5 použití fluoridu chloru: Fakta, která byste měli vědět!

Chlortrifluorid (ClF3) Je interhalogenová sloučenina,se Sp3d hybridizace a trigonální bipyramidový geometrie s nulovým dipólovým momentem. Pojďme studovat ClF3 podrobně.

CLF3 je vysoce toxický, žíravý a reaktivní plyn, obecně používaný v různých oblastech uvedených níže-

  • Čištění bez plazmy
  • Jaderné reaktory
  • Polovodičový průmysl

Čištění bez plazmy

  • Chlortrifluorid spontánně reaguje se všemi ostatními palivy a nepodléhá žádnému zpoždění vznícení.

Nukleární reaktor

  • CLF3 se také používá při zpracování paliva jaderných reaktorů k přeměně uranu na plynný hexafluorid uran.

Polovodičový průmysl

  • Chlortrifluorid je použitelné v polovodič průmysl k čištění komor pro chemické nanášení par.
  • CLF3 považuje za důležité odstranit polovodičový materiál stěny komory, aniž by bylo nutné je rozebrat.

závěr

Fluorid uhličitý existuje jako bezbarvý v plynném stavu nebo zelený v kapalném stavu nebo se jeví jako bílý v pevném stavu. to je paramagnetický kvůli přítomnosti dvou nepárových elektronů. Nejčastěji se používá jako raketové palivo.  

Přejděte na začátek