17 použití oxidu vápenatého: Fakta, která byste měli vědět!

Vápník je chemický prvek s atomovým číslem 20 a molární hmotností 40.078 g/mol. Pojďme se podívat na využití vápníku.

Některé průmyslové využití CaO jsou:

 • Cementářský průmysl
 • Potravinářský průmysl
 • Nátěrový průmysl
 • Papírenský průmysl
 • Sklářský průmysl
 • Ropný průmysl

V tomto článku se podrobně zaměříme na aplikaci oxidu vápenatého.

Cementářský průmysl

 • CaO se používá hlavně při výrobě cementu.
 • V cementářském průmyslu je CaO zpevňujícím činidlem betonových částic a rozmístěním částic.
 • Během výroby Portlandský cement, dochází k tvorbě slínku vlivem CaO.

 Potravinářský průmysl

 • Nakládací limetky se používají k neutralizaci kyselých šťáv včetně oxidů vápníku.
 • Při balení ovoce a zeleniny se CaO používá jako postřikový prostředek.
 • Primární složkou zubní pasty je vápník, který pomáhá posilovat zuby.
 • Při výrobě cukru pomáhají mléčné výrobky a cukrářské oxidy vápníku kvašení jako modifikační prostředek.

Nátěrový průmysl

 • Pro bělení a suché míchání pro lakování CaO přítomný ve formě hydroxidu vápenatého jako hlavní složka.
 • Uhličitan vápenatý používaný jako plnidlo pro zvýšení nebo snížení lesku.
 • Jako nekorozivní a proti znečišťující činidlo se sráží CaO.

Papírenský průmysl

 • Při výrobě papíru, Kraftový proces se provádí za účelem snížení produkované síry, která sestává hlavně z CaO.
 • Přeměna dřeva na dřevní buničinu zahrnuje uvolnění obrovského množství oxidů.

Sklářský průmysl

 • Ve sklářské výrobě žáruvzdorný materiál používá se skládá z obrovského množství vápníku.
 • Vápník v kombinaci se zinkem se používá jako stabilizátor, který zlepšuje kvalitu a fyzický vzhled skla.
 • Při výrobě bioaktivní sklo 50 % a v sodnovápenatém skle je použito 10 % CaO.

Ropný průmysl

 • Ropné suroviny se používají jako heterogenní katalyzátory který uvolňuje velké množství oxidu vápenatého používaného při výrobě bionafty.
 • Vápník se při údržbě plynových a ropných vrtů používá jako prostředek proti úniku.

závěr

Kromě všech těchto průmyslových použití se CaO používá také v oblasti zemědělství jako pesticid a germicid, v těžebním průmyslu a při výrobě cihel a malty.

Přejděte na začátek