9 Využití oxidu chromitého: Fakta, která byste měli vědět

Oxid chromitý, který má chemický vzorec Cr2O3, je anorganická sloučenina, která se přirozeně vyskytuje jako vzácný minerál eskolait. Podívejme se podrobně na různá použití tohoto oxidu kovu.

Různé oblasti použití oxidu chrómu jsou uvedeny v tabulce níže -

 • Laboratoř
 • Hutnictví
 • Polovodič
 • Svařování
 • barvivo
 • Výrobní

Laboratoř

Oxid chromitý se používá jako katalyzátor k přípravě některých organických reakcí, jako je příprava methanolu, oxidace chlorovaných uhlovodíků, polymerace butadieny, Etc.

Hutnictví

Cr2O3 se používá při výrobě žáruvzdorných cihel pro vyzdívky hutních a sklářských pecí kvůli svému vysokému bodu tání (2300 oC).

Polovodič

Oxid chromitý se chová jako polovodič.

Svařování

Na svařované části se vytvoří pasivní film oxidu chromitého Během svařování proces.

barvivo

 • Oxid chromitý poskytuje nerezový charakter z oceli použité pro konzervované potraviny.
 • Přidáním Cr2O3brýlím se při jejich výrobě dodává zelená barva.

Výrobní

 • Oxid chromitý se používá při výrobě kovového chromu tepelnou redukcí Cr2O3 reaktivnějším kovem, jako je hliník.
 • Oxid chromitý se používá jako magnetický pigment v magnetických audio a video páskách pro ukládání informací.
 • Cr2O3 používá se jako leštící prostředek pro všestranné účely, jako jsou drahé kameny, diamanty, sklo atd.

závěr

Závěrem lze říci, že oxid chromitý je také známý jako dichromium trioxid nebo chromia. Je to amfoterní, ve vodě nerozpustná zeleně zbarvená pevná látka, ale může reagovat s kyselinami. Oxidační stav chrómu v tomto oxidu je +3.

Přejděte na začátek