15 Příklady souřadnicových kovalentních vazeb: Detailní pohled a fakta

V tomto článku se podíváme na to, co je souřadnicová kovalentní vazba, její charakteristiky jsou fakta spolu s některými podrobnými příklady souřadnicové kovalentní vazby.

Při tvorbě vazby dochází ke sdílení elektronového páru pouze jedním atomem, nazývá se koordinační kovalentní vazba. Pouze jeden atom v molekule sdílí oba elektrony a tvoří vazbu. Tento typ lepení je vidět v následujících příkladech.

Koordinační kovalentní vazby jsou také nazývány jako dipolární vazba nebo dativní vazba. V souřadnicové kovalentní vazbě jsou oba elektrony sdíleny jednotlivým atomem, další je akceptor elektronů. Značeno šipkou '→', směřující k atomu, který přijímá elektrony.

 A → B A dává elektronový pár nebo dva elektrony, označované jako donorový atom

                 B přijímá elektronový pár nebo elektrony, označované jako atom akceptoru.  

Kovalentní vazba souřadnicová se liší od vazby kovalentní pouze způsobem, jakým je vytvořena, jakmile je vytvořena, je přesně jako kovalentní vazba. Koordinační kovalentní vazba se může vytvořit, když jeden z kombinujících se atomů má kromě svého dokončeného oktetu nevyužitý osamocený elektronový pár.     

charakteristika

  • Elektronový pár nebo oba elektrony vazby dané pouze jedním atomem.
  • Také zvaný dipolární vazba popř dativ pouto.
  • Kovalentní koordinační vazby jsou uvedeny jako '→'.  
  • Sloučeniny obsahující toto typy vazeb se nazývají souřadnicové kovalentní sloučeniny.
  • Sdílení elektronů vede ke stabilizaci všech atomů.
  • Donorový atom získává mírně kladný náboj a mírně záporný náboj získaný akceptorovým atomem.

Příklady souřadnicových kovalentních vazeb

Tvorba fluoridu boritého amonného NH3BF3

V NH3 Dusík má ve svém valenčním obalu 5 elektronů. N má úplný oktet vytvořením tří vazeb se třemi atomy vodíku. Stále v něm ale zůstala dvojice nevyužitých elektronů. Tento osamocený pár elektronů může být darován atomu B v BF3, který je elektron-deficientní a tvoří koordinační kovalentní vazbu. Díky tomu atom boru také doplňuje svůj oktet.

Příklady souřadnicových kovalentních vazeb
Obrázek 1: Fluorid boritý amonný NH3→BF3

Obrazové kredity: Wikipedia

Tvorba amonného iontu NH4+

V NH3 atom dusíku má po dokončení svého oktetu osamocený elektronový pár. Tento osamocený pár elektronů sdílí s H+ iont HCl. Mezi N a H se vytvořila koordinační kovalentní vazba, která vede ke vzniku amonného iontu NH4+.

Obrázek 2: Tvorba Amonný ion NH4+

Kredity obrázku: Staticflickr

Vznik hydroniového iontu H3O+

Při tvorbě hydroniových iontů působí molekuly vody jako donorové atomy. Atom kyslíku přítomný v H2O má osamocený pár elektronů, který se používá k vytvoření souřadnicové kovalentní vazby vazba s vodíkem atom přítomný v HCl.

Obrázek 3: Tvorba Hydroniový iont H3O+

Kredity obrázku: Brainkart

Tvorba tetrafluorboronu BF4-

Atomy fluoru sdílejí osamocený elektronový pár s borem. Fluor působí jako donorový atom a bor působí jako akceptor. Tvorba tetrafluorboronu probíhá koordinační kovalentní vazbou.

Obrázek 4: Tvorba tetrafluorboronu BF4-

Kredity obrázku: Redchemistry

Tvorba chloridu hlinitého AlCl6

Hliník má ve svém valenčním obalu tři elektrony, proto tvoří tři vazby s chlorem. Chlór má 7 elektronů, z nichž jeden se používá pro tvorbu vazby, zbytek působí jako osamocený pár. Chlor sdílí jeden osamocený elektronový pár s dalším atomem hliníku a tvoří koordinační kovalentní vazbu.

Obrázek 5: Chlorid hlinitý AlCl6

Kredity obrázku: Redchemistry

Oxid siřičitý SO2

V molekule oxidu siřičitého má síra 6 valenčních elektronů, proto působí jako donorový atom a kyslík působí jako akceptor. Síra tvoří dvojnou vazbu s jedním z kyslíku a sdílí jeden osamocený pár s jiným kyslíkem.

Obrázek 6: Oxid siřičitý SO2

Kredity obrázku: Redchemistry

Oxid sírový SO3

Po vytvoření dvojné vazby s kyslíkem sdílí síra dva osamocené páry elektronů se dvěma kyslíkem atomy koordinační kovalentní vazbou.

