angličtina

Zájmena v moderním jazyce: Pochopení jejich důležitosti a použití

Používání rodově neutrálních zájmen je v dnešní společnosti stále důležitější. Jedno takové zájmeno je „oni“. Tradičně se používá jako zájmeno v množném čísle, „oni“ se nyní používá jako zájmeno v jednotném čísle k označení jedinců, kteří se identifikují jako nebinární…

Zájmena v moderním jazyce: Pochopení jejich důležitosti a použití Pokračovat

Přejděte na začátek