psychologie

Kategorie Psychologie na LambdaGeeks nabízí hluboký vhled do zajímavého světa lidské mysli a chování. Ponořte se do hlavních dílčích oblastí, jako je klinická psychologie, porozumění duševním poruchám a terapeutické intervence. Prozkoumejte vývojovou psychologii, abyste pochopili lidský růst a vývojové fáze. Pusťte se do sociální psychologie a studujte mezilidskou a skupinovou dynamiku. Objevte kognitivní psychologii, abyste se dozvěděli o mentálních procesech, jako je vnímání, paměť a řešení problémů. Prozkoumejte biologickou psychologii, abyste pochopili souhru mezi myslí a tělem. Ponořte se do průmyslově-organizační psychologie a prozkoumejte lidské chování v pracovním prostředí. Naše zdroje pokrývají základní koncepty až po pokročilé teorie a pomáhají studentům, profesionálům a zvědavým mozkům odhalovat složitosti lidské psychiky a interakcí.

Příklady sociální kognitivní teorie: Postřehy pro každodenní život

Sociální kognitivní teorie, kterou vyvinul psycholog Albert Bandura, zdůrazňuje roli pozorovacího učení, sebeúčinnosti a seberegulace při utváření lidského chování. Tato teorie naznačuje, že jednotlivci se učí tím, že pozorují ostatní a napodobují jejich činy, a že jejich přesvědčení o…

Příklady sociální kognitivní teorie: Postřehy pro každodenní život Pokračovat

Přejděte na začátek