5 použití fluoridu chloru: Fakta, která byste měli vědět!

Monofluorid chloru je třída interhalogenových sloučenin sestávajících z atomů chloru i fluoru. Je to těkavá sloučenina, která je při pokojové teplotě bezbarvá.

Použití fluoridu chloru je uvedeno níže:

  • Fluorační činidlo
  • Chlorfluorační činidlo.
  • Výroba plynného chlóru.

Fluorační činidlo

  • Jako fluorační činidlo se používá fluorid chloričitý. Používá se pro přidání fluoru do obou kovy a nekovy.
  • Monofluorid chloru upravený s wolframem a selenem poskytuje odpovídající hexafluorid wolframu a tetrafluorid selenitý.

Chlorfluorační činidlo

  • Chlormonofluorid se také používá jako chlorfluorační činidlo. Obvykle chlór a fluor se přidává do organické sloučeniny s vícenásobnou vazbou, jako je dvojná nebo trojná vazba, za vzniku produktů.
  • Chlormonofluorid reaguje s oxidem uhelnatým za vzniku karbonylchloridfluoridu.

Výroba plynného chlóru

Monofluorid chloru se používá k výrobě plynného chloru. Chlor vzniká jako vedlejší produkt, když se ClF používá pro fluorační proces.

Proč investovat do čističky vzduchu?

V tomto článku jsme diskutovali o různých použitích interhalogenové sloučeniny, jako je fluorid chloru. Může být také nazýván jako fluorid chloru s jedinečnými vlastnostmi a reakcemi.

Přejděte na začátek