atomech cr a o. Cr obsahuje 6 a O také obsahuje 6 valenčních elektronů. Celkový počet valenčních elektronů přítomných v cr2o3 je (6*2)+(6*3)=12+18=30.

Cr2O3 Lewisův strukturní úhel

V cr2o3 Lewisova struktura, centrální atom o je vázán se 2 atomy cr, se kterými jsou 2 atomy o vázány dvojnou vazbou s atomy cr tetraedrickým způsobem. Centrální atom O je sp3 hybridizovaný v cr2o3 a také obsahuje 2 osamocené páry. Protože je struktura pyramidální, úhel by měl být 104.50.

Cr2o3 Lewisova struktura Rezonance

V cr2o3 Lewisova struktura když dojde k pohybu elektronového páru, tj. k rezonanci, získá se 3 rezonující struktura. V cr2o3 je osamocený elektronový pár přítomný na centrálním atomu o delokalizován vazbami cr=o, tj. s neobsazeným ∏* orbitalem vazeb cr=o.

Cr2o3 Lewisova struktura Oktetové pravidlo

Projekt Lewisova struktura cr2o3 ukazuje, že všechny atomy v cr2o3 splňují svůj oktet. V cr2o3 tvoří centrální atom o 2 sigma vazby se 2 atomy cr a obsahuje také 2 osamocené páry. Proto centrální atom uspokojuje svůj oktet. Dva koncové atomy o tvoří dvojnou vazbu s atomem cr a také obsahují 2 volné páry.

Tímto terminálem o atomů plní svůj oktet. 2 atomy cr tvoří 2 sigma vazbu a 1 pí vazbu s centrálními a koncovými o atomy. Obsahuje také 1 osamocený pár. Obsahuje tedy celkem 8 elektronů a plní svůj oktet. Při použití oktetového pravidla je tedy sloučenina cr2o3 stabilní sloučeninou.

Cr2o3 polární nebo nepolární?

Cr2O3 je nepolární sloučenina. Jak jsme viděli, je to nepolární sloučenina, je nerozpustná v polárních rozpouštědlech, jako je voda. Jeho mřížková energie je vyšší než hydratační energie. K jeho rozložení na ionty Cr3+ a O2- je zapotřebí vyšší energie. Z tohoto důvodu se obvykle nerozkládá na ionty cr3+ a O2-.

Je cr2o3 iontový?

Cr2O3 je iontová sloučenina. Když cr2o3 ionizuje, vznikají 2cr3+ ionty a 3o2- ionty. Proto je Cr2O3 celkově neutrální sloučenina, protože celkem 6 kladných nábojů je neutralizováno celkem 6 zápornými náboji. Protože cr je kovové povahy, získává kladný náboj a o je nekovové povahy, získává záporný náboj.

Je cr2o3 kyselý nebo zásaditý?

Cr2O3 je amfoterní povahy, tj. reaguje s kyselinou i zásadou. Když reaguje s kyselinou, chová se jako zásada a když reaguje s zásadou, chová se jako kyselina. Když reaguje s kyselinou, vytváří hydratovaný Cr, který je schopen reagovat s bázemi za vzniku komplexních solí.

Je cr2o3 čtyřstěnný?

In Cr2O3, centrální atom O je tetraedrický uspořádaný kolem 2 osamocených párů a 2 fragmentů Cr=O. Centrální atom O v cr2o3 je tedy hybridizován sp3. To je důvod, proč má cr2o3 čtyřstěnný charakter.

Je cr2o3 lineární?

Cr2O3 není lineární, protože ze struktury cr2o3 vidíme, že 2 atomy Cr a 3 atomy O jsou uspořádány úhlově, tj. ohnutě. Otázka lineární struktury tedy nevyvstává.

Je cr2o3 symetrický nebo asymetrický?

Cr2O3 má symetrický charakter. Když sloučeninou prochází rovina sigma nebo zrcadla, rozděluje sloučeninu na 2 symetrické poloviny. Ve skutečnosti zrcadlová rovina prochází atomem O ve sloučenině cr2o3, jsou získány 2 symetrické poloviny, tj. část Cr=O.

Cr2O3 Molární hmotnost

Protože cr2o3 obsahuje 2 atomy cr a 3 atomy o. Molární hmotnost cr2o3 se rovná součtu molárních hmotností 2 atomů cr a 3 atomů. Molární hmotnost cr2o3 je tedy 151.9904 g/mol.

Cr2O3 oxidační číslo

Atom O má -2 oxidační stavy. 3 atomy tedy poskytují -6 oxidačních stavů. Cr2o3 je celkově neutrální sloučenina. Z tohoto důvodu je nabití -6 neutralizováno nabitím +6. Každý atom cr tedy poskytuje oxidační stav +3.

Nabíjení Cr2O3

Cr2O3 je celkově neutrální sloučenina. To je způsobeno tím, že náboj -6 atomu o je neutralizován nábojem +6 atomů cr. Cr2o3 má celkově neutrální sloučeninu.

Je Cr2O3 paramagnetický?

Cr2O3 obsahuje celkem 6 nepárových elektronů, tj. každý atom cr poskytuje 3 nepárové elektrony. Proto je tato sloučenina paramagnetická díky přítomnosti nepárových elektronů. V cr2O3 poskytuje každý atom cr pouze 3BM spinový magnetický moment.

Je Cr2O3 silný elektrolyt?

Cr2O3 obsahuje 6 nepárových elektronů. Tento nepárový volný elektron je zodpovědný za tvorbu elektřiny pomocí cr2o3. Z tohoto důvodu se cr3o3 chová jako silný elektrolyt.

závěr

S ohledem na výše uvedená fakta o cr2o3 se uvádí, že cr2o3 je neutrální nepolární tetraedrická sloučenina. Reaguje s kyselinami i zásadami a chová se jako amfoterní oxid. V cr2o3 dva atomy cr obsahují +3 oxidační stav a 3 o atomy obsahují každý -2 oxidační stav.

Přejděte na začátek