15 použití síranu vápenatého: Fakta, která byste měli vědět!

Případ4 je bílý prášek známý jako sádra a jako γ-anhydrit používá se jako vysoušedlo. Jeho hydrátová forma je známější jako sádra v Paříži. Podívejme se zde podrobně na jeho použití.

síran vápenatý (CaSO4) se v přírodě vyskytuje s hustotou 2.32 g/cm³ a ​​taje při vyšší teplotě 1460 °C. Jeho použití v různých oblastech je uvedeno níže.

 • Stavební a stavební materiály
 • Jídlo a nápoje
 • Zdraví a osobní péče
 • Papírenský průmysl
 • Zemědělství a krmiva pro zvířata

Síran vápenatý se vyrábí z Ca, O a S a byl poprvé použit v roce 1892 na Trendelenburgově klinice v Bonnu v Německu. Dreesman (1892) použil síran vápenatý k vyplnění kostních defektů u 8 pacientů. V tomto článku se budeme podrobně zabývat aplikacemi síranu vápenatého v různých oblastech.

Stavební a stavební materiály

 • Hemihydrátová forma síranu vápenatého (CS) se používá při výrobě stavebních materiálů, jako jsou štuky, dělicí panely, sádrokartonové desky, sádrokartonové desky a stropní desky.
 • CS je použitelný na výrobu sádry z Paříže (POP). hemihydrát forma, která má mnoho výhod při stavbě uměleckých a řemeslných projektů, jako je keramika, masky a keramika.
 • CS se používá jako hlavní surovina při výrobě ternárních cementových směsí.
 • CS jako sádra se používá k řízení rychlého tuhnutí cementu jeho vyztužením mletým cementem.

Jídlo a nápoje

 • CS působí jako koagulační a stabilizační činidlo, zahušťovadlo a regulátor kyselosti v nápojích.
 • CS zvýrazňuje texturu a chuť pomocí výživového doplňku v potravinářských výrobcích a je schválen jako „E 516“ v Evropské unii.
 • CS kontroluje pH a udržuje tvrdost potravinářských materiálů a také se používá jako kvasnicové činidlo v potravinářských výrobcích.

 Zdraví a osobní péče

 • CS se používá jako klíčová složka v oblasti osobní péče díky své všestrannosti ve velikosti částic, struktuře pórů, propustnosti a reologii.
 • CS se používá při výrobě sádrových odlitků.
 • Používá se bezvodá forma síranu vápenatého jako barevná přísada do pigmentovaného make-upu produkty především v kosmetickém průmyslu.
 • Dihydrátová forma CS se používá jako pojivo v kosmetických přípravcích díky své jedinečné schopnosti ztuhnout roztok bez přítomnosti jakýchkoli dalších pojiv na olejové bázi.

Papírenský průmysl

Bezvodá forma síranu vápenatého se používá ke zlepšení kvality papíru a díky tomu je jasnější, pevnější a snadněji se kreslí, píše a tiskne.

Zemědělství a krmiva pro zvířata

 • Přidání CS podporuje růst půdních organismů, což pomáhá při vytváření lepší struktury půdy.
 • Další výhodou použití CS je vytvoření pórů různých velikostí, což zaručuje správnou rovnováhu mezi drenáží a schopností půdy zadržovat vodu.
 • CS pomáhá propustnost půdy. Tento aspekt pomáhá rostlinám získat více minerálů a vody tam, kde jsou potřeba, a zvyšuje lepší růst.
 • Pronikání kořenů rostlin do půdy je také možné pomocí CS.
Použití CaSO4 v různých oborech

závěr

Síran vápenatý (CS) má široké uplatnění v různých oblastech díky svým dobrým fyzikálním a chemickým vlastnostem. CS je sůl, která je tvořena slabou zásadou a silnou kyselinou, je tedy kyselé ( pH <7 ) povahy. CS není rozpustný v H2O kvůli jeho nízké hydratační hodnotě ΔH. CS ( n = 0.5, e = 0.004 mg/l) je dobrá sušička.

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

Přejděte na začátek