31 Využití hydroxidu vápenatého v různých průmyslových odvětvích

Hydroxid vápenatý je silná anorganická báze s molární hmotností 74.093 g/mol. Zaměřme se v tomto článku na některá důležitá použití hydroxidu vápenatého.

Použití hydroxidu vápenatého je uvedeno níže –

 • Zemědělství
 • Chemie
 • Potravinářský průmysl
 • Konstrukce
 • Papírenský průmysl

Hydroxid vápenatý je silná báze a může být neutralizován v různých molekulách kyseliny. Má šestihrannou mřížkovou strukturu. v další části článku bychom se měli dozvědět o použití hydroxidu vápenatého.

Zemědělství

 • Hydroxid vápenatý při zpracování sladké vody pro zvýšení pH vody, aby potrubí nekorodovalo tam, kde je základní voda kyselá.
 • Hydroxid vápenatý se používá k výrobě různých druhů insekticidů a pesticidů.
 • Dočasně tvrdá voda je změkčena přidáním hydroxidu vápenatého.
 • Aplikace „vápenné vody“ vyrobené z hydroxidu vápenatého brání rozvoji rakoviny způsobené houbovým patogenem slepice.

Chemie

 • Hydroxid vápenatý se používá k výrobě bělícího prášku průchodem chlóru přes vlhké podmínky.
 • Suspenze hydroxidu vápenatého ve vodě, známá jako vápenné mléko, se používá jako vápno.
 • Jako test se používá vápenná voda vyrobená z hydroxidu vápenatého oxid uhličitý v laboratoři.
 • Hydroxid vápenatý se používá k regeneraci amoniaku z chloridu amonného v Solvay proces.

Potravinářský průmysl

 • Ca (OH)2 se používá k čiření surové šťávy z cukrové třtiny nebo cukrové řepy v cukrovarnickém průmyslu.
 • Ca (OH)2 se používá ke zpracování vody pro nápoje a nealkoholické nápoje.
 • Pro výrobu a konzervaci okurek, výrobu čínštiny století vejce Ca (OH)2 byl využit.
 • Při přípravě kukuřice odstraňuje hydroxid vápenatý celulózové slupky z kukuřičných zrnal

Konstrukce

 • K přípravě se běžně používá hydroxid vápenatý vápenná malta, flokulant, a odstranění menších částic z vody, výsledkem je čistší produkt.
 • Hydroxid vápenatý tvoří nadýchanou nabitou pevnou látku, která napomáhá v
 • Hydroxid vápenatýe se také používá při zpracování sladké vody pro zvýšení pH vody, aby potrubí nekorodovalo tam, kde je základní voda kyselá.
 • Hydroxid vápenatý pro výrobu portlandského cementu a restaurování kamenné plastiky tvarováním hašeného vápna.

Papírenský průmysl

 • Hydroxid vápenatý se používá jako meziprodukt v reakci při výrobě hydroxidu sodného v papírenském průmyslu.
 • v Kraftový proces Hydroxid vápenatý pro výrobu buničiny, do které se přidává pálené vápno zelený likér.
Použití hydroxidu vápenatého

závěr

Hydroxid vápenatý je silná zásada a dokáže neutralizovat různé nejsilnější kyseliny, jako je kyselina sírová. Je to anorganická báze a má v sobě kovalentní charakter. Vypadá jako bílý prášek bez charakteristického zápachu.

Přejděte na začátek