15 Compound Sentence Examples: How, Where To Use And Not Use

A compound sentence is a sentence that has at least a minimum of two independent clauses. Let us learn some facts regarding the formation and application of compound sentence.

Some compound sentence examples are listed below:

 1. Už se stmívá, přesto jsme nedošli do hotelu.
 2. Já mám radši čaj, ale moje sestra má radši kávu.
 3. Šli jsme na trh a koupili všechnu zeleninu.
 4. Připravte se rychle, nebo můžete přijít pozdě do školy.
 5. Sheela si koupila psa a pojmenovala ho Tommy.
 6. Pršelo, a tak byl zápas zrušen.
 7. Ráda to jí, ale teď drží dietu.
 8. Můžeme začít hrát, nebo máme počkat, až se připojí?
 9. Raj byl zvolen vedoucím třídy, protože je to poslušné dítě.
 10. Zítra bych se přidal do party, ale přišel bych trochu pozdě.
 11. Práce se mu nelíbila, přesto pokračoval v práci.
 12. Priita připravila občerstvení a Sheetal uklidil kuchyň.
 13. Harish se třídy nezúčastnil, ani nedokončil svůj domácí úkol.
 14. Dnes má zkoušku, ale nedostavila se na ni.
 15. Sona je dobrá tanečnice a skvělá zpěvačka.

Compound Sentence examples with detailed explanations

1. Už se stmívá, ale ještě jsme nedošli do hotelu.

Explanation:‘It is getting dark’ and ‘we haven’t reached the hotel’ are two nezávislé doložky. They are linked together by the coordinating spojení 'dosud'.

2. Já mám radši čaj, ale moje sestra má radši kávu.

Explanation:‘I prefer tea’ and ‘my sister prefers coffee’ are two independent clauses. They are linked together by the coordinating conjunction ‘but’.

3. Šli jsme na trh a koupili všechnu zeleninu.

Explanation:‘We went to the market’ and ‘bought all the vegetables’ are two independent clauses. They are joined together by the coordinating conjunction ‘and’.

4. Připravte se rychle, jinak můžete přijít pozdě do školy.

Explanation: ‘Get ready fast’ and ‘you might be late to school’ are two independent clauses. They are joined together by the coordinating conjunction ‘or’.

5. Sheela si koupila psa a pojmenovala ho Tommy.

Explanation: ‘Sheela bought a dog’ and ‘named him Tommy’ are two independent clauses. They are linked together by the coordinating conjunction ‘and’.

6. Pršelo, a tak byl zápas zrušen.

Explanation:‘It was raining’ and ‘the match was cancelled’ are two independent clauses. They are joined together by the coordinating conjunction ‘and so’.

7. Ráda to jí, ale teď drží dietu.

Explanation:‘She loves to eat this’ and ‘she is on diet now’ are two independent clauses. They are linked together by the coordinating conjunction ‘but’.

8. Můžeme začít hrát, nebo máme počkat, až se připojí?

Explanation: ‘Can we start playing’ and should we wait for him to join’ are two independent clauses. They are joined together by the coordinating conjunction ‘or’.

9. Raj byl zvolen vedoucím třídy, protože je poslušným dítětem.

Explanation:‘Raj was elected as the leader’ and ‘he is an obedient child’ are two independent clauses. They are joined together by the coordinating conjunction ‘for’.

10. Zítra bych se přidal do party, ale trochu bych se opozdil.

Explanation:‘I would join the party tomorrow’ and ‘I would be a little late’ are two independent clauses. They are joined together by the coordinating conjunction ‘but’.

Compound Sentence definition

Compound sentences are sentences that are formed to provide information or to demonstrate a relationship between two pieces of information by joining two independent clauses.

How to describe a Compound Sentence?

A compound sentence is a type of sentence that has all independent parts in it. Every clause of a compound sentence can state a complete meaning by standing alone but can state better if joined with a coordinating conjunction.

Kdy použít souvětí?

Složená věta se používá, když musíme spojit dvě nebo více nezávislých vět, které spolu souvisí, do jediné věty.

Jak používat souvětí?

Složená věta by měla mít alespoň dva předměty a dva slovesa. The independent clauses must also be related to each other so that they can be combined to one compound sentence.

Struktura složené věty

To form the structure of a compound sentence we must keep one independent clause at first, then the conjunction along with a interpunkce mark, and finally another independent clause at the end of the sentence.

Jak používat ani ve složeném souvětí?

The term “nor” can be used in a compound sentence just after the first independent clause, but we must keep in mind that there must be a punctuation mark, that is, “comma” before the term “nor” in the respective compound sentence.

Example – Shivam does not come late to class, nor does he takes leave often.

Explanation – Here the first independent clause contains the negative word ‘does not’ while the second clause has no negative words. Hence ‘nor’ is used to join the two alternative independent clause.

Jak použít pro ve složeném souvětí?

For se používá ve složené větě, když druhá nezávislá klauzule uvádí důvod pro první nezávislou klauzuli.

Example – He did not attend the party, for he was ill.

Explanation: Here the second independent clause ‘he was ill’ tells the reason why he did not attend the party.

Jak používat yet ve složeném souvětí?

„Ještě“ se používá ve složené větě ke spojení dvou nebo více protichůdných nezávislých vět.

Example – They worked overnight, yet they weren’t able to complete the work.

Explanation – In the above sentence, yet is used here to combine two opposite independent clauses. It conveys, in spite of them working overnight, they were not able to finish the work.

How to change compound sentence to simple sentence?

The rule for converting a compound sentence to a participial phrase is to change any of the independent clauses to a “participle phrase” and add with the other.

Compound Sentence Example – He must eat properly or he will not recover from his illness. 

Simple Sentence Example – He must eat well to recover from his illness.

Explanation – Here, we have just changed the one independent clause to a phrase and added it to the other independent clause to convert the compound sentence to a simple sentence.

Kdy použít středník ve složeném souvětí?

Středník se používá ke spojení nezávislých klauzulí za účelem vytvoření jedné složené věty. Místo použití koordinační spojky lze ke spojení dvou nebo více souvisejících nezávislých vět použít středník.

Example – Call me tomorrow; I will let you know the details.

Explanation – Here semicolon is used to combine two independent and related clauses into a single compound sentence.

Kdy použít čárku ve složeném souvětí?

We can use “comma” in a compound sentence when we need to add the second independent clause to the first one with the help of a single conjunction.

Example 1 –  Me and Sheetal have studied together for 10 long years, but we do not know each other very well.

Explanation – In the above compound sentence, the comma is used right before the coordinating conjunction ‘but’.

Example 2 – I love my little brother, but I am not going to pamper him.

Explanation – Here the punctuation mark “comma” has been placed just after the first independent thought and before the conjunction “but”.

závěr 

We can conclude our learning with the fact that all the clauses of a compound sentence can stand alone to state a complete meaning, but the use of a compound sentence helps us to show various features like reason, cause-effect, result, etc. in a sentence.

Přejděte na začátek