Může fúze vyrábět elektřinu? Proč Jak

Fúze je spojením dvou jader za vzniku těžkého jádra. Pojďme diskutovat o tom, zda fúze může vyrábět elektřinu v tomto článku.

Fúze může generovat elektřinu přeměnou nukleární energie na elektrická energie. Jádra vytvořená během fúze mají obrovské množství akumulované potenciální energie, protože hmotnost dceřiných jader se zvyšuje a energie je přímo úměrná hmotnosti hmoty.

The heat energy generated by the fusion reakce is also used to run turbines and generators to convert the heat energy into electrical energy. We shall further discuss how nuclear fusion can generate elektřina in detail and also we shall elaborate on the fact that why fusion is not used to generate electricity.

Jak může jaderná fúze vyrábět elektřinu?

Nuclear fusion generates a huge amount of energy and the nuclei generated in fusion have huge energy. Let us discuss how tento energy can be utilized to generate electricity.

Jaderná fúze vyrábí elektřinu přeměnou jaderné energie získané z fúzní reakce na elektrickou energii pomocí speciálně navržených reaktorů. Tepelná energie generovaná jadernou fúzí se přeměňuje na mechanická energie slouží k provozování turbíny a produkovat elektrický proud.

The heat energy is generated due to the neutron srážka that releases the extra energy after binding by omitting the neutrons. Also, there is tření between the particles that produce heat. The heat energy is stored by using cooling baths or released in the seawater that generates steam used to run the turbína.

What Are the Main Differences Between Fusion and Fission Energy?

Fusion vs fission energy explained: Fusion and fission are two distinct processes of obtaining energy. Fusion occurs when atomic nuclei combine to form a new jádro, releasing an enormous amount of energy. Fission, na druhou stranu, involves breaking apart a heavy nucleus into two or more smaller ones. While both processes release energy, fusion requires extremely high temperatures and pressure to dojít, whereas fission can be achieved under controlled conditions. Additionally, fusion reactions produce less radioaktivní waste compared to fission reactions, making fusion an attractive potential energy source for the future.

Proč nepoužíváme fúzi k výrobě elektřiny?

The fusion reaction occurs at high teplota and pressure conditions. Let us discuss the reason why fusion is not used to generate electricity.

Fusion is not used to generate electricity because the condition required to conduct the fusion reaction is very difficult to achieve as it requires a temperature of o 1 million Kelvin which is very difficult to produce on Earth. Also, making the temperature of the system to this extent is not safe.

jaderná elektrárna
Kredit: Jaderná elektrárna by Stefan Kühn (CC-BY-SA-3.0)

Může studená jaderná fúze vyrábět elektřinu?

Studená jaderná fúze je možná při nízkých teplotách. Pojďme diskutovat o tom, zda studená jaderná fúze může vyrábět elektřinu nebo ne.

Cold nuclear fusion can generate electricity by converting the nuclear energy generated upon the hydrogen reaction with other metals used in the cold nuclear reactor like nickel and palladium. It produces a byproduct as helium and neutrons that collides with other electrodes and can be used to produce electric energy.

Proč investovat do čističky vzduchu?

We can conclude with this article that fusion can generate electricity due to the immense amount of heat and nuclear energy vyrobeno in the nuclear reactor, which can be derived to produce thermal and electric energy. The heat energy can also be used to run a turbine to produce electricity.

Přejděte na začátek