Obrázek 7: Oxid sírový SO3

Kredity obrázku: Redchemistry

Kyselina sírová H2SO4

Síra přítomná v kyselině sírové tvoří dvě koordinační kovalentní vazby se dvěma různými atomy kyslíku. Síra má dva osamocené páry.

Obrázek 8: Kyselina sírová H2SO4

Kredity obrázku: gstatic.com

Oxid dusnatý N2O5

Dusík má ve svém valenčním obalu 5 elektronů, z nichž tři elektrony tvoří jednu jednoduchou a jednu dvojnou vazbu s kyslíkem. Zbývající elektrony působí jako osamocené páry. Tento osamocený pár byl využit k vytvoření koordinační kovalentní vazby s atomem kyslíku.

Obrázek 9: Oxid dusnatý N2O5

Kredity obrázku: encrypted-tbn0.gstatic.com

Nitromethan

V nitromethanu tvoří atomy dusíku koordinační kovalentní vazby s atomy kyslíku. Dusík tvoří dvojnou vazbu s jedním kyslíkem a jednoduchou vazbu s atomem uhlíku methylové skupiny a doplňuje její oktet.

Obrázek 10: Nitromethan

Kredity obrázku: Brainkart

Hexamin Cobalt (lll) chlorid Co (NH3)6Cl3

V komplexu Hexamin Cobalt (III) chlorid, šest atomů dusíku ligandu, Amoniak NH3 sdílí osamocený pár elektronů s centrálním kovem Kobaltem.

Obrázek 11: Hexamin Cobalt (lll) chlorid Co (NH3)6Cl3

Kredity obrázku: Wikipedia

Hexaaquochlorid kobaltnatý (II) Co(H2O)6Cl2

V Hexaaquo chloridu kobaltnatém (II), šest vody H2O molekuly jsou ligandy, fungují jako donorové atomy. Centrální atom kovu Kobalt působí jako akceptorový atom. Atom kyslíku H2O má osamocený pár elektronů, které sdílejí s kobaltem a tvoří koordinační kovalentní vazbu.

Obrázek 12: Hexaaquochlorid kobaltnatý (II) Co(H2O)6Cl2

Kredity obrázku: encrypted-tbn0.gstatic.com

Tetrakarbonyl Nikl Ni(CO)4

V tetrakarbonylniklu působí Ni jako akceptor a CO jako donorový atom. Čtyři atomy kyslíku ligandu sdílejí osamocený pár s niklem a tvoří koordinační kovalentní vazbu.

Obrázek 13: Tetrakarbonyl Nikl Ni(CO)4

Kredity obrázku: Wikimedia

Hexaaquo hliník (lll)

V tomto komplexu jsou atomy kyslíku H2O sdílí jediný pár s centrálním atomem kovu hliník. 

Obrázek 14: Hexaaquo Aluminium (lll)

Kredity obrázku: Chemguide

Ozón

Atom kyslíku má ve svém valenčním obalu 6 elektronů. Dva elektrony se využívají k vytvoření dvojné vazby s jedním kyslíkem a jeden osamocený pár se používá k vytvoření koordinační kovalentní vazby s jiným kyslíkem.

Obrázek 15: Ozón

Kredity obrázku: Redchemistry

Číst dál :Příklady SN2: Podrobné statistiky a fakta

Často kladené otázky:

1) Otázka: Co znamená dativní vazba?

Odpověď: Dativní vazba je definována jako

Při tvorbě vazby dochází ke sdílení elektronového páru pouze jedním atomem, nazývá se koordinační kovalentní vazba. Také se nazývá dipolární vazba nebo dativní vazba.

2)Otázka: Jaké jsou rozdíly mezi souřadnicovými a kovalentními vazbami?

Odpověď: Rozdíl mezi souřadnicovou a kovalentní vazbou

Souřadnicová vazbaKovalentní vazba
Pouze jeden atom v molekule sdílí oba elektrony a tvoří vazbu.Oba atomy molekuly sdílejí elektrony, aby vytvořily vazbu.
Je vyžadován minimálně jeden osamocený elektronový pár.Nevyžaduje žádný osamocený pár elektronů.
Neměl by mít nepárové elektronyMěl by mít nepárové elektrony
V atomu akceptoru by měl být přítomen prázdný orbital.Prázdný orbitál nevyžaduje.
Je to polární vazba.Může být polární nebo nepolární v závislosti na atomech tvořících vazbu.
Znázorněno šipkou →Zastoupeno pomlčkou -

3) Otázka: Je vazba souřadnic směrová?

Odpověď: Souřadnicová vazba je směrová,

Souřadnicová vazba se tvoří, když jsou oba elektrony sdíleny pouze jedním atomem, donorový atom je tedy souřadnicová vazba směrová. Také znázorněno šipkou → směřující k atomu akceptoru.

Přejděte na začátek