Výkon baterie vs napětí: Srovnávací analýza a podrobná fakta

V tomto článku budeme diskutovat o výkonu baterie vs napětí. Napětí baterie je mírou elektrického potenciálu baterie a výkon baterie je mírou elektrické energie uložené v baterii.

Zde je srovnávací tabulka výkonu baterie vs napětí:

ParametrSíla baterienapětí akumulátoru
DefiniceVýkon baterie je množství elektrické energie uložené uvnitř baterie. Někdy se jí také říká „výkonová kapacita“.Napětí baterie je rozdíl elektrického potenciálu mezi kladným a záporným pólem baterie. 
VzorecVýkon je obecně napětí násobené proudem. ( P = VI )V obvodu napětí baterie V= proud v obvodu (I ) × Ekvivalentní odpor obvodu (R)
JednotkaJednotkou výkonu je Watt. Ale hodnocení, které vidíme napsané na baterii, je ve skutečnosti kapacita baterie. Jeho jednotkou může být watthodina a ampérhodina. Jednotkou SI napětí baterie jsou volty ( kg⋅m2.S-3⋅A-1 ). 
Účinek Napájení poskytuje baterii schopnost učinit zařízení použitelným.Napětí je tlačná síla pro elektrony a řídí tok proudu při použití baterie. 
Vztah s proudemKapacita baterie měřená v ampérhodinách bere v úvahu proud. Čím větší proud, tím větší kapacita baterie.Proud v obvodu závisí na napětí. Vyšší napětí baterie znamená větší tok elektronů a vyšší tvorbu proudu.
Vzájemný vztahVýkon baterie lze zapsat jako funkci napětí a proudu baterie.Napětí baterie je nezávislé na výkonu baterie. Spíše baterie energie je odvozen od napětí baterie.
Příklad10watthodinová baterie naznačuje, že dokáže dodat 10 wattů energie za hodinu nebo 5 wattů energie za dvě hodiny nebo 2 watty energie za 5 hodin. Je to v podstatě průměrný výkon za určitou dobu. 3000 mAh baterie znamená, že může poskytnout energii zařízení, které odebírá proud 3000 mA za hodinu nebo proud 300 mA za 10 hodin.  10voltová baterie znamená, že potenciální rozdíl mezi jejími dvěma vývody je 10 voltů. Pokud udržíme nižší potenciál na V voltech, vyšší potenciál bude na (V+10) voltech.

Přečtěte si více na….Může být napětí záporné: Kdy, Jak, Vyčerpávající často kladené dotazy, postřehy

Baterie versus napětí - často kladené otázky

Znamená vyšší napětí baterie více energie?

Napětí poskytuje informace o potenciálu. Můžeme přijímat stejný výkon z různých zdrojů napětí, pokud upravíme hodnoty proudu. Pro dva obvody se stejným proudem poskytuje vyšší napětí více energie.

Z ohmova zákona známe napětí V = i (proud) × R (odpor) a výkon = napětí × proud. Takže pro značné množství energie musí být proud i napětí vysoké. Například - 10 V zdroj a proud 2 A dávají výkon 20 wattů. Také zdroj 5 V a proud 4 A poskytují stejný výkon 20 wattů.

Přečtěte si více na…..Co je napětí v sériovém obvodu: podrobná fakta

Ovlivňuje napětí baterie výkon?

Chemické reakce uvnitř baterie indukují napětí. Říká se tomu napětí baterie. Napětí je rychlost toku elektronů nebo toku proudu. Výkon je kombinovanou funkcí toku proudu a napětí.

Napětí je jedním ze dvou faktorů, které generují energii. Pro generování určitého množství energie může existovat jakákoli kombinace proudu a napětí. Například 20 mA a 200 V baterie produkují 20 × 200 = 4 watty výkonu. Podobně 400 mA a 10 V baterie také produkuje 400 × 10 = 4 watty výkonu.

Přečtěte si více o…Jak vypočítat pokles napětí v sériovém obvodu: Podrobná fakta

Dodávají baterie proud nebo napětí?

Baterie jsou primárně považovány za zdroj napětí v obvodu. Baterie si nějakou dobu udržuje konstantní napětí a postupně napětí klesá. Volný tok elektronů v obvodu generuje proud.

Zdroje napětí odebírají konstantní proud bez ohledu na napětí. Proudové zdroje odebírají konstantní proud bez ohledu na zátěž. O baterii lze tedy říci, že je zdrojem konstantního napětí. Ale není to zdroj proudu, protože nemůže odebírat stejné množství proudu pro různé odpory zátěže.

Přejděte na začátek