31 použití mědi v různých odvětvích (potřeba znát fakta)

Měď je známý měkký kovový prvek a červeno-oranžové barvy. Má atomové číslo 29 a 63.546 Ao. Uveďme seznam průmyslových odvětví, kde se měď široce používá.

 • Pole výroby elektřiny
 • Elektrické rozvody
 • Chemický průmysl
 • Lékařský průmysl
 • Automobilový průmysl
 • Obor šperkařství a architektury

Pole výroby elektřiny

 • Měď se používá na energetickém trhu k výrobě energie z obnovitelných zdrojů zdroje
 • Měď se také používá v širokém rozsahu v elektronickém průmyslu k výrobě elektronických zařízení

Elektrické rozvody

 • Měď je široce používána při výrobě drátů a kabelů díky své vysoké vodivosti
 • Měděné dráty se kvůli své malé velikosti používají v domech, kabelech a podzemích elektrický odpor

Chemický průmysl

 • Chemikálie mědi jsou použitelné k výrobě pesticidů, jako jsou herbicidy, fungicidy a další
Používá měď
Měď se používá v různých průmyslových odvětvích

Lékařský průmysl

 • Cu je lidový lék na úlevu od artritida
 • Měď je způsobilá zabíjet bakterie.

Automobilový průmysl

 • Měď je užitečná v automobilovém průmyslu i při výrobě elektrických vozidel
 • Měď se používá k přeměně energie na vysokou elektrickou energii v automobilech

Obor šperkařství a architektury

 • Cu je užitečné při výrobě starožitných šperků a folklóru.
 • Měď se používá jako odolný kov při tvorbě architektur od starověku

Použití oxychloridu měďnatého

Oxychlorid měďnatý je chemická sloučenina formulovaná jako Cu2(ACH)3Cl. Je to jedna z komplexních solí mědi. Pojďme identifikovat některá relevantní odvětví, kde Cu2(ACH)3Cl se používá:

 • Zemědělský průmysl
 • Nátěrový průmysl

Zemědělský průmysl

 • Oxychlorid měďnatý 50% WP, který je známý jako modrá měď, se používá jako fungicid Dhanucop ke snížení plísňové infekce plodin
 • Oxychlorid měďnatý se používá jako komerční krmné doplňky pro plodiny

Nátěrový průmysl

Oxychlorid měďnatý má pigmentační vlastnosti, díky kterým je použitelný v průmyslu nátěrových hmot.

Použití síranu měďnatého

Síran měďnatý je formulován jako CuSO4. vyskytuje se ve formě četných hydrátů. Je to sůl mědi, která se používá v několika průmyslových odvětvích. Zaměřme se na tato odvětví.

 • Textilní průmysl
 • Ropný průmysl
 • Bateriový průmysl
 • Zemědělský průmysl
 • Kožedělný průmysl
 • Nátěrový průmysl
 • Chemický průmysl

Textilní průmysl

 • Síran měďnatý se používá jako vysoušedlo v bezvodé formě
 • Síran měďnatý se používá v textilním průmyslu jako přírodní látka barvivo

Ropný průmysl

 • Síran měďnatý se používá v ropném průmyslu jako sušící činidlo
 • V tomto průmyslu se jako acetylační činidlo používá síran měďnatý

Bateriový průmysl

 • Síran měďnatý má široké použití v procesu výroby baterií
 • Síran měďnatý se používá v Li bateriích jako katodový materiál

Zemědělský průmysl

 • Síran měďnatý se používá jako přísada do potravin a hnojiv
 • Síran měďnatý se používá v dřevařském a zemědělském průmyslu jako insekticid

Kožedělný průmysl

 • Síran měďnatý má vlastnost dokončovat bakterie v něm, proto se používá v kožedělném průmyslu
 • Síran měďnatý se používá k barvení barev na kůži pevným a udržovaným způsobem.

Nátěrový průmysl

 • Síran měďnatý se používá k výrobě pigmentací v průmyslu nátěrových hmot
 • Pigmentační vlastnost síranů měďnatých je velmi užitečná při výrobě inkoustu

Chemický průmysl

 • Síran měďnatý je žalován jako účinný kov při rafinaci kovů
 • Síran měďnatý se používá k přeměně katody na anodu v elektrochemických roztocích
 • CuSO4 se používá k pokovování kovových předmětů a také v elektrolytické kapalině.

závěr

Měď patří mezi tažné měkké kovy, které mají svůj vlastní lesk. To je důvod, proč se kov ve velké míře používá při vytváření různých architektur. Kov je kujný a velmi dobrý vodič tepla a elektřiny. Proto je v elektronickém průmyslu kov známý pro svou vodivost.

Přejděte na začátek